Wyniki Rekrutacji
Pablo Software Solutions
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Napędów i Maszyn  Elektrycznych
KOMEL
Stanowisko: Inżynier systemów wbudowanych - elektronik

Nabór nie rozstrzygnięty - brak kandydatów.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Specjalista ds. zarządzania projektami i zasobami

Wybrany kandydat: Piotr Pasternak, zamieszkały w Sosnowcu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Piotr Pasternak wykazuje wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami i posiada kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań na ww. stanowisku pracy.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Referent ds. Kadr i Płac

Wybrany kandydat: Anna Sosnowska, zamieszkała w Dąbrowie Górniczej.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Anna Sosnowska posiada wiedzę niezbędną do realizacji zadań kadrowo-płacowych oraz wykazuje dużą motywację do pracy.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Nawijacz uzwojeń/Elektromonter

Wybrany kandydat: Mikołaj Pindych, zamieszkały w Jaworznie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Mikołaj Pindych spełnia wymagania formalne oraz posiada kwalifikacje niezbędne do objęcia ww. stanowiska, wykazuje dużą motywację do pracy.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Specjalista ds. zarządzania projektami

Wybrany kandydat: Piotr Pasternak, zamieszkały w Sosnowcu.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Piotr Pasternak posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań na ww. stanowisku pracy.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Elektryk o specjalności maszyny elektryczne

Wybrany kandydat: Jan Mikoś, zamieszkały w Gliwicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Jan Mikoś spełnił wymagania formalne oraz posiada wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadań na ww. stanowisku pracy.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Nawijacz uzwojeń/Elektromonter/Elektromechanik samochodowy

Wybrany kandydat: Paweł Bolisęga, zamieszkały w Jaworznie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Paweł Bolisęga spełnia wymagania formalne oraz posiada umiejętności niezbędne do realizacji zadań na ww. stanowisku pracy, wykazuje dużą motywację do pracy.


-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Elektromonter

Nabór nie rozstrzygnięty - brak kandydatów spełniających kryteria.

-----------------------------------------------------------------------------

Stanowisko: Nawijacz uzwojeń

Nabór nie rozstrzygnięty - brak kandydatów spełniających kryteria.