Pablo Software Solutions
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL jest liderem wśród jednostek zajmujących się problematyką maszyn i napędów elektrycznych, ich badaniami, rozwojem, projektowaniem, eksploatacją i diagnostyką.

W Instytucie prowadzone są prace naukowe i rozwojowe dotyczące m.in.:

- prądnic z magnesami trwałymi do odnawialnych źródeł energii,
- energooszczędnych napędów i silników z magnesami trwałymi, głównie do napędu pojazdów elektrycznych,
- energooszczędnych silników elektrycznych małej i dużej mocy,
- silników przeciwwybuchowych dla górnictwa oraz pompowni gazu i ropy naftowej,
- silników elektrycznych do specjalnych zastosowań (np. lotnictwo, przemysł obrabiarkowy, przemysł stoczniowy, trakcja elektryczna, obronność kraju itp.).

Ponadto KOMEL oferuje usługi dotyczące silników i napędów elektrycznych, a to wykonywanie:

- badań diagnostycznych maszyn elektrycznych w eksploatacji,
- ekspertyz dotyczących uszkadzania się maszyn i awarii napędów,
- remontów, rekonstrukcji i modernizacji silników, zwłaszcza maszyn dużej mocy,
- obniżania strat i hałasu w silnikach starych serii,
- badań laboratoryjnych modeli i prototypów maszyn elektrycznych wirujących,

oraz produkuje:

- silniki i prądnice prądu stałego,
- silniki z magnesami trwałymi,
- silniki indukcyjne ogólnego stosowania oraz silniki specjalne,
- zespoły elektromaszynowe,
- elektronarzędzia specjalistyczne.
 
Ciągnik kolejki podwieszanej GAD-1 z napędem elektrycznym zaprojektowanym i wykonanym w KOMEL-u, zasilany z własnego, zero-emisyjnego akumulatora nowej generacji, przeznaczony do prac transportowych w podziemiach kopalń, również w wyrobiskach zagrożonych wybuchem pyłu i/lub metanu.
Innowacja nominowana do Godła "Teraz Polska".

Zobacz film
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Napędów i Maszyn  Elektrycznych
KOMEL