Pablo Software Solutions
 
Wydawnictwa książkowe, monografie
Copyright (c) 2011 by Komel All Rights reserved

Maciej Bernatt
REMONTOWAĆ CZY WYMIENIAĆ SILNIKI ELEKTRYCZNE DUŻEJ MOCY

  
Oddajemy w Państwa ręce przewodnik "Remontować czy wymieniać silniki elektryczne". Znajdziecie tu Państwo informacje techniczne i ekonomiczne, ułatwiające podejmowanie decyzji, dotyczących eksploatacji silników dużej mocy, a także sposobów obniżenia kosztów eksploatacji napędów elektrycz­nych. Wskazano tu również źródła dofinansowania modernizacji silników elektrycznych         i urządzeń nimi napędzanych
(dotacje do 30% kosztów in­westycji).
Poradnik został podzielony na 3 części:
- Rozdział 1: remontować czy wymieniać - w którym zawarto sporo informacji technicznych, dotyczących starych i nowych silników wysokiego napięcia oraz łatwo przyswajalną wiedzę nt. możliwości obniżenia kosztów energii elektrycznej, zużywanej przez te napędy (podano proste okresy zwrotu nakładów poniesionych przy wymianie silni­ków) - jest to rozdział nt. techniki z odrobiną ekonomii,
- Rozdział 2: ile kosztuje remont, a ile wymiana - rozdział traktujący o kosztach życia napędu elektrycznego (bardziej zaawansowana wiedza do­tycząca ekonomii połączona z informacjami technicznymi),
- Rozdział 3: remontować na własny koszt, czy wymieniać ze wsparciem finanso­wym? - przewodnik po źródłach finansowania inwestycji.   

Mamy nadzieję, że informacje przedstawione w tym opracowaniu oraz wska­zane możliwości otrzymania dofinansowania, pomogą Pań­stwu efektywnie za­rządzać napędami elektrycznymi i będą pomocne w podej­mowaniu decyzji, dotyczących remontu bądź wymiany starych, wyeksploato­wanych urządzeń.
Jakub Bernatt
OBWODY ELEKTRYCZNE I MAGNETYCZNE MASZYN ELEKTRYCZNYCH WZBUDZANYCH MAGNESAMI TRWAŁYMI

  
Obszar zainteresowa
ń Autora to tematyka maszyn elektrycznych do specjalnych zastosowań, czyli  silników dużej mocy do trudnych warunków pracy oraz silników i prądnic z magnesami trwałymi do  odnawialnych źródeł energii, a także do pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym.

Zdaniem recenzentów:

Prof. dr hab. inż. Krystyna PAWLUKA:
"...Monografia dr Bernatta ukazuje się na czasie to jest w okresie, kiedy z jednej strony następuje rozwój rozproszonej energetyki kierującej zapotrzebowanie na generatory synchroniczne  małej  mocy, a  z drugiej efektowny rozwój technoogii magnesów trwałych pozwala na wyraźny jakościowo postęp w konstrukcji generatorów i silników synchronicznych o magnesach trwałych.
Szczególnym  walorem  ocenianej monografii jest fakt, że jej materiał opiera się na wieloletnim doświadczeniu Branżowego Ośrodka  Badawczo-Rozwojowego  Maszyn Elektrycznych KOMEL           w  projektowaniu  i  wytwarzaniu  przedmiotowych maszyn, które to doświadczenie Autor rozprawy ujął w dobrze skomponowany  tekst  naukowy. Temat monografii  jest wąski, lecz  dzięki  temu  jest  to studium wnikliwe i niewątpliwie pogłębiające wiedzę na temat maszyn elektrycznych o magnesach trwałych." 

Prof. dr hab. inż. Tadeusza GLINKI:
"...Tematyka  maszyn  elektrycznych  wzbudzanych  magnesami trwałymi NdFeB jest w maszynach elektrycznych tematyką nową, rozwijającą się; maszyny  tego  typu  charakteryzują się najwyższą sprawnością i największą gęstością energii  wśród  wszystkich  obecnie  znanych i produkowanych  przetworników elektromechanicznych, dlatego zainteresowanie tymi maszynami jest tak duże.
Badania przedstawione w monografii sa przeprowadzone w pełnym cyklu badawczym: modele matematyczne, symulacje komputerowe, wykonane modele fizyczne  oraz  badania laboratoryjne       i eksploatacyjne.
Monografia podsumowuje badania Autora prowadzone na przestrzeni kilku ostatnich lat. On osobiście, a  także  projektanci i konstruktorzy pod Jego kierownictwem opracowywali i opracowują  nowe  rozwiązania  konstrukcyjne  i  technologię  wykonania  maszyn elektrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi, przeznaczonych  do  napędu  różnych  urządze
ń,  które często zastępują napęd z silnikiem spalinowym."

Andrzej Boboń, Roman Niestrój, Bronisław Drak, Piotr Zientek
NAPIĘCIA WAŁOWE I PRĄDY ŁOŻYSKOWE W SILNIKACH INDUKCYJNYCH DUŻEJ MOCY

  
Fragmenty recenzji wydawniczej prof. dr hab. inż. Tadeusza Glinki

Monografia jest pracą eksperymentalną. Jej dużą wartością naukową i poznawczą są badania prowadzone na maszynach elektrycznych instalowanych w kombajnach kopalnianych jako napędy głowic urabiających. Wnosi istotny wkład w badanie i rozpoznanie zjawiska indukowania się napięć wałowych i wzbudzania prądow łożyskowych w silnikach indukcyjnych klatkowych przy zasilaniu napięciem sinusoidalnym. Monografia adresowana jest do inżynierow zajmujących się konstrukcją      i eksploatacją maszyn elektrycznych.
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
Instytut Napędów i Maszyn  Elektrycznych
KOMEL