Strona główna Patronat i sponsorzy Komitet programowy Poprzednie konferencje  Kontakt

7 PUNKTÓW ZA PUBLIKACJĘ W ZESZYTACH PROBLEMOWYCH


     "Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe" znajdują się w internetowej bazie danych polskich czasopism technicznych BAZTECH,  światowej bazie bibliograficzno - abstraktowej INSPEC oraz w Międzynarodowej Bazie Index Copernicus International, a sama konferencja jest jedną z nielicznych, z dziedziny maszyn elektrycznych, w której tak licznie udział biorą zarówno przedstawiciele świata nauki oraz przemysłu. 

     Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.12.2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach, publikacja w Zeszytach Problemowych honorowana jest 7 punktami (lista B, pozycja 938).