Strona główna Patronat i sponsorzy Komitet programowy Poprzednie konferencje  Kontakt

KOMITET PROGRAMOWY

 

Prof. dr hab. inż. Roman Barlik - Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Jakub Bernatt  - prof. KOMEL
Doc. inż. Karel Chmelik – UT VŠB Ostrava
Dr inż. Adam Decner – KOMEL
Prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko – Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki PAN
Dr hab. inż. Bronisław Drak – Prof. Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka (Przewodniczący) – KOMEL
Dr hab. inż. Zbigniew Goryca – Prof. Politechniki Świętokrzyskiej
Dr hab. inż. Kazimierz Jagieła – Prof. ATH Bielsko-Biała
Dr hab. inż. Roman Krok – Prof. Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Krykowski - Politechnika Śląska
Dr hab. inż. Barbara Kulesz – Politechnika Śląska
Prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn - Politechnika Opolska
Prof. dr hab. inż. Lech Nowak – Politechnika Poznańska 
Doc. ing. Cestmir Ondrusek – Brno University of Technology
Prof. dr hab. inż. Ryszard Pałka - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Prof. dr inż. Andrzej Pawlak – Lawrence Technological University, MI, USA
Prof. Lidija Petkovska, Ph. D.  – Saints Cyril and Methodius University, Skopje
Dr inż. Artur Polak – KOMEL
Dr inż. Robert Rossa – KOMEL
Prof. dr hab. inż. Ihor Shchur Politechnika Lwowska
Prof. dr hab. inż. Piotr Stachiw – Politechnika Lwowska
Prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Sobczyk – Politechnika Krakowska
 Prof. dr hab. inż. Jan Sykulski – University of Southampton
Prof.
dr hab. inż.
Sławomir Szymaniec – Politechnika Opolska
Prof. Ing. Pavel Záskalickỳ - Technická univerzita v Košicach
Dr hab. inż. Jan Zawilak – Prof. Politechniki Wrocławskiej
Dr hab. inż. Zbigniew Żurek – Prof. Politechniki Śląskiej 
Mgr Mariusz Czechowicz (Sekretarz) – KOMEL