Strona główna Patronat i sponsorzy Komitet programowy Poprzednie konferencje  Kontakt

XXVIII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA


     Serdecznie zapraszamy na kolejną, XXVIII Konferencję Naukowo-Techniczną "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych", organizowaną przez Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL.

    
Z satysfakcją informujemy, iż tegoroczna konferencja została wyróżniona patronatem honorowym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Planowana obecność gości z Ministerstwa wzmocni dodatkowo siłę przekazu idei, która przyświeca każdej z naszych konferencji, czyli łączeniu nauki z przemysłem i biznesem.

 

     Miło nam poinformować, że podobnie jak w latach ubiegłych patronat nad naszą konferencją objął Komitet Elektrotechniki PAN

     Tradycyjnie jak co roku konferencja organizowana jest przy współpracy Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

     W związku z faktem, iż w roku 2019 nie odbędzie się kolejna edycja Sympozjum Maszyn Elektrycznych, serdecznie zapraszamy dotychczasowych uczestników tejże Konferencji do przygotowania referatu oraz czynnego uczestnictwa w Konferencji PEMINE.

     Deklarujemy, iż w związku z powyższym zorganizujemy dodatkową, osobną sesję naukową.  

     W konferencji przewidujemy uczestnictwo około 220 osób, przedstawicieli przemysłu oraz świata nauki.

   TEMATYKA KONFERENCJI OBEJMUJE ZAGADNIENIA:

 • diagnostyki i eksploatacji napędów elektrycznych,

 • elektromobilności, w tym projektowania, eksploatacji pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym,  

 • projektowania i nowych serii i odmian maszyn elektrycznych,

 • awaryjności i remontów silników oraz układów napędowych,

 • metod badań i nowoczesnej aparatury badawczej,

 • silników dostosowanych do trudnych warunków pracy,

 • nowych rozwiązań silników, np. z magnesami trwałymi,

 • modernizacji silników i układów napędowych,        

a ponadto tradycyjnie zagadnienia: 

 • bezpieczeństwa eksploatacji maszyn elektrycznych,

 • energoelektronicznych układów zasilania i sterowania maszyn elektrycznych,

 • wpływu zasilania z układów energoelektronicznych na pracę silników elektrycznych,

 • układów elektroizolacyjnych i elektrotechnologii.

     Wzorem lat ubiegłych, odrębną sesją będzie sesja dotycząca elektromobilności, gdzie zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu projektowania, eksploatacji pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym.  Konferencji towarzyszyć będzie wystawa pojazdów elektrycznych, także w wersji terenowej, a wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość osobiście je przetestować podczas jazdy próbnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 i inne...