Strona główna Patronat i sponsorzy Komitet programowy Poprzednie konferencje  Kontakt

XXVII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA


     Serdecznie zapraszamy na kolejną, XXVII Konferencję Naukowo-Techniczną "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych", organizowaną przez Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL.

    
Tegoroczna edycja Konferencji PEMINE objęta została honorowym patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Energii*

   

     Miło nam poinformować, że podobnie jak w latach ubiegłych patronat nad naszą konferencją objął Komitet Elektrotechniki PAN

     Tradycyjnie jak co roku konferencja organizowana jest przy współpracy Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

     Z przyjemnością informujemy, iż współorganizatorem      tegorocznej konferencji PEMINE jest firma WEG International Trade GmbH.

     W związku z tym, iż w 2018 roku Instytut KOMEL obchodzić będzie jubileusz 70-lecia powstania, obecność Państwa będzie dla nas szczególnym zaszczytem i jednocześnie czytelnym sygnałem docenienia dorobku KOMEL-u w opracowywaniu i wdrażaniu różnorakich napędów elektrycznych.

     W konferencji przewidujemy uczestnictwo około 220 osób, przedstawicieli przemysłu oraz świata nauki.

 

  TEMATYKA KONFERENCJI OBEJMUJE ZAGADNIENIA:

 • diagnostyki i eksploatacji napędów elektrycznych,

 • elektromobilności, w tym projektowania, eksploatacji pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym,  

 • projektowania i nowych serii i odmian maszyn elektrycznych,

 • awaryjności i remontów silników oraz układów napędowych,

 • metod badań i nowoczesnej aparatury badawczej,

 • silników dostosowanych do trudnych warunków pracy,

 • nowych rozwiązań silników, np. z magnesami trwałymi,

 • modernizacji silników i układów napędowych,        

a ponadto tradycyjnie zagadnienia: 

 • bezpieczeństwa eksploatacji maszyn elektrycznych,

 • energoelektronicznych układów zasilania i sterowania maszyn elektrycznych,

 • wpływu zasilania z układów energoelektronicznych na pracę silników elektrycznych,

 • układów elektroizolacyjnych i elektrotechnologii.

     Wzorem lat ubiegłych, odrębną sesją będzie sesja dotycząca elektromobilności, gdzie zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu projektowania, eksploatacji pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym.  Konferencji towarzyszyć będzie wystawa pojazdów elektrycznych, także w wersji terenowej, a wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość osobiście je przetestować podczas jazdy próbnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 i inne... 

*) oczekujemy na formalny dokument z Ministerstwa Energii.