Strona główna Patronat i sponsorzy Komitet programowy Poprzednie konferencje  Kontakt

REKLAMA I STOISKA FIRMOWE


W konferencji uczestniczyć będzie około 220 osób, przedstawicieli:

 • energetyki, ciepłownictwa, przemysłu elektrotechnicznego, górnictwa, hutnictwa, przemysłu chemicznego, przemysłu papierniczego,

 • producentów urządzeń napędzanych silnikami elektrycznymi,

 • wytwórców i firm instalujących układy sterowania i regulacji napędów,

 • zakładów produkcyjnych, usługowych i remontowych maszyn elektrycznych,

 • producentów materiałów elektroizolacyjnych,

 • sektora zaopatrzenia w wodę,

 • ośrodków badawczo-rozwojowych.

     W trakcie konferencji oferujemy prezentację osiągnięć firmy jako: 

Rodzaj prezentacji

Koszt

Stoisko reklamowe* typu "box" (ok. 4m2, stolik + 2 krzesła)

1300 zł + VAT

Komunikat reklamowy* w czasie obrad (5 minut)

800 zł + VAT

Stoisko reklamowe* typu "box" (ok. 4m2, stolik + 2 krzesła) + czas mikrofonowy* (5 minut)

1700 zł + VAT

Wkładka reklamowa (1 arkusz A4) wszyta do materiałach konferencyjnych.  
Wkładkę należy dostarczyć w ilości 300 egz. do 31 marca 2019 r.  

Wrzutka reklamowa (luzem) do materiałów konferencyjnych. 
Wrzutkę należy dostarczyć w ilości 300 egz. do 30 kwietnia 2019 r.   

600 zł + VAT  

 

 500 zł + VAT

UWAGI: 

 • stoiska reklamowe będą zlokalizowane w restauracji tak, aby wszyscy uczestnicy konferencji mogli bez przeszkód zaznajomić się z ofertą tam prezentowaną,

 • komunikaty reklamowe będą wygłaszane pierwszego dnia konferencji, podczas obrad plenarnych.

 • Sposób dokonania wpłaty: 
  na konto KOMEL w Santander Bank Polska S.A., O/Katowice, 
  nr konta 31 1910 1048 2790 5777 8638 0001, 

  w terminie do 30 kwietnia 2019r, z dopiskiem 
  XXVIII Konferencja PEMINE.

  Wysyłka faktury: 
  KOMEL wyśle fakturę po otrzymaniu zgłoszenia oraz informacji o dokonaniu wpłaty.

  *) ilość miejsc ograniczona

PRZYKŁADOWE STOISKA FIRMOWE NASZYCH GOŚCI

A tak było kiedyś...