Strona główna Patronat i sponsorzy Komitet programowy Poprzednie konferencje  Kontakt


WSTĘPNY WYKAZ ZGŁOSZONYCH REFERATÓW

Lp

Autor

Tytuł

1.    

J. Kaňuch

Projekt i konstrukcja silnika BLDC o strumieniu magnetycznym osiowym do napędubezpośredniego

2.

V. Barinberg
P. Micek
S. Shaaban

Minimization of Power Losses of a Traction Drive Wound Rotor Synchronous Motor Using LOLIMOT Approximation of Magnetizing Characteristics

3.

J. Dzida

Osiowe elektryczno-mechaniczne zespoły napędowe do pojazdów

4.

M. Marczak
M. Miszewski

Hamowanie odzyskowe miejskich autobusów elektrycznych

5.

Z. Goryca
A. Pakosz

Wolnoobrotowy bezszczotkowy silnik prądu stałego do napędu rogatkowego

6.

F. Świtała

Wykorzystanie wód płynących do produkcji energii odnawialnej 

7.

K. Kersting

Efektywne testowanie wytrzymałości elektrycznych silników i zespołów trakcyjnych

8. 

B. Torbus
T. Meinicke
R. Tyrtania

Przegląd osiągów ogniw litowo-jonowych w odniesieniu do wymagań wynikających z zastosowania w samochodowych pojazdach elektrycznych

9.

L. Schreier
J. Bendl
M. Chomat

Novel Arrangement of Combined Star-Delta Stator Winding Aimed at Reduction of Copper Usage in Electric Machine

10.

K. Tatar
P. Chudzik
R. Nowak
G. Lisowski

Projekt wielomodułowego sterownika elektrycznego napędu rowerowego - moduł nepędowy

11.

J. Baranowski
T. Drabek
T. Dziwiński
P. Piątek
A. Tutaj

Automatyczne stanowisko pomiarowe do badań wysokoobrotowych silników elektrycznych małych mocy

12.

A. Drzazga

Estymacja parametrów charakterystycznych modelu zastępczego maszyny indukcyjnej trójfazowej z wykorzystaniem algorytmu ewolucyjnego (DE) oraz metod analizy spektralnej 

13.

M. Biernacki
P. Majewski

Analiza pracy źródła zasilania elektrycznego autobusu miejskiego

14.

B. Polnik
D. Kapuściński

Innowacyjny układ zasilająco-sterujący spągoładowarki górniczej

15.

P. Deja

Trakcyjno-akumulatorowy układ napędu górniczej lokomotywy elektrycznej

16.

J. Petryna
M. Sułowicz
K. Guziec

Zastosowanie wskaźników ilościowych do oceny poziomów ekscentryczności w silnikach indukcyjnych

17.

B. Kulesz
A. Sikora
A. Zielonka

Wykorzystanie algorytmu populacyjnego do poprawy oddziaływania na sieć układów przekształtnikowych stosowanych w trakcji elektrycznej

18.

J. Pocztowski

Napięcia wałowe i prądy łożyskowe w silnikach prądu stałego dużej mocy stosowanych w maszynach wyciągowych

19.

M. Barański

Detekcja asymetrii szczeliny powietrznej w generatorze ze wzbudzeniem od magnesów trwałych bazująca na analizie częstotliwości prądu

20.

E. Król

Kształtowanie charakterystyk mechanicznych napędów trakcyjnych

21.

S. Szymaniec
P. Paduch

Aparaturowe aspekty pomiaru wyładowań niezupełnych w maszynach elektrycznych - cz. 1

22.

S. Szymaniec
P. Paduch

Aparaturowe aspekty pomiaru wyładowań niezupełnych w maszynach elektrycznych - cz. 2

23.

R. Krok

Badanie wpływu temperatury otoczenia na sprawność silnika indukcyjnego

24.

J. Dziura

Właściwe określenie warunków pracy urządzeń elektrycznych kluczowym czynnikiem ich niezawodnej eksploatacji

25.

K. Drabczyk
S. Maleczek
M. Szczepaniak

Zastosowanie polikrystalicznych ogniw krzemowych jako elastycznych pokryć fotowoltaicznych oraz elementów hybrydowych źródeł zasilania

26.

T. Strawiński

Wykorzystanie elementów logicznych blokowania do ograniczania ryzyka użytkowania maszyn

27.

M. Trajdos

Znaczenie okablowania w spełnieniu wymagań nowej dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej układu napędu i sterowania zespołu maszyn

28.

T. Biskup
H. Kołodziej
J. Michalak

Stanowisko do badania dławików dla napędów

29.

T. Glinka

Model dynamiczny silnika indukcyjnego klatkowego

30.

A. Sołbut

Diagnostyka układów napędowych z przekształtnikiem częstotliwości i silnikiem klatkowym w oparciu o sygnał mocy chwilowej

31.

A. Stobiecki
R. Dudek

Układy napędowe wielosystemowych pojazdów trakcyjnych

32.

S. Brock
B. Fabiański
B. Wicher
K. Zawirski

Konstrukcja i sterowanie trójkołowego roweru elektrycznego bez przekładni mechanicznej

33.

R. Rossa

Wybrane konstrukcje płaskich liniowych silników synchronicznych z magnesami trwałymi

34.

R. Rossa

Wybrane metody synchronizowania pracy silników w napędach wielosilnikowych

35.

M. Gwoździewicz
P. Kisielewski

Bezkadłubowy silnik prądu przemiennego

36.

M. Gwoździewicz
T. Bunikowski

Ksiądz Józef Herman Osiński - pierwszy elektryk polski

37.

D. Kaczorowska

Zasobniki energii w kontekście źródeł rozproszonych

38.

Sz. Bednarz

Możliwości wykrywania i kompensacji uszkodzenia wirnika silnika indukcyjnego przy wykorzystaniu dodatkowego estymatora rezystancji wirnika 

39.

M. Jasiński
T. Sikorski
K. Borkowski

Analiza wahań napięcia w sieciach elektroenergetycznych zasilających zakłady górnicze z wykorzystaniem technik eksploracji danych

40.

L. Jasińska
K. Malecha

Wykonywanie elementów obwodu mikrofalowego w ceramicznych układach mikroprzepływowych - wybrane aspekty

41.

Sz. Lipiński
D. Supińska

Model numeryczny prostego silnika magnetohydrodynamicznego

42.

D. Przybylski
D. Zając
S. Patela

Przygotowanie i badanie warstw organicznych dla zastosowań fotowoltaicznych

43.

P. Wąs

Urządzenie do monitorowania komutatora i pierścieni ślizgowych maszyn elektrycznych

44.

J .Pytel

Elektryczna lokomotywa z silnikiem z magnesami trwałymi z zastosowaniem w rekreacyjnej kolejce parkowej - studium wykonalności

45.

D. Jankowski
K. Pieńkowski

Optymalizacja sprawności układu napędowego z silnikiem indukcyjnym klatkowym z zastosowaniem zmodyfikowanej strategii poszukiwawczej 

46.

D. Jankowski
K. Pieńkowski

Metody optymalizacji sprawności układu napędowego z silnikiem indukcyjnym klatkowym z zastosowaniem algorytmów sztucznej inteligencji 

47.

G. Karpiel
D. Prusak
K. Kobus

Analiza parametrów fizycznych samochodu miejskiego

48.

D. Prusak
G. Karpiel

Wstęp do zagadnienia nowego typu ultra precyzyjnych napędów hybrydowych

49.

P. Bogusz
M. Korkosz
J. Prokop

Badania maszyny reluktancyjnej przełączalnej przeznaczonej do napędu lekkiego pojazdu elektrycznego

50.

P. Kamiński
A. Kuźma

Ocena efektywności wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni wiatrowej z pozioma osią obrotu

51.

P. Kamiński
A. Kuźma

Porównanie małych elektrowni wiatrowych znajdujących się na terenie Politechniki Białostockiej

52.

Ł. Cyganik
E. Król
J. Baranowski
T. Drabek
T. Dziwiński
P. Piątek

 

Analiza termiczna obudowy silnika do zakrętarki elektomechanicznej

53.

P. Mars
G. Góra
M. Petko
G. Karpiel

Współczesne trendy w projektowaniu stopni mocy sterowników napędów bezpośrednich

54.

G. Góra
P. Mars
M. Petko
G. Karpiel

Analiza mocy obliczeniowej platform sprzętowych dla wieloosiowego sterownika napędów bezpośrednich

55.

J. Hickiewicz

Pierwsza polska eksperymentalna elektrownia trójfazowa  - Warszawa 1896 rok

56.

B. Będkowski
J. Madej

Analiza wydajności różnych rozwiązań konstrukcyjnych układu chłodzenia silnika elektrycznego do zabudowy w kole

57.

A. Kuźma

Badania mocy w modelu elektrowni wiatrowej z generatorem asynchronicznym dwustronnie zasilanym

58.

T. Wolnik

Wolnoobrotowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi jako bezprzekładniowy napęd górniczego przenośnika taśmowego

59.

T. Wolnik

Badania testowe wolnoobrotowego silnika z magnesami trwałymi do bezprzekładniowego napędu górniczego przenośnika taśmowego

60.

M. Lis
A. Szafraniec

Model matematyczny synchronicznego układu pompowego o podatnej transmisji ruchu

61.

G. Kondziołka

Przyjazne dla środowiska naturalnego lakiery i żywice elektroizolacyjne

62.

L. Setlak

Warianty rozwiązań technologicznych wybranych zespołów energoelektronicznego zespołu zasilania w zakresie przetwarzania pokładowej energii elektrycznej AC/DC samolotu bardziej elektrycznego

63.

L. Setlak

Badanie wybranych prostowników wieloimpulsowych implementowanych we współczesnych samolotach kompatybilnych z koncepcją samolotu bardziej elektrycznego

64.

Sz. Opach

Możliwości wykorzystania systemu Siemens NX 12 w analizie wytrzymałości statycznej wybranych elementów nośnych korpusów silników elektrycznych stosowanych w elektromobilności

65.

P. Irzmański
M. Kwiatkowski
B. Kras

DCCS-ECU jako innowacyjna jednostka kontrolna do aplikacji EV - HEV

66.

M. Łukiewski
A. Łukiewska

Optymalizacja parametrów transformatorów w aplikacjach elektromobilnych

67.

M. Łukiewski
A. Łukiewska

Niskostratne rdzenie dławików filtrów ze szczelinami o podwyższonej przenikalności magnetycznej

68.

J. Tulicki
M. Sułowicz

Skuteczne metody wykrywania niesymetrii wirnika silnika indukcyjnego dwuklatkowego

69.

M. Sułowicz
J. Tulicki
J. Petryna

Wpływ uszkodzeń silnika indukcyjnego na dokładność bezkontaktowego wyznaczania momentu elektromagnetycznego z sygnału strumienia poosiowego 

70.

M. Sułowicz
M. Czechowski

Diagnostyka silników indukcyjnych klatkowych w układach napędowych wagonów tramwajowych

71.

K. Tatar
P. Chudzik
R. Nowak
G. Lisowski

Projekt wielomodułowego sterownika elektrycznego napędu rowerowego - moduł komunikacyjny

72.

J. Rak
K. Jagieła
M. Kępiński
M. Gała

Poprawa efektywności energetycznej w wyniku modernizacji układu napędowego walcarki

73.

T. Z. Kaczmarczyk
G. Żywica
P. Klonowicz

Zastosowanie silników z magnesami trwałymi do budowy mikroturbogeneratorów ORC

74.

G. Napolski
A. Szmaja
E. Kolasińska

Modyfikacja właściwości elektrycznych polimerów i tworzyw sztucznych

75.

J. Pytel

Analiza właściwości trakcyjnych i bilans energii lokomotywy z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi z zastosowaniem w rekreacyjnej kolejce parkowej

76.

P. Bogusz
M. Korkosz
J. Prokop

Analiza porównawcza właściwości bezszczotkowego silnika z magnesami trwałymi dla różnych konfiguracji uzwojenia stojana 

77.

P. Bogusz
M. Korkosz
J. Prokop

Analiza wpływu wybranych parametrów na właściwości silnika z magnesami trwałymi przeznaczonego do napędu małej mocy

78.

M. Pilecki
M. Korkosz

System sterowania silnika SRM 
z zastosowaniem układu FPGA

79.

A. Decner

Nowoczesne stanowiska badawcze i hamownie wyposażone w wirtualne i tradycyjne przyrządy pomiarowe

80.

P. Kuzera

Wybrane rozwiązania ograniczania prądów rozruchowych na przykładzie silników elektrycznych produkcji DFME DAMEL 

81.

J. Bernatt
M. Bernatt

Modernizacja i poprawa parametrów silników elektrycznych dużej mocy podczas remontu 

82.

P. Zientek
W. Polewka

Typowe prace remontowe napędów elektrycznych dużej mocy 

83.

T. Glinka

Jerzy Szmit (1898-1984) 

84.

J. Bernatt
S. Gawron
T. Glinka

Energooszczędne silniki indukcyjne

85.

A. Lechowicz
A. Augustynowicz

Problemy zarządzania energią elektryczną i termiczną przykładowego pojazdu elektrycznego 

86.

T. Glinka

Pracownicy, którzy budowali autorytet KOMEL-u i tworzyli jego tradycje

87.

P. Dukalski
T. Wolnik
B. Będkowski
T. Jarek
A. Urbaś
K. Augustynek

Analiza pracy silnika zabudowanego w piaście koła samochodu osobowego dla wybranych parametrów jazdy  

88.

P. Zalas
J. Zawilak

Samoczynna synchronizacja silników LSPMSM

89.

P. Dukalski
B. Będkowski
K. Parczewski
H. Wnęk
A. Urbaś
K. Augustynek

Model symulacyjny dynamiki tylnego zawieszenia samochodu typu Fiat Panda z zabudowanymi silnikami elektrycznymi w obręczach kół    

90.

T. Glinka
J. Bernatt
M. Bernatt

Iwo Cholewicki

91.

K. Żebrowski
T. Detka
K. Małek

Analiza porównawcza danych z raportów dotyczących emisji CO2 oraz całkowitych kosztów posiadania (TCO) pojazdu elektrycznego w odniesieniu do pojazdu z napędem konwencjonalnym   

92.

W.Hołubowski
A. Sikora
A. Zielonka

Stanowisko dydaktyczne do nauki programowania mikrokontrolerów

93.

R. Nowicki

Drgania spiralne turbozespołu generowane przez aparat szczotkowy