Strona główna Patronat i sponsorzy Komitet programowy Poprzednie konferencje  Kontakt

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU

     
Szanowni Państwo,

     Tradycyjnie jak co roku, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną, XXVII Konferencję Naukowo-Techniczną "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych", organizowaną przez Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, która odbędzie się w dniach 23-25 maja 2018 roku w Rytrze k/Nowego Sącza. W tym przepięknym zakątku południowej części kraju, położonym pomiędzy Nowym Sączem, a Piwniczną,  na  terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego, zlokalizowany jest hotel Perła Południa, który od kilku lat gości uczestników naszych majowych konferencji.

     Z przyjemnością informujemy, iż współorganizatorem      tegorocznej konferencji PEMINE jest firma WEG International Trade GmbH.

     W związku z tym, iż w 2018 roku Instytut KOMEL obchodzić będzie jubileusz 70-lecia powstania, obecność Państwa będzie dla nas szczególnym zaszczytem i jednocześnie czytelnym sygnałem docenienia dorobku KOMEL-u w opracowywaniu i wdrażaniu różnorakich napędów elektrycznych.

    Miło nam poinformować, że podobnie jak w latach ubiegłych patronat nad naszą konferencją objął Komitet Elektrotechniki PAN.

     Tradycyjnie jak co roku konferencja organizowana jest przy współpracy Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

   Na konferencji tradycyjnie omawiane będą problemy:

·    projektowania i nowych serii i odmian maszyn elektrycznych,
·    elektromobilności, w tym projektowania, eksploatacji 
     pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym,
·    silników z magnesami trwałymi do napędu pojazdów 
     elektrycznych i innych urządzeń transportowych,
·    energoelektronicznych układów zasilania i sterowania maszyn 
     elektrycznych,  
·    modernizacji silników i doboru silników do układów 
     napędowych,
·    silników dostosowanych do trudnych warunków pracy,
·    awaryjności i remontów silników oraz układów napędowych,
·    metod badań i nowoczesnej aparatury badawczej,
·    diagnostyki i eksploatacji napędów elektrycznych, 

      a ponadto zagadnienia:

·    bezpieczeństwa eksploatacji maszyn elektrycznych,
·    układów elektroizolacyjnych i elektrotechnologii,
·    odnawialnych źródeł energii i transportu przyjaznego 
     środowisku.

      Konferencja jest jedną z nielicznych z dziedziny maszyn elektrycznych, w której  licznie udział biorą zarówno przedstawiciele świata nauki oraz przemysłu.

     Jak co roku głównym założeniem konferencji PEMINE jest zaprezentowanie najnowszych osiągnięć oraz wyników prac badawczo-rozwojowych, a także doświadczeń z eksploatacji, projektowania, konstrukcji i diagnostyki maszyn i napędów elektrycznych, perspektyw i kierunków rozwoju, nowych trendów w branży napędów elektrycznych, przedstawienie pomysłów jak i wdrożonych rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych. Liczymy, że Państwa wieloletnie doświadczenie z dziedziny maszyn elektrycznych zaowocuje ciekawymi prezentacjami oraz publikacjami z tego zakresu.  


     Wzorem lat ubiegłych odrębną sesją będzie sesja dotycząca elektromobilności, gdzie zaprezentowane zostaną zagadnienia z zakresu projektowania, eksploatacji pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym.  Konferencji towarzyszyć będzie wystawa pojazdów z napędem elektrycznym, a wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość osobiście przetestować je podczas jazdy próbnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Zobacz filmy, prezentujące możliwości niektórych pojazdów: 
Film 1, Film 2, Film 3.


     Zapraszając do udziału w  XXVII Konferencji Naukowo-Technicznej, zachęcamy do przygotowania artykułu, obejmującego zagadnienia z wymienionej tematyki. Wszystkie artykuły będą recenzowane i po przyjęciu przez Radę Programową zostaną wydrukowane w czasopiśmie "Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe" wydawanych przez KOMEL.

     Z przyjemnością pragniemy poinformować, i ż publikacja w czasopiśmie "Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe" honorowana jest 7 punktami. Nasze Zeszyty znajdują się w światowej bazie bibliograficzno - abstraktowej INSPEC, w internetowej bazie danych polskich czasopism technicznych BAZTECH oraz w Międzynarodowej Bazie Index Copernicus International.  
        
  
Terminy przygotowania i nadesłania materiałów na konferencję:

     -     08.01.2018 - przysłanie streszczenia artykułu (do 1 strony 
     A4), wraz z tytułem w języku polskim i angielskim,

     -     17.02.2018 - przysłanie pełnej wersji artykułu,

     -     11.04.2018 - recenzje, kwalifikacja artykułów przez Radę 
      Programową, poinformowanie Autorów o zakwalifikowaniu
      do druku.

     Istnieje również możliwość zamieszczenia w Zeszytach Problemowych komunikatu lub wkładki reklamowej bądź zaprezentowania osiągnięć i propozycji Państwa firmy na stoisku reklamowym, a także wygłoszenia komunikatu w czasie sesji plenarnej. 
     Szczegóły dotyczące promocji podczas konferencji znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji w zakładce REKLAMA.
 

 

     Informacje na temat kosztów uczestnictwa dostępne są w zakładce Opłaty.

     

   Informacji udziela:

Sekretarz konferencji mgr Mariusz Czechowicz
tel.
(32) 258-20-41 w. 25, kom. 606-308-827
fax (32) 259-99-48
e-mail:
info@komel.katowice.pl
www.komel.katowice.pl/tekst/pemine.html