Pablo Software Solutions
 
NR 1/2014
Copyright (c) 2014 by Komel All Rights reserved
1. Jednofazowy przekształtnik mocy AC/DC z dwu­kierunkowym przepływem energii  - A. Majcher, A. Gospodarczyk
2. Wpływ dodatkowego pojazdu na warunki stabilnej pracy przekształtniko­wych napędów trakcyjnych - A. Stobiecki, R. Dudek
3. Badanie wpływu stopnia wzbudzenia silnika trak­cyjnego na parametry użytkowe lokomotywy i składu pociągu - A. Dzikowski
4. Badania modelowe hybrydowego układu napędo­wego lokomotywy spą­gowej - R. Konsek, A. Mężyk
5. Nowa metoda wykrywania drgań wzbudzanych niewywagą - diagnostyka generatorów z magne­sami trwałymi - M. Barański
6. Wolnoobrotowa prądnica o mocy 3 kW do elek­trowni wiatrowej lub wod­nej - Z. Goryca
7. Wirnik klatkowy z rozruchowymi zwojami zwar­tymi - J. Bernatt, M. Bernatt
8. Wolnoobrotowy generator do małej elektrowni wodnej - Z. Goryca, W. Kwolek
9. Wpływ wymiarów wirnika na wybrane właściwo­ści wysokoobrotowego bezszczotkowego silnika prądu stałego - K. Krykowski, J. Hetmańczyk, A. Skoć
10. Wpływ samoczynnego powtórnego załączenia (SPZ) transformatora na jego niezawodność - T. Glinka, A. Polak, A. Decner, W. Olech, A. Sikora
11. Zastosowanie metody bezpośredniego pomiaru mo­mentu w napędach dużej mocy - A. Decner, L. Iskierski
12. Hybrydowy układ napędowy dla małych pojazdów miejskich - A. Lechowicz, A. Augustynowicz
13. Zaawansowane technologicznie chemiczne źródła prądu do zastosowania w pojazdach elektrycznych - M. Osińska-Broniarz, B. Rydzyńska, M. Kopczyk
14. Hybrydowy system zasilania wykorzystujący tech­nologie wodorowe i źró­dła energii odnawialnej - M. Szczepaniak, A. Wojciechowski, J. Chmielowiec
15. Bezprzekładniowe napędy elektryczne zawierające maszyny synchro­niczne z magnesami trwałymi - A. Rusek, I. Shchur, V. Kozij
16. Ocena jakości zasilania silników indukcyjnych z przemienników często­tliwości średniego napięcia - T. Kubera, Z. Szulc
17. O potrzebie stosowania znacznika fazy dla oceny stanu tech­nicznego ma-szyn. Część 1: Systemy monitorowania i zabezpieczeń - R. Nowicki
18. O potrzebie stosowania znacznika fazy dla oceny stanu tech­nicznego maszyn. Część 2: Systemy diagnostyki - R. Nowicki
19. Prądy łożyskowe w organach urabiających kom­bajnów górniczych - P. Zientek, J. Kwak
20. Dobór technologii akumulatorów do zasobnika energii współpracującego ze ściśle określonym zespołem odbiorów. Metoda pomiarowo-symula­cyjna - M. Koniak, A. Czerpicki, B. Kras, M. Kwiatkowski
21. Właściwości rozruchowe jednofazowego PMSM o liczbie biegunów 2p=6 - M. Gwoździewicz, J. Zawilak
22. Analiza efektywności pracy elektrycznych loko­motyw górniczych z zasto­sowaniem układów na­pędowych opartych na silnikach z magnesami trwałymi - B. Polnik, P. Deja
23. Remonty i retrofit wirników generatorów syn­chronicznych - S. Szymaniec, P. Rydlik
24. Diagnostyka wirników generatorów synchronicznych na etapie ich re­montu i retrofitu - S. Szymaniec, P. Rydlik
25. Przyczyny grzania się bednarki i żył powrotnych kabli 6 kV - H. Krawiec
26. Określenie parametrów modelu matematycznego PMSM dla pojazdów elektrycznych na podstawie badań komputerowych i eksperymentalnych - I. Shchur, A. Rusek, O. Makarchuk, M. Mandzyuk
27. Przetwarzanie przebiegów obciążeń lokomotywy manewrowej T448P w rejonie bocznicy kopalnianej dla doboru lokomotywy hybrydowej - A. Kałuża
28. Napędy przekształtnikowe silników w wykonaniu przeciwwybuchowym - M. Górny
29. Diagnostyka silników asynchronicznych pierścieniowych napędu młyna cementu - M. Gała, K. Jagieła, J. Rak, M. Kępiński
30. Conformite Europeenne - Zgodność Europejska - Jeden znak - Wiele zna­czeń i wymagań - J. Nowastowski
31. Badania porównawcze metod pomiarowych wyładowań niezupełnych w maszynach elektrycznych WN przy użyciu cewek Rogowskiego - J. Petryna, M. Sułowicz, K. Guziec
32. Diagnozowanie silników indukcyjnych w oparciu o pomiar strumienia osiowego - J. Petryna, M. Sułowicz, A. Duda, K. Guziec
33. Jednostka prądotwórcza z generatorem z magnesami trwałymi  - wyniki badań - P. Pistelok
34. Wybrane aspekty sterowania sześciosilnikowego napędu manipulatora równoległego - J. Hetmańczyk, M. Sajkowski, T. Stenzel
35. Karol Morsztyn (1914-1993) dyrektor naczelny Centralnego Biura Kon­strukcyjnego Maszyn Elektrycznych w Katowicach 1951-1955 -
M. Bernatt, T. Glinka
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019