Pablo Software Solutions
 
NR 1/2015
Copyright (c) 2014 by Komel All Rights reserved
1. Symulacja cyklu pracy hybrydowego układu napędowego górniczej loko­motywy spągowej  - R. Konsek, A. Mężyk
2. Analiza stanu cieplnego wysokoobrotowych maszyn elektrycznych o wzbudzeniu od magnesów trwałych z chłodzeniem cieczowym - O. Makarchuk, M. Lis, K. Klatow, A. Gastołek, J. Sosnowski
3. Monitoring stanu technicznego zespołów maszynowych w przemyśle - do­świadczenia własne - S. Szymaniec
4. Dwupasmowy silnik reluktancyjny przełączalny przeznaczony do napędu robota kuchennego - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
5. Prototypowy wagon kolejowy do przewozów intermodalnych - T. Niezgoda, W. Krasoń, M. Stankiewicz
6. Analiza pracy asynchronicznej turbogeneratora - A. Gozdowiak, L. Antal
7. Energooszczędny układ obciążenia maszyny indukcyjnej na stacji prób - T. Lerch
8. Detekcja uszkodzeń w bezczujnikowym napędzie elektrycznym z wykorzy­staniem obserwatora momentu obciążenia - J. Guziński, P. Strankowski
9. Przegląd konstrukcji jednofazowych silników synchronicznych z magne­sami trwałymi o rozruchu bezpośrednim - M. Gwoździewicz, J. Zawilak
10. Przekształtnik energoelektroniczny pełniący funkcję sprzęgu między siecią energetyczną a zespołem paneli fotowoltaicznych PV - M. Krystkowiak, M. Gwóźdź
11. Wolnoobrotowy generator o mocy 500 W i małej prędkości obrotowej - Z. Goryca
12. Wpływ zmian kąta załączenia na właściwości silnika BLDC napędu hy­brydowego bezzałogowego aparatu latającego - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop, P. Wygonik
13. Analiza sposobów elektrycznego obciążania generatora synchronicznego z magnesami trwałymi w elektrowniach wiatrowych z osiami pionowymi - I. Shchur, A. Rusek, V. Klymko, A. Gastołek, J. Sosnowski
14. Projekt pojazdu elektrycznego z automatyczną skrzynią biegów zbudowa­nego z wykorzystaniem spalinowej wersji pojazdu segmentu A (FIAT 500) - R. Tyrtania, T. Meinicke, K. Kudzia
15. Wykorzystanie baterii superkondensatorów w układzie napędowym drzwi kabinowych z silnikiem BLDC - K. Kolano
16. Wpływ dokładności montażu 3-kanałowego enkodera inkrementalnego na pracę silnika BLDC sterowanego sinusoidalnie - K. Kolano, I. Malinowska, P. Lonkwic
17. Projekt hybrydowego układu napędowego dla pojazdu FIAT Panda - A. Lechowicz, A. Augustynowicz
18. Optymalizacja MES maszyny synchronicznej z magnesami zagnieżdżonymi - T. Stenzel, M. Sajkowski, J. Hetmańczyk
19. Analiza porównawcza różnych konstrukcji maszyn reluktancyjnych prze­łączalnych przeznaczonych do napędu lekkiego pojazdu elektrycznego - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
20. Wykorzystanie techniki RFID do ograniczania ryzyka użytkowania ma­szyn - T. Strawiński
21. Generator z kołem zamachowym pracującym jako zasobnik energii dla sztucznego satelity Ziemi - S. Lipiński, A. Jaroszewicz, J. Zawilak
22. Przewoźna elektrownia fotowoltaiczna - wymagania i badania w kontek­ście  zastosowań  militarnych - M. Szczepaniak, W. Madej, A. Wojciechowski
23. Badania laboratoryjne dwupasmowego silnika reluktancyjnego przełą­czalnego przeznaczonego do napędu wysokoobrotowego - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
24. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne turbin wiatrowych małej mocy - W. Radziewicz
25. Metoda homogenizacji uzwojeń wsypywanych w maszynach elektrycznych - P. Mynarek, M. Kowol
26. Wykorzystanie charakterystyki SCL w diagnostyce agregatów łożyskowa­nych ślizgowo - P. Popálený, R. Nowicki
27. Autobus miejski z napędem spalinowo-elektrycznym - wyniki badań drogowych - E. Król, W. Skęczek
28. Projektowanie specjalnego silnika z magnesami trwałymi - J. Kaňuch, A. Dučay
29. Zarządzanie stanem technicznym napędów pomp krytycznych - A. Kiss, R. Nowicki
30. Diagnostyka maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi - metody wy­brane - M. Barański,
A. Decner
31. Badania siły uciągu lokomotywy dołowej Ld-31EM w warunkach kopal­nianych - P. Deja, R. Konsek
32. Obliczenia obwodu elektromagnetycznego silnika LSPMSM do napędu przenośnika taśmowego - P. Dukalski, R. Rossa, A. Dzikowski
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019