Pablo Software Solutions
 
NR 1/2017
Copyright (c) 2014 by Komel All Rights reserved
1. Dynamika silnika indukcyjnego i synchronicznego po wyłączeniu i ponownym załączeniu napięcia - T. Glinka
2. Aproksymacja funkcji trygonometrycznych w algorytmach komutacji elektronicznej napędów bezpośrednich - G. Góra, G. Karpiel, P. Mars, R. Sitek, M. Goczał
3. Sprzętowa implementacja transformacji Clarka i Parka - A. Błahut, T. Ochenduszko
4. Wieloetapowy proces diagnostyki układów napędowych - A. Sołbut
5. Badania elektrowni wiatrowej z generatorem asynchronicznym dwustronnie zasilanym - P. Łapiński, A. Kuźma
6. Ocena wpływu temperatury otoczenia na zasięg, obciążalność i możliwość rozruchu pojazdu elektrycznego zasilanego z baterii trakcyjnej typu Li-Ion - B. Torbus, T. Meinicke, R. Tyrtania
7. Układy napędowe pojazdów trakcyjnych z trójfazowymi silnikami prądu przemiennego - A. Stobiecki, R. Dudek
8. Analiza i symulacja działania modelu elektroenergetycznego systemu zasilania samo­lotu F-16 zgodnie z koncepcją samolotu bardziej elektrycznego More Electric Aircraft (MEA) - L. Setlak, E. Ruda
9. Analiza i symulacja zastosowania siłowników elektromechanicznych (EMA) w systemie sterowania samolotu F-16 zgodnie z koncepcją samo-lotu bardziej elektrycznego More Electric Aircraft (MEA)  - L. Setlak, E. Ruda
10. Systemy fotowoltaiczne do zastosowania w aplikacjach militarnych - M. Szczepaniak, S. Maleczek
11. Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim z indukowanymi biegunami - M. Gwoździewicz, J. Zawilak
12. Pomiary temperatury w procesie badań urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym - G. Kałuża
13. Jak powstały pewne błędy w teorii obwodów elek­trycznych i teorii pola elektromagnetycznego - R. Sikora
14. Projektowanie urządzenia i przygotowanie do procesu certyfikacji w zakresie dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) - G. Kałuża
15. Znakowanie urządzeń przeznaczonych do pracy w przestrzeni zagrożonej wybuchem w odniesieniu do dyrektywy ATEX i norm zharmonizowanych - G. Kałuża
16. Generator do mikroelektrowni wodnej - Z. Goryca
17. Badania elektrowni wiatrowej z silnikiem asynchronicznym dwustronnie zasilanym w stanach awaryjnych - P. Łapiński, A. Kuźma
18. Wpływ odkształceń napięcia w sieci zasilającej na rozkład temperatury silnika synchronicznego wzbudzonego magnesami trwałymi - S. Lipiński, J. Zawilak
19. Wybrane algorytmy sterowania silnikami z magnesami trwałymi - R. Nowak
20. Przekształtnikowe stacje prób silników trakcyjnych - T. Biskup, A. Cieniuch, M. Jurkiewicz, H. Kołodziej, J. Sontowski, W. Chmielewski, S. Maźnio
21. Aktywny kompensator mocy biernej dla elektrowni wodnej z generatorem indukcyjnym - J. Tępiński
22. Autonomiczny system przetwarzania energii wiatru z generatorem PMSG i układem akumulacji energii - P. Gajewski
23. Analiza właściwości maszyny indukcyjnej z uzwojeniem stojana połączonym gwiazda-trójkąt - L. Schreier, J. Bendl, M. Chomat
24. Straty mocy przełączalnego silnika reluktancyjnego - M. Wciślik, K. Suchenia
25. Obliczenia elektromagnetyczne momentu obrotowego silnika indukcyjnego pracującego przy zaniku jednej fazy - P. Záskalický
26. Wykorzystanie maszyny z magnesami trwałymi do odzysku energii ze stanowisk do ćwiczeń wysiłkowych - W. Hołubowski, A. Sikora, A. Zielonka
27. Układ zasilania i sterowania górniczego wentylatora lutniowego z funkcją regulacji wydajności - Z. Budzyński, P. Deja
28. Diagnostyka drgań spiralnych wirnikowych maszyn elektrycznych - P. Ashley, P. Miałkowski, R. Nowicki
29. Badanie poprawności pomiarowej i decyzyjnej cyfrowych i analogowych zabezpieczeń odległościowych - wybrane aspekty - T. Bednarczyk, P. Nandzik
30. Emisja wodoru w układach magazynowania energii wielokrotnego ładowania - wybrane przypadki - M. Szlęzak, S. Taubert
31. Elektryczny napęd górniczych kolejek podwieszonych - R. Konsek
32. Ignacy Mościcki (1867-1946) w 150 rocznicę urodzin - J. Hickiewicz, P. Rataj
33. Zygmunt Okoniewski (1877- 1936) w 140 rocznicę urodzin - J. Hickiewicz, E. Weber, P. Sadłowski
34. Wykorzystanie mostka RLC do oceny postępu pełzania wysokotemperaturowego stali P91 - Z. H. Żurek, D. Kukla, T. Jasiński
35. Zarządzanie przepływem energii w pojeździe elektrycznym wyposażonym w pokładową baterię trakcyjną - W. Kobos, P. Chudzik
36. Wpływ konfiguracji uzwojeń na właściwości bezszczotkowego silnika z magnesami trwałymi - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
37. Określenie warunków pracy ze stałą mocą czteropasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego 16/12 przy zastosowaniu klasycznych metod sterowania - M. Korkosz, M. Pilecki
38. Wybrane wyniki badań laboratoryjnych bezszczotkowego silnika z magnesami trwałymi - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop, P. Wygonik
39. Wiesław Tomaszkiewicz (1941-2016) -
T. Glinka
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019