Pablo Software Solutions
 
NR 1/2018
Copyright (c) 2014 by Komel All Rights reserved
1. Model dynamiczny silnika indukcyjnego klatkowego - T. Glinka
2. Modernizacja i poprawa parametrów silników elektrycznych dużej mocy podczas remontu - J. Bernatt, M. Bernatt
3. Studium wykonania lokomotywy elektrycznej z silnikiem z magnesami trwałymi, z zastosowaniem w rekreacyjnej kolejce parkowej - J. Pytel
4. Analiza właściwości trakcyjnych i bilans energii lokomotywy z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi, z zastosowaniem w rekreacyjnej kolejce parkowej - J. Pytel
5. Jerzy Szmit (1898 - 1984) - T. Glinka
6. Analiza wydajności różnych rozwiązań konstrukcyjnych układu chłodze­nia silnika elektrycznego do zabudowy w kole - B. Będkowski, J. Madej
7. Analiza termiczna obudowy silnika do zakrętarki elektromechanicznej - Ł. Cyganik, E. Król, J. Baranowski, T. Drabek, T. Dziwiński, P. Piątek
8. Obliczenia wytrzymałości statycznej elementów nośnych korpusu koncep­cyjnego silnika do napędu autobusu elektrycznego - S. Opach
9. Nowoczesne stanowiska badawcze i hamownie wyposażone w wirtualne i tradycyjne przyrządy pomiarowe  - A. Decner, A. Polak
10. Detekcja asymetrii szczeliny powietrznej w generatorze ze wzbudzeniem od magnesów trwałych bazująca na analizie częstotliwościowej prądu - M. Barański
11. Pracownicy, którzy budowali autorytet KOMEL-u i tworzyli jego tradycje - T. Glinka
12. Iwo Cholewicki - wieloletni pracownik Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, redaktor naczelny "Śląskich Wiadomości Elek­trycznych" w 90-lecie urodzin - T. Glinka, J. Bernatt, M. Bernatt
13. Analiza pracy silnika zabudowanego w piaście koła samochodu osobo­wego dla wybranych parametrów jazdy - J. R. Przygodzki, W. Urbański - P. Dukalski, T. Wolnik, B. Będkowski, T. Jarek, A. Urbaś, K. Augustynek
14. Model symulacyjny dynamiki tylnego zawieszenia samochodu typu Fiat Panda z zabudowanymi silnikami elektrycznymi w obręczach kół - P. Dukalski, B. Będkowski, K. Parczewski, H. Wnęk, A. Urbaś, K. Augustynek
15. Energooszczędne silniki indukcyjne - J. Bernatt, S. Gawron, T. Glinka
16. Stanisław Kwaśnicki 1927-1999 - J. Bernatt, M. Bernatt, T. Glinka
17. Kształtowanie charakterystyk mechanicznych wysokosprawnych napędów trakcyjnych - E. Król
18. Badania testowe wolnoobrotowego silnika PMSM do bezprzekładniowego napędu górniczego przenośnika taśmowego - T. Wolnik, K. Skupień, J. Mróz
19. Wolnoobrotowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi jako bezprze­kładniowy napęd górniczego przenośnika taśmowego - T. Wolnik
20. Metoda obliczeń charakterystyk elektromechanicznych płaskich liniowych silników synchronicznych z magnesami trwałymi -
R. Rossa
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019