Pablo Software Solutions
 
Copyright (c) 2014 by Komel All Rights reserved
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
NR 1/2019
1. Hybrydowy system magazynowania energii podwójnego zastosowania - S. Maleczek, M. Szczepaniak, W. Malicki
2. Model do obliczeń sprawności silnika elektrycznego górniczego - R. Krok
3. Wybrane stany przejściowe silników indukcyjnych - A. Sołbut
4. Nowoczesne silniki asynchroniczne zintegrowane z energoelektronicznymi układami napędowymi - właściwości eksploatacyjne zastosowanych ukła­dów napędowych - J. Przybyłka, P. Kuzera
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego przy zastosowaniu technologii LED szansą na zwiększenie zasobów energii elektrycznej potrzebnej do łado­wania samochodów elektrycznych - A. Lechowicz
6. Wpływ struktury mikrowypełniaczy krzemionkowych na właściwości elektryczne i mechaniczne kompozytów epoksydowych - H. Brzeziński, L. Górecki, A. Halama, E. Kolasińska, J. Warycha
7. Analiza kinematyczna złożonych konstrukcyjnie przekładni obiegowych do elektromechanicznych zespołów napędowych z zastosowaniem wzorów Willisa - S. Opach
8. Energooszczędne wentylatory promieniowe - Z. Goryca
9. Nowoczesne warianty dławików kompensacyjnych w sieciach średnich napięć - J. Dziura
10. Badania wstępne silnika o mocy 5600 kW w warunkach występowania subharmonicznych napięcia - P. Gnaciński, P. Klimczak
11. Projektowanie i eksploatacja systemów przeznaczonych do autobusów z napędem alternatywnym - ­­M. Sierszyński, Ł. Chełchowski, M. Pikuła, D. Michalak, F. Sidorski
12. Projekt i badania mechaniczne adaptera dielektrycznego do klucza nasa­dowego - Ł. Cyganik
13. Analiza termiczna kadłuba silnika elektrycznego do napędu autobusu lub samochodu ciężarowego - Ł. Cyganik
14. Implementacja algorytmów regulacji silnika PMSM rowerowego napędu elektrycznego - K. Tatar,
P. Chudzik
15. Aktualny system normalizacji w Polsce w obszarze elektryki - J. Nowastowski
16. Młodzieżowa działalność oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elek­tryków Polskich - M. Gwoździewicz, J. Pytlarz, M. Wesołowski
17. Magneto - sprężystość w stalach krzemowych. Diagnostyka struktury i defektu - eksperyment - Z. H. Żurek, B. Chmiela, P. Idziak, K. Kowalski, P. Wolnik
18. Dławiki w filtrach kompensacyjnych pasywnych - T. Glinka
19. Pojazd elektryczny z napędem bezpośrednim - M. Taberski, A. Kłos, D. Cieślak, P. Kisielewski, M. Gwoździewicz
20. Wpływ zasilania silnika PM na wzrost poziomu wibracji maszyny - dia­gnostyka na podstawie analizy częstotliwościowej sygnałów własnych - M. Barański
21. Działanie pięciofazowego silnika indukcyjnego przy zasilaniu trójfazo­wym - J. Kaňuch, Ž. Ferková
22. Obliczenia przebiegów tętnień momentu elektromagnetycznego w silniku indukcyjnym z pięciofazowym uzwojeniem w układzie pentagramu, w warunkach uszkodzenia jednej z faz - P. Záskalický
23. Porównanie strat mocy i sprawności silników w różnych wariantach roz­wiązania - J. Bernatt, S. Gawron, T. Glinka
24. Możliwości zastosowania agregatu prądotwórczego jako źródła rezerwo­wego do produkcji energii elektrycznej - E. Ciesielka, P. Dybowski, J. Wójcik, Z. Hanzelka
25. Marian Noga  (1939 - 2018) - T. Glinka, W. Rams
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019