Pablo Software Solutions
 
NR 2/2014
Copyright (c) 2014 by Komel All Rights reserved
1. Magnetoelektryczny silnik małej mocy z kompaktowym wirnikiem hybry­dowym i z rozruchem synchronicznym  - L. Antal, P. Zalas
2. Kryteria doboru syciw oraz lakierów elektroizolacyjnych - G. Kondziołka
3. Zaawansowane układy sterowania i diagnostyki maszyn transportu po­ziomego - Z. Szymański
4. Badania procesów starzeniowych w nanokompozytowym lakierze nasy­cającym przy zastosowaniu analizy termicznej - K. Gryzło, L. Górecki, B. Górnicka
5. Silniki synchroniczne w napędach pojazdów sportowo-rekreacyjnych - E. Król
6. Racjonalne przetwarzanie napięcia - czy budować układy 24-pulsowe? - B. Kulesz, A. Sikora
7. Ocena jakości wyrobów przemysłu elektrotechnicznego w Polsce - J. Nowastowski
8. Zastosowanie układów rezonansowych w urządzeniu spawalniczym - W. Stopczyk, Z. Nawrocki
9. Badanie nośności połączenia wciskowego - A. Białas, J. Madej
10. Metoda obliczeń pulsacji momentu w trójfazowym silniku asynchronicz­nym zasilanym z przekształtnika PWM - P. Záskalický
11. Rozwiązanie koncepcyjne układu przeniesienia momentu obrotowego w miejskim samochodzie elektrycznym z napędem E-kit - A. Białas, W. Radwański
12. Elektromechaniczna przetwornica częstotliwości - P. Pistelok, T. Czaja
13. Symulacja i pomiar dwufazowego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi - J. Kaňuch, Ž. Ferková
14. Wysokosprawne silniki z magnesami trwałymi w napędach górniczych - P. Dukalski, S. Gawron, A. Dzikowski
15. Analiza wykorzystania wiaty postojowej wyposażonej w panele fotowol­taiczne do codziennego ładowania pojazdu elektrycznego - M. Ornowski, M. Szymańska, R. Kerschke, W. Moćko
16. Przegląd konstrukcji obwodów magnetycznych i uzwojeń maszyn elek­trycznych tarczowych - T. Glinka, T. Wolnik
17. Zastosowanie analizy FMEA dla doskonalenia  procesów napraw trak­cyjnych maszyn elektrycznych DC - K. Dylong, R. Setlak
18. Analiza awarii trakcyjnych maszyn elektrycznych DC na drodze do po­prawy jakości okresowych przeglądów i napraw - K. Dylong, R. Setlak
19. Konstrukcja modelowa silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o cewkach skupionych - A. Białas, R. Rossa
20. Znaczenie elektromagnetyczne wału w dwubiegunowych silnikach induk­cyjnych - W. Poprawski, T. Wolnik
21. Aparaturowe aspekty diagnostyki maszyn elektrycznych w oparciu o sy­gnał WNZ - S. Szymaniec
22. Analiza numeryczna CFD układów chłodzenia maszyn elektrycznych - weryfikacja doświadczalna - cz. II - B. Będkowski, T. Jarek
23. Wyłączniki instalacyjne AC w instalacjach prądu stałego - P. Kisielewski, M. Gwoździewicz
24. Przekształtnik energoelektroniczny współpracujący z generatorem PMSG, przeznaczony do małych elektrowni wodnych - H. Kołodziej, D. Paluszczak, J.  Michalak
25. Koncepcja budowy silnika elektrycznego zabudowanego w piaście koła pojazdu - W. Radwański, P. Dukalski
26. Zaawansowane rozwiązania techniczne w napędzie elektrycznym "E-kit" dla miejskiego samochodu osobowego - R. Rossa
27. Badania eksploatacyjne samochodu osobowego zelektryfikowanego ze­stawem "E-kit" - R. Rossa
28. Diagnostyka łożysk tocznych silników elektrycznych przy wykorzystaniu metody analizy częstotliwościowej oraz metody detekcji obwiedni - M. Klimowski
29. Wykorzystanie strumienia poosiowego do badania stanów dynamicznych maszyn indukcyjnych małej i dużej mocy - J. Petryna, M. Sułowicz, A. Duda
30. Silnik synchroniczny wzbudzany magnesami trwałymi w napędzie wenty­latora dużej mocy - T. Zawilak, M. Niewiara
31. Stosowanie podsystemów transmisji danych bezpieczeństwa w związanych z bezpieczeństwem systemach sterowania maszyn - T. Strawiński
32. Dwusilnikowy napęd bezpośredni dla pojazdów turystycznych - M. Janaszek
33. Zastosowanie przemienników częstotliwości do napędu wentylatorów spalin  na przykładzie aplikacji w ENEA Wytwarzanie SA blok 230 MW oraz aplikacji w PAK SA Elektrownia Konin - A. Pozowski, K. Ziółkowski, H. Krawiec
34. Nowa metoda ustawiania napędów przemysłowych - Z. Plutecki, S. Szymaniec, J. Smykała
35. Władysław Kołek (1914 - 1992) jubileusz 100-lecia urodzin -
J. Hickiewicz
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019