Pablo Software Solutions
 
NR 2/2015
Copyright (c) 2014 by Komel All Rights reserved
1. Analiza, modelowanie i symulacje rozruchu i pracy silnika LSPMSM w napędzie przenośnika taśmowego  - A. Dzikowski, P. Dukalski, R. Rossa
2. Koncepcja poprawy właściwości dynamicznych bezczujnikowej metody sterowania bazującej na napięciach międzyfazowych dla silników PM BLDC - D. Makieła
3. Diagnostyka ekscentryczności silnika indukcyjnego w oparciu o pomiar strumienia poosiowego - K. Weinreb, A. Duda, J. Petryna, M. Sułowicz
4. Wpływ elementów obwodu elektrycznego na sprawność urządzenia spawalniczego - W. Stopczyk, Z. Nawrocki
5. Diagnostyka silnika indukcyjnego klatkowego - wykrywanie niecentryczności - P. Dybowski, S. S. Hamad Elawgali
6. Funkcje diagnostyczne współczesnych zabezpieczeń silników indukcyjnych - M. Rad
7. Badania generatora indukcyjnego w pracy autonomicznej z kondensatorami - P. Dybowski, T. Fijoł, W. Orlewski
8. Napięcie wałowe w silniku indukcyjnym dużej mocy z izolowaną klatką uzwojenia wirnika - P. Zientek, R. Niestrój, J. Kwak
9. Filtry harmonicznych gwarancją kompatybilności elektromagnetycznej oraz wysokiej sprawności przekształtnikowych układów napędowych - J. Czornik, M. Łukiewski
10. Metoda wstępnej oceny stanu wirnika silnika indukcyjnego przy pomocy dedykowanego przyrządu opartego na pomiarze strumienia poosiowego - A. Duda, J. Petryna, M. Sułowicz, K. Guziec
11. Maszyna elektryczna z magnesami trwałymi czujnikiem drgań - M. Barański, A. Polak
12. Wirtualne przyrządy pomiarowe oraz systemy akwizycji danych przeznaczone do badań maszyn elektrycznych - M. Barański, A. Decner
13. Jakość energii elektrycznej napędów górniczych lokomotyw akumulato­rowych w aspekcie emisji gazu elektrolitycznego - B. Polnik
14. Wpływ kształtu i kierunku magnesowania magnesów trwałych na wybrane właściwości wysokoobrotowego silnika PM BLDC - J. Hetmańczyk
15. Mikroprocesorowy system prototypowania do testowania układów stero­wania przekształtników - D. Sotor, J. Michalak
16. Silnik indukcyjny tarczowy - T. Wolnik
17. Analiza funkcji bezpieczeństwa i dobór napędów dla górniczej mobilnej platformy inspekcyjnej - L. Kasprzyczak, P. Szwejkow­ski, D. Nowak, M. Cader
18. Badanie nośności połączenia skurczowego - A. Białas, J. Madej
19. Bezszczotkowa wysokomomentowa zakrętarka elektromechaniczna - S. Gawron, J. Baranowski, P. Piątek, J. Ossa
20. Własności cieplne pakietu blach elektrotechnicznych - badania i symula­cje - B. Będkowski, J. Madej
21. Wyznaczenie zastępczej rezystancji cieplnej izolacji żłobkowej - badania i symulacje - B. Będkowski, J. Madej
22. Schematy zastępcze i diagnostyki izolatora przepustowego transformatora - T. Glinka, B. Drak, J. Kapinos
23. Uszkodzenia izolatora przepustowego i awaria transformatora - T. Glinka, B. Drak, J. Kapinos
24. Zastosowanie ruchomej wartości skutecznej prądu do diagnostyki silni­ków indukcyjnych klatkowych - N. Pragłowska-Ryłko, M. Sułowicz
25. Analiza harmoniczna konwerterów dwufazowych dla małych napędów dwufazowych - P. Záskalický
26. Diagnostyka stopnia degradacji zmęczeniowej stali metodą spektroskopii impedancji i rezonansu - Z. H. Żurek, D. Baron
27. Przekształtnik 3-poziomowy NPC 3,3 kV do integracji z silnikiem klatko­wym - T. Biskup, H. Kołodziej, D. Paluszczak, J. Sontowski, J. Michalak, M. Zygmanowski
28. Tramwaj z superkondensatorowym zasobnikiem energii - ocena efektyw­ności algorytmu sterowania - M. Drozd, W. Kobos, P. Chudzik
29. Techniczno-ekonomiczne aspekty eksploatacji agregatów kogeneracyjnych - K. Nitoń
30. Wykrywanie zwarć zwojowych w maszynach elektrycznych na stacji prób z wykorzystaniem cewki do pomiaru strumienia poosiowego - J. Petryna, M. Sułowicz, Ł. Puzio, A. Dziechciarz
31. Innowacyjny sposób montażu magnesów trwałych wraz z użyciem systemu izolacji firmy 3M metodą do uzyskania wysokosprawnych silników elek­trycznych - P. Zieliński
32. Generatory synchroniczne z magnesami trwałymi dedykowane dla małych elektrowni wodnych - P. Pistelok, R. Rossa
33. Wpływ poślizgu na proces synchronizacji silnika synchronicznego z pręd­kości nadsynchronicznej - P. Zalas, J. Zawilak
34. Składowa przeciwna prądu stojana turbogeneratora - A. Gozdowiak, P. Kisielewski
35. Wymagania dyrektywy 2004/104/WE w zakresie badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) komponentów stosowanych w pojazdach a wymagania koncernów - R. Pietrzak
36. Wielozadaniowy system akwizycji dla diagnozowania stanu silników in­dukcyjnych klatkowych - R. Mazur, M. Sułowicz, R. Mielnik
37. Wybrane metody badań maszyn elektrycznych z magnesami trwałymi - T. Jarek
38. Eksperymentalna elektrownia solarno - wiatrowa - A. Polak
39. Napędy przemiennikowe suwnicy chwytakowej - K. Jagieła, M. Gała, J. Rak, M. Kępiński
40. Silnik synchroniczny wzbudzany magnesami trwałymi w napędzie pompy dużej mocy - T. Zawilak
41. Pomiar wyładowań niezupełnych podczas testu surge w uzwojeniach sil­ników elektrycznych - M. Ciążyński
42. Badanie napędu elektrycznego E-kit w małym samochodzie osobowym w aspekcie zwiększenia zasięgu jazdy - E. Król, R. Rossa
43. Niekonwencjonalne źródła energii w IEl/OW - materiały i aplikacje - G. Paściak, J. Chmielowiec, M. Malinowski
44. Nowy typ turbiny wiatrowej - V. Greb
enikov, V. ????n, P. Szymczak, M. Pryjmak
45. Wykrywanie zwarć międzyzwojowych w wirnikach generatorów synchronicznych - doświadczenia własne - P. Rydlik
46. Ekspertyza "Mapa rozwoju dyscypliny Elektrotechnika" - T. Citko, A. Demenko, M. Barański
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019