Pablo Software Solutions
 
NR 2/2016
Copyright (c) 2014 by Komel All Rights reserved
1. Wyznaczanie momentu obciążenia silnika indukcyjnego w oparciu o po­miar strumienia poosiowego - Z. Ławrowski, A. Duda, J. Petryna, M. Sułowicz
2. Aplikacja niskoczęstotliwościowej metody pomiaru i przetwarzania sy­gnałów na potrzebę monitorowania silników indukcyjnych klatkowych - M. Jaraczewski, R. Mielnik, M. Sułowicz
3. Obliczenia efektywności chłodzenia silnika elektrycznego - B. Będkowski, J. Madej
4. Badania eksploatacyjne elektrycznego układu napędowego gokarta - A. Łebkowski
5. Bilans energetyczny górniczej lokomotywy akumulatorowej Lda-12K-EMA - R. Konsek
6. Układ dwustrefowego sterowania napędu bezprzekładniowego dla tram­waju niskopodłogowego - I. Shchur, M. Lis, Y. Pavliv, J. Sosnowski
7. Zastosowanie urządzenia pomiarowego klasy LIDAR dla energetyki wia­trowej - W. Radziewicz
8. Badania eksploatacyjne elektrycznego układu napędowego motocykla - A. Łebkowski
9. Mała elektrownia wiatrowa z turbiną pięciołopatową - Z. Goryca
10. Nowa dyrektywa ATEX (2014/34/UE) - deklaracja zgodności dla maszyn i napędów elektrycznych - M. Hirsz
11. 40 lat stosowania tworzyw w posadawianiu maszyn i napędów elektrycz­nych na fundamentach - K. Grudziński, W. Jaroszewicz, J. Ratajczak, S. Orzechowski
12. Wielofunkcyjne zespoły elektromaszynowe - Ł. Kubik
13. Monitoring stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych w przemyśle - przykład aplikacji część I - S. Szymaniec
14. Monitoring stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych w przemyśle - przykład aplikacji część II - S. Szymaniec
15. Organizacja eksploatacji i diagnostyki w przedsiębiorstwie - S. Szymaniec
16. Porównanie właściwości elektrycznych układów napędowych ze skrzynią manualną i automatyczną - A. Łebkowski
17. Badania zwarciowe ogniw stosowanych do zasilania urządzeń w wykona­niu przeciwwybuchowym - G. Kałuża
18. Model matematyczny generatora wiatrowego z wariatorem przy asyme­trycznym obciążeniu R-L - A. Czaban, M. Lis, K. Klatow, J. Sosnowski, A. Gastołek
19. Bezczujnikowa diagnostyka wibracyjna maszyn z magnesami trwałymi bazująca na sygnałach własnych - M. Barański
20. Elektroniczny dyferencjał w samochodzie elektrycznym - M. Wiślański, G. Karpiel, D. Prusak, G. Góra
21. Optymalizacja obwodu elektromagnetycznego silnika do bezprzekładnio­wego napędu górniczego przenośnika taśmowego - T. Wolnik, E. Król
22. Stanowisko laboratoryjne do badania generatora synchronicznego w sta­nach dynamicznych z zastosowaniem przyrządu wirtualnego - M. Bałkowiec, B. Jachacy
23. Eliminacja wyższych harmonicznych z sygnału napięciowego w generato­rach wolnoobrotowych - P. Błaszczyk, D. Wojtaszczyk
24. Sterowanie przekształtnikiem AC/DC w interfejsie energoelektronicznym dla mikroinstalacji prosumenckiej - G. Jarek, M. Jeleń, J. Michalak, M. Zygmanowski
25. Zastosowanie strumienia poosiowego do oceny stanu technicznego silnika klatkowego w trakcie rozruchu. Część I: Niesymetria wirnika - J. Tulicki, M. Sułowicz
26. Zastosowanie strumienia poosiowego do oceny stanu technicznego silnika klatkowego w trakcie rozruchu. Część II: Zwarcia zwojowe, łączna asy­metria obwodu stojana i wirnika - J. Tulicki, M. Sułowicz
27. Wykrywanie uszkodzeń łożysk tocznych z wykorzystaniem sygnałów aku­stycznych rejestrowanych telefonem komórkowym - P. Rzeszuciński, M. Orman, C. T. Pinto, K. Krishnamoorthi
28. Zintegrowany napęd przekształtnikowy na napięcie 3,3 kV - T. Biskup, H. Kołodziej, D. Paluszczak, J. Sontowski, J. Michalak, M. Zygmanowski, K. Kwaśniewski, J. Przybyłka
29. Stulecie współczesnej Politechniki Warszawskiej - początki elektrotech­nicznego szkolnictwa wyższego w Polsce - J. Hickiewicz, P. Sadłowski
30. Mieczysław Pożaryski (1875-1945) -
P. Sadłowski
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019