Pablo Software Solutions
 
NR 2/2017
Copyright (c) 2014 by Komel All Rights reserved
1. Zwiększenie efektywności energetycznej samochodu poprzez optymalizację układu rekuperacji energii - A. Skarbek-Żabkin, T. Szczepański, M. Ślęzak
2. Wybrane parametry jakości energii elektrycznej pobieranej przez napęd walcarki kształtowników - M. Gała, K. Jagieła
3. Algorytmy sterowania rowerowych napędów elektrycznych - K. Tatar, P. Chudzik
4. Problemy bezpieczeństwa pracy w elektrowniach wiatrowych i słonecznych - M. Dąbrowski, A. Dąbrowski
5. Model inteligentnego systemu monitoringu i diagnostyki paneli foto-woltaicznych - M. Woszczyński
6. Wyznaczanie charakterystyki maksymalnego momentu i maksymalnej mocy mechanicznej w pracy ciągłej S1 silnika synchronicznego wzbudzanego magnesami trwałymi - A. Dzikowski
7. Badanie skuteczności ochrony łożysk przed skutkami przepływu prądów łożyskowych z zastosowaniem pierścieni zwierających - A. Bień, P. Dybowski, M. Rad
8. Asymetria obciążenia generatora wzbudzanego magnesami trwałymi źródłem drgań - M. Barański
9. Analiza wybranej konstrukcji bezszczotkowego silnika z magnesami trwałymi  - M. Korkosz, K. Mytych, S. Natoński
10. Zjawiska cieplne w modelu maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi - P. Dybowski, T. Lerch, W. Milej
11. Termograficzna weryfikacja diagnozy stanu wirnika dużej mocy opartej na pomiarze prądów i strumienia poosiowego - Z. Ławrowski, J. Petryna, M. Sułowicz, A. Duda, K. Guziec
12. Napęd bezpośredni wózka elektrycznego z silnikiem BLDC o konstrukcji z podwójnym dyskiem - J. Kaňuch
13. Ustalenie przyczyny uszkodzenia silnika szeregowego prądu stałego w krótkim czasie eksploatacji po remoncie - P. Dybowski, T. Lerch, M. Rad, J. Skwarczyński
14. Utrata pola wzbudzenia turbogeneratora - A. Gozdowiak, P. Kisielewski
15. Zjawiska elektromagnetyczne zachodzące w wirniku turbogeneratora podczas pracy asynchronicznej - A. Gozdowiak, P. Kisielewski
16. Badanie sprawności układu maszyna PMSM - przekształtnik w szerokim zakresie przetwarzanej mocy - M. Baszyński, R. Dudek, A. Dziadecki, A. Stobiecki
17. Badanie połączenia akumulatora ołowiowego z superkondensatorem jako układu hybrydowego do rozruchu silnika spalinowego - E. Jankowska, K. Kopciuch, M. Błażejczak, W. Majchrzycki, P. Piórkowski
18. Metodyka projektowania funkcji bezpieczeństwa opartych na wykorzystaniu techniki RFID - T. Strawiński
19. Badanie zjawiska naciągu magnetycznego w wybranych stanach pracy tarczowego silnika indukcyjnego - T. Wolnik
20. Analiza rozkładu strat mocy oraz temperatury w rozdzielnicach niskiego napięcia - analiza sprzę­żona z wykorzystaniem MES (EM + CFD) w programie Ansys, Maxwell i Icepak - A. Wiertek, T. Kądziołka, M. Kryś
21. Badania maszyny elektrycznej z zagnieżdżonymi magnesami trwałymi i barierami magnetycznymi - M. Wardach, R. Pałka, P. Paplicki, M. Bonisławski, P. Grochocki
22. Konstrukcja bezszczotkowego silnika do zakrętarki elektromechanicznej - Ł. Cyganik, E. Król, J. Baranowski, T. Drabek, T. Dziwiński, P. Piątek
23. Liniowy silnik tubowy reluktancyjny dla tłokowo-wyporowej pompy wodnej - K. P. Dyrcz, M. Kubiczek, E. A. Mendrela
24. Koncepcja modelowania elektrycznego układu napędowego zastosowanego w pojeździe hybrydowym Fiat Panda 4x4 - A. Lechowicz, A. Augustynowicz
25. Obliczenia cieplne wirujących maszyn elektrycznych - problemy modelowania - B. Będkowski, J. Madej
26. System pomiarowo-diagnostyczny do bezinwazyjnej diagnostyki stanu wirnika silników indukcyjnych - M. Sułowicz, A. Duda, J. Petryna, K. Guziec
27. Audyt energetyczny silników w przedsiębiorstwie przemysłowym - G. Dąbrowska-Kauf
28. Wieloszczelinowe rdzenie w dławikach filtrów sinusoidalnych - M. Łukiewski, A. Łukiewska, L. Pawlaczyk
29. Analiza charakterystyk tarczowego silnika indukcyjnego wykorzystującego różne materiały magnetyczne rdzeni stojana i wirnika - T. Wolnik
30. Diagnostyka układów napędowych wagonów tramwajowych - M. Czechowski, M. Sułowicz
31. Silniki energooszczędne dowzbudzane magnesami trwałymi - J. Bernatt, M. Bałkowiec, S. Gawron, T. Glinka, A. Polak
32. Porównanie charakterystyk trakcyjnych samochodu Syrena 105 posiadającego konwencjonalny i elektryczny napęd - P. Adamski
33. Problemy eksploatacyjne prototypu samochodu elektrycznego Syrena 105 EV - P. Adamski
34. Platforma badawcza silnika synchronicznego z magnesami trwałymi do zastosowania w napędach górniczych - A. Dzikowski, T. Gąsior, J. Przybyłka, P. Dukalski, T. Jarek, R. Rossa, T. Biskup
35. Doświadczenia z eksploatacji samochodów elektrycznych w działalności gospodarczej - S. Gawron, J. Bernatt
36. Propozycja zaawansowanego stanowiska pomiarowego przeznaczonego do badań maszyn elektrycznych oraz źródeł energii odnawialnej - konsolidacja unikalnych rozwiązań pomiarowych w ramach oferty firmy Tespol - A. Drzazga
37. Sposób tłumienia prądów wałowych - A. Polak, T. Jarek
38. Składowa przemienna momentu podczas rozruchu bezpośredniego silnika z magnesami trwałymi - T. Zawilak
39. Samochód osobowy z napędem elektrycznym - zimowe testy eksploatacyjne - E. Król, R. Rossa
40. Metoda rozdziału strat poszczególnych w silnikach synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi - A. Dzikowski
41. Założenia projektu silnika do zabudowy w piaście koła samochodu elektrycznego - P. Dukalski, B. Będkowski, T. Wolnik, A. Urbaś, K. Augustynek
42. Ryszard Rut (1941-2017) - T. Glinka, M. Bernatt
43. Triggo - pojazd o zmiennej geometrii i napędzie elektrycznym -
R. Budweil, A. Kieracińska
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019