Pablo Software Solutions
 
NR 2/2018
Copyright (c) 2014 by Komel All Rights reserved
1. Pierwsza elektrownia trójfazowa w Warszawie, jej twórca Marian Luto­sławski (1871-1918) - J. Hickiewicz, P. Rataj
2. Układy napędowe wielosystemowych pojazdów trakcyjnych - A. Stobiecki, R. Dudek
3. Wolnoobrotowy bezszczotkowy silnik prądu stałego do napędu rogatko­wego - Z. Goryca, A. Pakosz
4. Badanie wpływu temperatury otoczenia na sprawność silnika indukcyj­nego - R. Krok
5. Analiza pracy źródła zasilania elektrycznego autobusu miejskiego - M. Biernacki, P. Majewski
6. Aparaturowe aspekty pomiaru wyładowań niezupełnych maszyn elek­trycznych - część I - P. Paduch, S. Szymaniec
7. Aparaturowe aspekty pomiaru wyładowań niezupełnych maszyn elek­trycznych - część II - P. Paduch, S. Szymaniec
8. Urządzenie do monitorowania komutatora i pierścieni ślizgowych maszyn elektrycznych - A. Jakubowska-Ciszek, P. Wąs
9. Badania maszyny reluktancyjnej przełączalnej przeznaczonej do napędu lekkiego pojazdu elektrycznego  - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
10. Automatyczne stanowisko pomiarowe do badań wysokoobrotowych silni­ków elektrycznych małych mocy - A. Tutaj, T. Drabek, T. Dziwiński, P. Piątek, J. Baranowski
11. Osiowe elektryczno-mechaniczne zespoły napędowe do pojazdów - J. Dzida
12. Właściwe określenie warunków pracy urządzeń elektrycznych kluczowym czynnikiem ich niezawodnej eksploatacji - J. Dziura
13. Zastosowanie prądnic z magnesami trwałymi do budowy mikroturbogene­ratorów ORC - T. Z. Kaczmarczyk, G. Żywica, P. Klonowicz
14. Analiza porównawcza właściwości bezszczotkowego silnika z magnesami trwałymi dla różnych konfiguracji uzwojenia stojana - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
15. Analiza wpływu wybranych parametrów na właściwości silnika z magne­sami trwałymi przeznaczonego do napędu małej mocy - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop, K. Warzocha
16. Ocena efektywności wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni wia­trowej z poziomą osią obrotu - P. Kamiński, A. Kuźma
17. Porównanie małych elektrowni wiatrowych znajdujących się na terenie Politechniki Białostockiej - P. Kamiński, A. Kuźma
18. Wykrywanie uszkodzenia wirnika silnika indukcyjnego z wykorzystaniem adaptacyjnego estymatora rezystancji - S. Bednarz
19. Utrzymanie ruchu samojezdnych maszyn dołowych w ujęciu procesowym - M. Jasiński, E. Jasińska, M. Jasiński
20. Problematyka zasobników energii oraz mikrosieci w kontekście sterowa­nia przepływem energii - D. Kaczorowska
21. Napięcia wałowe i prądy łożyskowe w silnikach prądu stałego dużej mocy - stosowanych w maszynach wyciągowych - J. Pocztowski
22. Innowacyjny układ zasilająco-sterujący spągoładowarki górniczej - D. Kapuściński, B. Polnik
23. Wytwarzanie i badanie cienkich warstw dla fotowoltaiki organicznej - D. Przybylski, D. Zając, S. Patela
24. Warianty rozwiązań technologicznych wybranych komponentów autono
­micznego systemu zasilania w zakresie przetwarzania pokładowej energii elektrycznej AC/DC samolotu bardziej elektrycznego - L. Setlak, R. Kowalik
25. Badanie wybranych prostowników wieloimpulsowych, implementowanych we współczesnych samolotach kompatybilnych z koncepcją samolotu bardziej elektrycznego - L. Setlak, R. Kowalik
26. Diagnostyka układów napędowych z przekształtnikiem częstotliwości i silnikiem klatkowym w oparciu o sygnał mocy chwilowej - A. Sołbut
27. Wykorzystanie podsystemu sterowania blokowaniem i ryglowaniem do ograniczania ryzyka użytkowania maszyn - T. Strawiński
28. Model matematyczny synchronicznego układu pompowego o podatnej transmisji ruchu - M. Lis, A. Szafraniec
29. Zastosowanie polikrystalicznych ogniw krzemowych jako elastycznych pokryć fotowoltaicznych - S. Maleczek, M. Szczepaniak, W. Malicki, K. Drabczyk
30. Znaczenie okablowania w spełnieniu wymagań nowej dyrektywy kompa­tybilności elektromagne­tycznej układu napędu i sterowania zespołu ma­szyn - M. Trajdos
31. Konstrukcja i sterowanie trójkołowego roweru elektrycznego bez prze­kładni mechanicznej - S. Brock, B. Fabiański, B. Wicher, K. Zawirski
32. Wybrane rozwiązania ograniczania prądów rozruchowych na przykładzie silników elektrycznych produkcji DFME DAMEL - P. Kuzera, J. Przybyłka
33. Wybrane aspekty wytwarzania elementów mikrofalowych w układach ce­ramicznych LTCC -
L. Jasińska, K. Malecha
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019