Pablo Software Solutions
 
Copyright (c) 2014 by Komel All Rights reserved
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
NR 2/2019
1. Analiza parametrów silnika z magnesami umieszczonymi w rdzeniu wirni-ka i z uzwojeniem skupionym do napędu pojazdów elektrycznych - A. Lechowicz, A. Młot, P. Skrobotowicz
2. Akumulatorowy zespół zasilający samojezdnego wozu strzelniczego - P. Deja, K. Okrent, B. Polnik
3. Badania innowacyjnego układu zasilająco-sterującego spągoładowarki górniczej - P. Deja, D. Kapuściński, A. Niedworok, B. Polnik
4. Wymagania stawiane wyposażeniu elektroizolacyjnemu stosowanemu podczas prac w warunkach zagrożeń elektrycznych - M. Dźwiarek, T. Strawiński
5. Metody badań izolacji głównej maszyn elektrycznych dużej mocy przy wykorzystaniu napięcia stałego - P. Zientek, W. Łukaszewicz-Szmytka, G. Czempik
6. Optymalizacja projektowania i procesu produkcji silników elektrycznych - M. Krawczyk
7. Wyrównywanie obciążeń uzwojeń transformatora prostownikowego podstacji trakcyjnej - B. Kulesz,
A. Sikora
8. Stanowisko do testów filtrów sieciowych dla napędów - badania laboratoryjne - T. Biskup, H. Kołodziej, A. Bodora, J. Michalak
9. Koncepcja stanowiska badawczego z maszyną elektryczną zasilaną z układu wyposażonego w moduły PV - K. Piech, A. Bień, J. Teneta, J. Kozik
10. Fotowoltaika - tendencje i prognozy - K. Piech, P. Dybowski, J. Kozik, E. Ciesielka, T. Siostrzonek, W. Milej, J. Wójcik, M. Rad, T. Lerch, T. Drabek
11. Wyznaczenie zalecanego minimalnego natężenia przepływu czynnika chłodzącego dla układu chłodzenia silnika elektrycznego do zabudowy w kole - B. Będkowski, J. Madej
12. Analiza konstrukcji modelowego elektrowibratora z magnesami trwałymi - B. Będkowski
13. Projektowanie i podstawy obliczeń mechanicznych wirników w wielowirnikowych silnikach synchronicznych z magnesami trwałymi SPM - S. Opach
14. Bezkontaktowe wyznaczanie momentu obciążenia silnika indukcyjnego na stanowisku pracy w energetyce w oparciu o pomiar strumienia poosiowego -  J. Petryna, M. Sułowicz, A. Duda, Z. Ławrowski, K. Guziec
15. Hydrozespoły odwracalne o zmiennej prędkości obrotowej - możliwości i korzyści techniczno-ekonomiczne - S. Lewandowski, M. Lewandowski, J. Steller
16. Badania zużycia energii przez pojazdy w warunkach rzeczywistych - K. Woźniak, M. Andrzejewski, P. Daszkiewicz, Ł. Rymaniak
17. Porównanie właściwości eksploatacyjnych silnika asynchronicznego synchronizowanego z silnikiem synchronicznym wzbudzanym magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim - A. Gozdowiak, S. Lipiński
18. Wybrane badania trójpasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego 6/4 - G. Podskarbi, M. Korkosz
19. Asymetria napięciowo - prądowa w torze zasilania pieca łukowego AC - K. Jagieła, J. Rak, M. Gała
20. Nowatorski napęd elektryczny autobusu miejskigo - E. Król, T. Wolnik
21. Szczególny przypadek awarii transformatora elektrowni wiatrowej - A. Polak
22. Wpływ warunków ruchu drogowego na zużycie energii przez samochód elektryczny - A. Skarbek-Żabkin, T. Szczepański
23. Silniki PMSM do zastosowań trakcyjnych - czy moc znamionowa silnika decyduje o jego gabarycie i masie? - T. Wolnik, E. Król
24. Analiza wydatności układu chłodzenia kadłuba w projekcie silnika do napędu pojazdu dostawczego o masie do 3,5 t - J. Pytel, P. Dukalski
25. Badania prototypowego silnika elektrycznego do zabudowy w kołach samochodu - B. Będkowski, P. Dukalski, T. Jarek, T. Wolnik, K. Parczewski, H. Wnęk, A. Urbaś, K. Augustynek
26. Wybrane aspekty mechaniczne samochodu napędzanego silnikami elektrycznymi wbudowanymi w piastach kół - P. Dukalski, B. Będkowski, K. Parczewski, H. Wnęk, A. Urbaś, K. Augustynek
27. Elektrowibratory z silnikami synchronicznymi wzbudzanymi magnesami trwałymi przeznaczone do przemysłowych napędów elektrowibracyjnych - R. Rossa
28. Eksperymentalne badanie wpływu temperatury ogniwa litowo-jonowego na pojemność i dokładność obliczeń stopnia naładowania - B. Mazan, T. Detka
29. Innowacyjny system bateryjny dla trolejbusu o podwyższonych możliwościach jazdy ciągłej z użyciem dodatkowego magazynu energii - P. Irzmański, M. Kwiatkowski, B. Kras
30. Efektywność energetyczna napędu trakcyjnego z silnikiem PMSM na przykładzie autobusu elektrycznego -
A. Dębowski, P. Stankiewicz, M. Marczak
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019