Pablo Software Solutions
 
NR 3/2013
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Praca optymalna indukcyjnego silnika klatkowego dużej mocy  - H. Banach
2. Silniki synchroniczne średniej mocy wzbudzane magnesami trwałymi - J. Zawilak, T. Zawilak
3. Projekt silnika prądu stałego z komutacją elektroniczną przeznaczonego do napędu lekkiego pojazdu elektrycznego - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
4. Badania laboratoryjne silnika elektrycznego przeznaczonego do napędu małego bezzałogowego aparatu latającego zasilanego z ogniwa paliwowego - P. Bogusz, M. Korkosz, P. Wygonik, M. Dudek, B. Lis
5. Analiza sprawności toru przetwarzania energii małej elektrowni wodnej ze zintegrowaną turbiną pracującą przy zmiennej prędkości obrotowej - D. Borkowski, T. Węgiel
6. Laboratory model of small hydropower plant with variable speed operation - D. Borkowski
7. Fault detection of induction motors due to the effects of magnetic saturation - P. Drozdowski, A. Duda
8. Norma sprawności IE4 i IE5 - silniki synchroniczne z magnesami trwałymi - A. Herbst
9. Analiza statyczna autonomicznego generatora indukcyjnego z dwoma uzwojeniami stojana - B. Jakubowski, K. Pieńkowski
10. Narażenia wirnika turbogeneratora podczas pracy niestabilnej - P. Kisielewski, L. Antal
11. Analiza właściwości dwupasmowych silników reluktancyjnych przełączalnych o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych wirników - M. Korkosz
12. Wpływ efektu zbliżeniowego i naskórkowości na straty mocy w uzwojeniu silnika elektrycznego - A. Młot, M. Łukaniszyn, M. Korkosz
13. Problem dokładności badań cieplnych maszyn elektrycznych - J. Mukosiej
14. Analiza polowo-obwodowa silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o rozruchu częstotliwościowym - P. Mynarek, M. Kowol
15. Wpływ klinów magnetycznych na parametry maszyny elektrycznej z magnesami i regulacją strumienia - R. Pałka, P. Paplicki, M. Wardach
16. Stanowisko do badania napędów elektrycznych z komputerowym systemem pomiarowym - R. Pałka, S. Szkolny
17. Wielokryterialna optymalizacja geometrii bezszczotkowego silnika prądu stałego z wykorzystaniem algorytmu genetycznego - R. Caramia, R. Piotuch, R. Pałka
18. Modelowanie dwukanałowego silnika reluktancyjnego przełączalnego - J. Prokop
19. Aproksymacja nieliniowych charakterystyk maszyn elektrycznych prądu przemiennego wielomianami potęgowymi wielu zmiennych - T. J. Sobczyk, A. Warzecha, W. Mazgaj
20. Składnik Poyntinga w opisie sił i momentów elektromagnetycznych - D. Spałek
21. Obliczanie strat wiroprądowych z wykorzystaniem praw podobieństwa elektrodynamicznego - B. Tomczuk, D. Koteras
22. Polowa analiza nagrzewania aktuatora z uwzględnieniem promieniowania poprzez modyfikację współczynnika konwekcji - B. Tomczuk, A. Waindok
23. Matematyczny opis silnika indukcyjnego z anizotropią magnetyczną rdzenia - A. Warzecha, T. J. Sobczyk, W. Mazgaj
24. Analiza stanów dynamicznych maszyny reluktancyjnej przełączalnej przeznaczonej dla lekkiego pojazdu elektrycznego - P. Bogusz
25. Pomiary parametrów termicznych dławików - K. Górecki, K. Górecka, K. Detka
26. Analiza dynamicznych i stacjonarnych stanów pracy rozrusznika samochodowego wzbudzanego magnesami trwałymi - M. Ciurys, I. Dudzikowski
27. Silniki do napędu bezpośredniego pojazdów elektrycznych - K. Dąbała, J. Dudziński, A. Rudeński
28. Komputerowy system do monitorowania stanu uzwojeń stojana silnika indukcyjnego - P. Ewert, M. Wolkiewicz, Cz. T. Kowalski
29. Obliczenia elektromagnetyczne przetwornika o ruchu złożonym opartego na wspólnym obwodzie magnetycznym - G. Kamiński, P. Góralski
30. Analiza pola magnetycznego w przekładni magnetycznej - M. Kowol, J. Kołodziej, M. Łukaniszyn
31. Wpływ zmiany liczby biegunów stojana na wybrane parametry funkcjonalne w bezżłobkowym generatorze tarczowym - A. Młot, M. Łukaniszyn
32. Przenośny analizator diagnostyczny do wykrywania uszkodzeń stojana i wirnika w silnikach indukcyjnych - M. Pawlak
33. Procedura CMCD/obliczeniowa i pomiarowa w diagnostyce - analiza porównawcza - J. Rusek
34. Diagnostyka izolacji uzwojeń wysokonapięciowych maszyn elektrycznych wykonanych w technologii resin-rich na etapie produkcji i remontu - S. Szymaniec, W. Kandora
35. Diagnostyka maszyn w transporcie i energetyce metodą spektroskopii impedancji - Z. H. Żurek
D. Baron
36. Badanie wpływu indukcji remanencji na stan przejściowy jednofazowego układu transformatorowego - A. Wilk, M. Michna
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019