Pablo Software Solutions
 
NR 3/2014
Copyright (c) 2014 by Komel All Rights reserved
1. Rys historyczny pięćdziesięciu Sympozjów Maszyn Elektrycznych  - Z. Życki
2. Experience in the Development and Operation of Asynchronized Turbogenerators and Condensers in the Russian Power System - Y. Shakaryan, P. Sokur
3. Estimation of Parameters of Multi-Port Equivalent Scheme for Multi-Winding Traction Transformers - J. El Hayek, T. Sobczyk
4. Integrated Remote Insulation Condition Monitoring of Generators and Motors Using Traditional and Wireless Sensor Technologies - B. Fruth, H. Looser, W. Betlej
5. Analiza elektrowni wiatrowej z generatorem PMSG - P. Gajewski, K. Pieńkowski
6. Proces synchronizacji silnika synchronicznego dużej mocy z prędkości nadsynchronicznej - P. Zalas, J. Zawilak
7. Optimizing Control Algorithm of Energy Conversion System for Small Hydropower  Plant Working at Variable Speed - D. Borkowski
8. Metoda ciągłej automatycznej diagnostyki stanu technicznego zawieszenia rdzenia w korpusie stojana turbogeneratora - A. Bytnar, S. Wróblewski
9. Schematy zastępcze wykorzystywane w diagnostyce izolacji transformatorów energetycznych - T. Glinka, A. Polak, A. Decner, A. Sikora, S. Sieradzki
10. Monitorowanie stanu uzwojeń silnika indukcyjnego zasilanego z przekształtnika częstotliwości w otwartej i zamkniętej strukturze sterowania - M. Wolkiewicz, G. Tarchała, Cz. T. Kowalski
11. Diagnostyka silnika prądu stałego obcowzbudnego oparta na analizie i rozpoznawaniu sygnałów z zastosowaniem FFT i klasyfikatora Bayesa - W. Głowacz, Z. Głowacz
12. Wykrywanie uszkodzeń w silniku indukcyjnym klatkowym z gałęziami równoległymi w uzwojeniu stojana - K. Weinreb, M. Sułowicz, J. Petryna
13. Inteligentne monitorowanie i adaptacyjne wspomaganie eksploatacji maszyn elektrycznych - T. Wójcicki
14. Przegląd rozwiązań technologicznych samolotu zgodnych z koncepcją More-Electric Aircraft (MEA) - L. Setlak
15. Jednofazowy silnik synchroniczny z magnesami trwałymi o liczbie biegunów p=3 - M. Gwoździewicz, J. Zawilak
16. Silnik indukcyjny obrotowo-liniowy na bazie standardowego 3-fazowgo silnika klatkowego - konstrukcja i technologia wykonania - M. Szczygieł, K. Kluszczyński
17. Badania symulacyjne i laboratoryjne dwukanałowego silnika reluktancyjnego przełączalnego - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
18. Maszyna ECPMSM - wybrane wyniki badań symulacyjnych i prac projektowych - P. Paplicki
19. Modernizacje turbogeneratorów z podwyższeniem mocy w aspekcie obniżania kosztów wytwarzania oraz poprawy jakości energii elektrycznej - R. Krok, M. Pasko
20. Modelowanie nierównomiernego nasycenia nabiegunnika generatora synchronicznego - F. Kutt, M. Michna, G. Kostro, M. Ronkowski
21. Polowo-obwodowa analiza samowzbudzenia jednofazowego generatora indukcyjnego - A. Leicht, K. Makowski
22. Analiza możliwości zastosowania jednofazowej maszyny indukcyjnej zaprojektowanej jako silnik do autonomicznej pracy generatorowej - K. Makowski, A. Leicht
23. Model obwodowy maszyny synchronicznej o wzbudzeniu hybrydowym unipolarnym - E. Kupiec, W. Przyborowski
24. Analiza parametrów funkcjonalnych w jednofazowym bezżłobkowym generatorze wiatrowym o strumieniu osiowym - A. Młot, M. Korkosz, M. Łukaniszyn
25. Obliczenia i badania cieplne maszyny z magnesami trwałymi i zewnętrznym wirnikiem - J. Szczypior, R. Jakubowski
26. Electric controlled permanent magnet synchronous machine - selected experimental results - M. Bonisławski, R. Pałka, P. Paplicki, M. Wardach
27. Silniki synchroniczne z hybrydowym wzbudzeniem i przełączalnym strumieniem - T. Drabek
28. Analiza pracy maszynie synchronicznej wzbudzanej hybrydowo w obszarze osłabionego strumienia - M. Bonisławski, R. Pałka
29. Influence of magnetic anisotropy on the rotational magnetization in typical dynamo steel sheets - W. Mazgaj, Z. Szular, A. Warzecha
30. Przydatność wybranych programów polowych do obliczania momentu zaczepowego wielobiegunowej maszyny z magnesami trwałymi - Z. Goryca, M. Korkosz, D. Mazur, R. Rossa, M. Ziółek
31. 3D Field Analysis in 3-Phase Amorphous Modular Transformer under Increased Frequency Operation - B. Tomczuk, D. Koteras
32. Modelowanie wpływu naprężeń mechanicznych powstających w obwodzie magnetycznym na charakterystykę magnesowania - P. Idziak, K. Kowalski
33. Porównanie stanów przejściowych mikroźródeł z generatorem asynchronicznym i synchronicznym - A. Nocoń, D. Szuster, S. Paszek
34. Wykorzystanie modeli stochastycznych w procesach monitorowania zużycia mediów energetycznych - T. Wójcicki
35. Analiza wpływu wybranych parametów konstrukcyjnych i materiałowych na pracę wysokoobrotowej hamownicy indukcyjnej - J. Kołodziej, M. Kowol, T. Garbiec
36. Stanowisko do badań silnika indukcyjnego obrotowo-liniowego z hamulcem magnetoreologicznym o 2 stopniach swobody - projekt i budowa - M. Szczygieł, K. Kluszczyński
37. Analiza pracy maszyny synchronicznej napędzanej silnikiem tłokowym - M. Radzik, T. Sobczyk
38. Bezpośrednie wyznaczanie rozwiązań okresowych dla przetworników elektromechanicznych w dziedzinie czasu - T. Sobczyk, M. Radzik
39. Two Constructions of High Efficiency (IE4 Class) Synchronous Motor: with Distributed and Concentrated Winding - A. Herbst
40. Analiza układów  sterowania wektorowego wielofazowym silnikiem indukcyjnym - J. Listwan, K. Pieńkowski
41. Wpływ geometrii na wielkości momentów obrotowych wytwarzanych w elektromechanicznym przetworniku położenia o ruchu złożonym opartym na strukturze radialnej - G. Kamiński, P. Góralski
42. Symulacja współpracy zespołu turbina wiatrowa - generator wolnoobrotowy z siecią energetyczną - M. Gołębiowski
43. Badanie sprawności układu przemiennik częstotliwości - indukcyjny silnik klatkowy - H. Banach
44. Silniki indukcyjne synchronizowane momentem reluktancyjnym - badania symulacyjne ukierunkowane na występowanie zjawiska Görgesa - D. Krawczyk
45. Stanowisko do badania maszyn i napędów elektrycznych bazujące na platformie LabView - S. Szkolny, T. Jakubowski, R. Pałka
46. Symulator typu hardware-in-the-loop do testowania generatorów turbin wiatrowych - S. Szkolny, O. Małyszko
47. Sposoby chłodzenia silników liniowych do napędu PRT - G. Kamiński, R. Jakubowski, E. Kupiec
48. Study of the Application of Multiphase Matrix Converter for Interconnection of the High Speed Generation to the Grid - T. Sieńko, J. Szczepanik, T. Sobczyk
49. Monoharmoniczny przestrajalny filtr aktywny do diagnostyki maszyn elektrycznych - P. Krzyk, M. Sułowicz
50. Zastosowanie IpDFT do diagnostyki silników asynchronicznych -
P. Krzyk, M. Sułowicz, N. Pragłowska-Ryłko
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019