Pablo Software Solutions
 
NR 3/2015
Copyright (c) 2014 by Komel All Rights reserved
1. Algorytm określania stanów ustalonych w maszynach prądu przemiennego bezpośrednio w dziedzinie czasu  - T. J. Sobczyk
2. Analiza spektralna prądów turbogeneratora dużej mocy w przypadkach niesymetrii wewnętrznej uzwojeń stojana i wzbudzenia - K. Grzybacz, K. Łatak, T. J. Sobczyk
3. Diagnostyka uszkodzeń uzwojeń stojana silnika indukcyjnego z wykorzystaniem dyskretnej transformaty falkowej obwiedni prądu stojana - M. Wolkiewicz, C. T. Kowalski
4. The Universal Mathematical Model For Multiphase Cage Induction Motors - P. Drozdowski
5. Analiza wpływu liczby i rozmieszczenia prętów uzwojenia rozruchowego na wybrane parametry funkcjonalne silnika synchronicznego magnetoelektrycznego - M. Barański, K. Kowalski, W. Łyskawiński, D. Stachowiak, R. M. Wojciechowski
6. Redukcja strat wiroprądowych w magnesach w wysokoobrotowym silniku synchronicznym z uzwojeniami skupionymi - A. Młot, M. Łukaniszyn, M. Korkosz
7. Uzwojenie sześciofazowej maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi - J. Szczypior, M. Rzeszowski
8. Wpływ parametrów obwodu magnetycznego silnika bezszczotkowego prądu stałego na poziom pulsacji momentu elektromagnetycznego - R. Nadolski, Z. Gawęcki
9. Zmodyfikowana metoda zasilania i sterowania silnika reluktancyjnego przełączalnego - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
10. Wpływ parametrów materiału magnetycznego na właściwości silnika reluktancyjnego przełączalnego - M. Korkosz, J. Mróz
11. Polowo-obwodowy model aktuatora magnetostrykcyjnego - P. Idziak, K. Kowalski, L. Nowak, D. Stachowiak
12. System sterowania generatora reluktancyjnego przełączalnego z zastosowaniem procesora sygnałowego i układu FPGA - P. Bogusz, M. Korkosz, A. Powrózek
13. Sterowanie systemem turbiny wiatrowej o zmiennej prędkości z generatorem PMSG - P. Gajewski, K. Pieńkowski
14. Discrepancies of the expanded park equations and parameter identification with evolution strategy - C. Schmuelling, C. Kreischer, M. Goł?biowski
15. Comparison Of Different Methods For Excitation Of Synchronous Machines - S. Schmuelling, C. Kreischer, M. Goł?biowski
16. Ocena stanu technicznego zębów rdzenia stojana turbogeneratora - A. Bytnar, S. Wróblewski
17. Propozycje konstrukcji uzwojenia wzbudzenia uwzgledniające zmianę warunków pracy turbogeneratorów - R. Krok, M. Pasko
18. Paradygmatyczne zasady diagnostyki wirników turbogeneratorów - W. Przyborowski, J. Drosik
19. Projekt i analiza właściwości bezszczotkowego silnika elektrycznego do napędu hybrydowego bezzałogowego statku powietrznego - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop, P. Wygonik
20. Ogranicznik prądu rozruchowego dla elektromagnetycznego modułu napędowego z szynami - J. Domin, R. Kroczek
21. Analiza i badanie magnetoreologicznego sprzęgła rozruchowo-przeciążeniowego - C. Jędryczka, W. Szeląg, A. Myszkowski, M. Barański
22. Wyznaczenie optymalnych wymiarów geometrycznych cewki napędowej wyrzutni elektromagnetycznej - K. Kluszczyński, R. Kroczek, J. Domin
23. Przegląd, analiza i symulacja wybranych komponentów elektroenergetycznego systemu zasilania EPS samolotu zgodnych z trendem samolotu zelektryfikowanego MEA - L. Setlak, E. Ruda
24. Zwarte pręty rozruchowe w silniku synchronicznym z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim - M. Gwoździewicz
25. Pomiary dynamicznych pętli histerezy konstrukcyjnej stali prototypowej - D. Koteras, B. Tomczuk
26. Analiza pracy stacji głównego odwodnienia kopalni z energooszczędnymi silnikami o magnesach trwałych - S. Lipiński, J. Zawilak
27. Maszyna synchroniczna małej mocy z wirnikiem proszkowym, wzbudzana magnesami trwałymi - wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych - R. Piotuch, R. Pałka, K. Tarenko
28. Współczynnik mocy i sprawność indukcyjnych silników jednofazowych w warunkach pracy optymalnej - H. Banach
29. Stator Pole Arrangement Of The Permanent Magnet Stepper Motor With Asymmetric Stator For Achieving The Uniform Step - Ž. Ferková, P. Bober
30. Polowo-obwodowy model osiowosymetrycznego aktuatora liniowego - J. Mikołajewicz, R. M. Wojciechowski
31. Wpływ konstrukcji wirnika na charakterystykę odwzbudzania maszyny ECPMSM - P. Paplicki
32. Maszyna tarczowa o wzbudzeniu hybrydowym - prace projektowe - P. Paplicki, M. Wardach
33. Flux Linkage Harmonics Caused By Magnetic Core Anisotropy In Induction Motors -
A. Warzecha, W. Mazgaj
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019