Pablo Software Solutions
 
NR 3/2016
Copyright (c) 2014 by Komel All Rights reserved
1. Komutacyjne tętnienia momentu silnika PM BLDC - R. Piwowarczyk, K. Krykowski, J. Hetmańczyk
2. Symulacje pracy napędu z silnikiem synchronicznym wzbudzanym magne­sami trwałymi przeznaczonego do zastosowania w lokomotywie akumu­latorowej typu Lea BM-12 - A. Dzikowski, P. Dukalski, R. Rossa
3. Przemienniki częstotliwości w układzie technologicznym ciepłowni o mocy 100 MWt - J. Murawski, A. Misiewicz
4. Aktywny czujnik antenowy RTD - P. Paduch
5. Zakłócenia podczas elektrycznych pomiarów wyładowań niezupełnych - P. Paduch
6. Zastosowanie skosu stojana w jednofazowym silniku synchronicznym z magnesami trwałymi - M. Gwoździewicz, M. Mikołajczak
7. Poprawa sprawności energetycznej urządzeń spawalniczych - W. Stopczyk, Z. Nawrocki
8. Innowacyjna konstrukcja wirnika w silniku indukcyjnym dwuklatkowym przeznaczonym do pracy z częstymi rozruchami - W. Poprawski, T. Wolnik
9. Metoda wyznaczania parametrów i charakterystyk wysokoobrotowej bezszczotkowej prądnicy z wzbudzeniem magnesami trwałymi dla stanów ustalonych  - O. Makarchuk, A. Rusek, M. Patro, A. Gastołek
10. Analiza stanu ustalonego wymiany ciepła w silniku synchronicznym z ma­gnesami trwałymi - S. Lipiński, J. Zawilak
11. Układ elektrycznego rozruchu silnika spalinowego przeznaczony do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem - P. Dobrzaniecki, M. Majewski
12. Diagnostyka drganiowa maszyn elektrycznych - W. Gwiżdż, D. Lisowski
13. Modelowanie wpływu niezależnego sterowania kół lewych i prawych na zachowanie dynamiczne pojazdu - K. Tatar, P. Chudzik
14. Diagnostyka drganiowa silnika indukcyjnego klatkowego w wybranych stanach przejściowych - J. Tulicki, M. Sułowicz
15. Zróżnicowanie systemów on-line monitorowania stanu technicznego silni­ków elektrycznych - A. Duyar, R. Nowicki, Ö. Faruk Eker
16. Zastosowanie analizy bispektralnej w diagnostyce silników indukcyjnych klatkowych - J. Tulicki, M. Sułowicz
17. Analiza wybranych własności trakcyjnych samochodu Fiat Panda z hybrydowym układem napędowym - A. Lechowicz, A. Augustynowicz
18. Defekty wirników silników indukcyjnych dużych mocy, termograficzna ocena stanu technicznego - Z. Ławrowski
19. Metody badań nieniszczących wybranych elementów konstrukcji turboze­społu małej mocy - P. Zientek
20. Asymetria prędkości liniowych wielosilnikowego sterowanego napędu DC - K. Jagieła, J. Rak, M. Gała, M. Kępiński
21. Samoczynne ponowne załączenie silników LSPMSM - P. Zalas, J. Zawilak
22. Koncepcja bezszczotkowego silnika do zakrętarki elektromechanicznej - Ł. Cyganik, E. Król, J. Baranowski, T. Drabek, T. Dziwiński, P. Piątek
23. Ocena wiarygodności i przydatności sygnałów diagnostycznych do bez­inwazyjnej oceny stanu maszyn elektrycznych - M. Sułowicz, J. Petryna, K. Weinreb, A. Duda, J. Tulicki
24. Badanie trajektorii przestrzennego fazora prądu silnika asynchronicznego trójfazowego przy uszkodzeniu jednej fazy - P. Záskalický
25. Obliczenia modelowe silnika elektrycznego samochodu Toyota Prius II generacji - T. Drabek, D. Papciak
26. Profesor dr inż. Włodzimierz Krukowski (1887-1941) - w 75 rocznicę Tragedii Wzgórz Wuleckich - J. Hickiewicz, P. Rataj
27. Silnik synchroniczny wzbudzany magnesami trwałymi w napędzie młyna kulowego - T. Zawilak, J. Zawilak
28. Hamownie badawcze nowej generacji - A. Polak, A. Decner
29. Projekt obwodu elektromagnetycznego silnika synchronicznego z magne­sami trwałymi do modernizacji napędu akumulatorowej lokomotywy do­łowej Lea BM-12 - P. Dukalski, R. Rossa, A. Dzikowski
30. Konstrukcja, wykonanie i próby typoszeregu prototypów dużych silników synchronicznych z magnesami trwałymi - P. Kisielewski, E. Pacholski, M. Leśnik, T. Zawilak, J. Zawilak, M. Żeleźnik
31. Górniczy silnik synchroniczny wzbudzany magnesami trwałymi w napę­dzie posuwu kombajnu ścianowego - symulacje pracy - P. Dukalski, R. Rossa, A. Dzikowski
32. Wpływ wyboru przełożeń na zużycie energii elektrycznej samochodu elektrycznego - J. Bernatt, M. Bałkowiec
33. Emisja zanieczyszczeń pojazdów z napędem elektrycznym -
E. Król
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019