Pablo Software Solutions
 
NR 3/2017
Copyright (c) 2014 by Komel All Rights reserved
1. Ograniczenia pracy silnika reluktancyjnego przełączalnego przy zależnym sterowaniu prądowym - P. Bogusz
2. Metoda automatycznej oceny stanu wibracyjnego i technicznego turbogeneratora - A. Bytnar
3. Torque Ripple Calculation of Two-Phase IM Supplied by Three-leg VSI Inverter - P. Záskalický
4. Podstawowe równania i formy pól elastoelektrycznych prostych przetworników elektromechanicznych typu piezoelektrycznego - W. Przyborowski
5. Symulacja komputerowa jako narzędzie określania zużycia energii przez pojazdy z napędem elektrycznym - M. Litwin, A. Kołodyńska
6. Zagadnienia obliczeń częstotliwości drgań odkuwki wirnika turbogeneratora - W. Przyborowski, Z. Hryciów
7. Silnik asynchroniczny pierścieniowy synchronizowany magnesami trwałymi - J. Bernatt, M. Bałkowiec, M. Barański, S. Gawron, T. Glinka, A. Polak
8. Examination the Robustness of Slip-Ring Induction Motor Drive Controlled by DTC-SVM Metod - A. Smoleń, D. Mazur
9. Praca generatorowa bezszczotkowej maszyny z magnesami trwałymi napędu hybrydowego samolotu bezzałogowego  - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop, P. Wygonik
10. Koncepcja hybrydowego układu zasilania napędu elektrycznego motoszybowca - P. Bogusz, M. Korkosz, P. Wygonik, M. Dudek, A. Raźniak, B. Lis
11. Zastosowanie nieliniowych modeli symulacyjnych do analizy silnika reluktancyjnego przełączalnego - M. Korkosz, B. Pakla
12. Kompleksowy przekształtnik energoelektroniczny do małej turbiny wiatrowej z generatorem indukcyjnym - T. Gajowik, K. Możdżyński, M. Malinowski, K. Rafał
13. Numerical Model of the 10 kVA Transformer with Copper Windings - Ł. Woźniak, L. Jaroszyński, P. Surdacki
14. Charakterystyki pracy dwukierunkowej przetwornicy DC/DC do pojazdów elektrycznych i architektura jej komunikacji w sieci elektroenergetycznej - K. Fatyga, B. Mroczek
15. Przegląd i charakterystyka standardów złączy szybkiego ładowania pojazdów EV - D. Dobrzański
16. Przegląd strategii sterowania synchronicznego silnika reluktancyjnego z wirnikiem anizotropowym pakietowanym poosiowo - R. Machlarz
17. Wpływ prądu załączania transformatora na pracę przekształtnika sieciowego - T. Chmielewski
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019