Pablo Software Solutions
 
NR 3/2018
Copyright (c) 2014 by Komel All Rights reserved
1. Hamowanie odzyskowe miejskich autobusów elektrycznych - M. Miszewski, M. Marczak
2. System sterowania silnika SRM z zastosowaniem układu FPGA - M. Pilecki, M. Korkosz
3. Przegląd aktualnych rozwiązań w projektowaniu stopni mocy sterowni­ków napędów bezpośrednich - P. Mars, G. Góra, M. Petko, G. Karpiel
4. Analiza mocy obliczeniowej platform sprzętowych dla wieloosiowego ste­rownika napędów bezpośrednich - G. Góra, P. Mars, M. Petko, G. Karpiel
5. Modyfikacja właściwości elektrycznych polimerów i tworzyw sztucznych - E. Kolasińska, A. Szmaja, G. Napolski, T. Świeboda, I. Tazbir
6. Stanowisko do badania dławików dla napędów - T. Biskup, H. Kołodziej, J. Michalak
7. Projekt wielomodułowego sterownika elektrycznego napędu rowerowego - układ napędowy - K. Tatar, P. Chudzik, R. Nowak, G. Lisowski
8. Projekt wielomodułowego sterownika elektrycznego napędu rowerowego - moduł komunikacyjny - K. Tatar, P. Chudzik, R. Nowak, G. Lisowski
9. Trakcyjno-akumulatorowy układ napędu górniczej lokomotywy elektrycz­nej - P. Deja
10. Przegląd osiągów ogniw litowo - jonowych w odniesieniu do wymagań wynikających z zastosowania w samochodowych pojazdach elektrycznych - B. Torbus, T. Meinicke, R. Tyrtania
11. Symulacja prostego silnika magnetohydrodynamicznego - S. Lipiński, D. Supińska
12. Badania mocy w modelu elektrowni wiatrowej z generatorem asynchro­nicznym dwustronnie zasilanym - P. Łapiński, A. Kuźma
13. Problemy zarządzania energią elektryczną i termiczną przykładowego pojazdu elektrycznego - A. Lechowicz, A. Augustynowicz
14. Optymizacja sprawności silnika indukcyjnego z zastosowaniem algoryt­mów sztucznej inteligencji - K. Pieńkowski
15. Lakiery i żywice elektroizolacyjne przyjazne dla środowiska naturalnego - G. Kondziołka
16. Minimization of Power Losses of a Wound Rotor Synchronous Motor for Traction Drives Using Lolimot Approximation of the Magnetizing Char­ac­teristics - V. Barinberg, P. Micek, S. Shaaban
17. Projekt i konstrukcja silnika BLDC o strumieniu magnetycznym osiowym do napędu bezpośredniego - J. Kaňuch
18. Wykorzystanie algorytmu populacyjnego do poprawy oddziaływania na sieć układów przekształtnikowych stosowanych w trakcji elektrycznej - B. Kulesz, A. Sikora, A. Zielonka
19. Model 2,5D silnika indukcyjnego ze skosem w wirniku - M. Gwoździewicz
20. Nowy układ uzwojenia mieszanego gwiazda-trójkąt w stojanie zmnie­jszający zużycie miedzi w maszynie elektrycznej - L. Schreier, J. Bendl, M. Chomat
21. Poprawa efektywności energetycznej w wyniku modernizacji układu na­pędowego walcarki - J. Rak
K. Jagieła, M. Kępiński, M. Gała
22. Wykrywanie niesymetrii klatki rozruchowej silnika indukcyjnego dwuklat­kowego w stanie ustalonym - J. Tulicki, M. Sułowicz
23. Samoczynna synchronizacja silników LSPMSM - D. Przybylski, D. Zając, S. Patela
24. Prace remontowe napędów elektrycznych dużej mocy - P. Zientek, W. Polewka
25. DCCS-ECU jako innowacyjna jednostka kontrolna dla aplikacji EV i HEV - P. Irzmański, M. Kwiatkowski, B. Kras
26. Stanowisko dydaktyczne do nauki programowania mikrokontrolerów - W. Hołubowski, A. Sikora, A. Zielonka
27. Analiza porównawcza danych z raportów dotyczących emisji CO2 oraz całkowitych kosztów posiadania (TCO) pojazdu elek­trycznego w odnie­sieniu do pojazdu z napędem konwencjonal­nym - K. Żebrowski, T. Detka, K. Małek
28. Zastosowanie wskaźników ilościowych do oceny poziomów ekscentrycz­ności w silnikach indukcyjnych - J. Petryna, M. Sułowicz, K. Guziec
29. Wykorzystanie wód płynących do produkcji energii odnawialnej - F. Świtała, P. Świtała
30. Optymalizacja konstrukcji transformatorów w aplikacjach elektromobilnych - M. Łukiewski, A. Łukiewska
31. Diagnostyka silników indukcyjnych klatkowych w układach napędowych wagonów tramwajowych - M. Sułowicz, M. Czechowski
32. Wpływ uszkodzeń silnika indukcyjnego na dokładność bezkontaktowego wyznaczania momentu elektromagnetycznego z sygnału strumienia poo-siowego - M. Sułowicz, J. Tulicki, J. Petryna, A. Duda
33.
Drgania spiralne turbozespołu generowane przez aparat szczotkowy - R. Nowicki
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019