Pablo Software Solutions
 
NR 4/2013
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Wróbel profesor zwyczajny Wojskowej Akademii Technicznej  - T. Glinka
2. Straty od pola rozproszenia w stalowych częściach konstrukcyjnych transformatorów z uwzględnieniem nieliniowości magnetycznej - K. Zakrzewski
3. Analiza zjawiska wypierania prądu w silniku indukcyjnym pracującym w temperaturze kriogenicznej - M. Barański
4. Estymacja parametrów modelu generatora synchronicznego na podstawie analizy przebiegów zakłóceniowych w stanie obciążenia przy wykorzystaniu metody elementów skończonych - S. Berhausen, A. Boboń, S. Paszek
5. Analiza konstrukcji trójpasmowej silnika reluktancyjnego przełączalnego 6/4 o niesymetrycznym obwodzie stojana - wyznaczanie charakterystyk statycznych - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
6. Dwufazowy silnik asynchroniczny - symulacja i pomiary - Ž. Ferková, J. Kaňuch
7. Transformator olejowy zasilający układ energoelektroniczny - T. Glinka, W. Olech, B. Kulesz, A. Sikora
8. Koncepcja nowej metody oceny jakości energii elektrycznej - P. Gnaciński, J. Mindykowski, M. Pepliński, T. Tarasiuk
9. Porównanie właściwości jednofazowych silników synchronicznych z magnesami trwałymi o ułożeniu magnesów w kształcie W i VV. Badania eksperymentalne - M. Gwoździewicz, J. Zawilak
10. Porównanie metod Emanuela i Iliovici kompensacji mocy biernej w czynno-biernych systemach kondycjonowania energetycznych. Obwody niesymetryczne - M. Hartman, D. Wojciechowski
11. Ocena wybranych parametrów energetycznych modelowych silników prądu przemiennego małej mocy o różnych konstrukcjach wirnika - P. Idziak, M. Barański, W. Łyskawiński, K. Kowalski
12. Zmodyfikowany predykcyjny regulator prądu silników synchronicznych z magnesami zagnieżdżonymi - R. Piotuch
13. Nowa seria wysokosprawnych dwubiegunowych generatorów synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi - P. Pistelok, T. Kądziołka
14. Komfort cieplny maszyn elektrycznych wysokiego napięcia - Z. Plutecki, S. Szymaniec
15. Koncepcja, realizacja i analiza nowego typu silnika piezoelektrycznego o strukturze wielokomórkowej - R. Ryndzionek, J. F. Rouchon, M. Ronkowski
16. Koncepcja i analiza sensora/aktuatora piezoelektrycznego do pomiaru procesu starzenia się ludzkiej skóry - Ł. Sienkiewicz, J. F. Rouchon, M. Ronkowski
17. Analiza rozruchu jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem kondensatorowym przy zmianie geometrii żłobka - M. J. Wilk, K. Makowski
18. Analiza stanu technicznego zawieszenia rdzenia w korpusie stojana turbogeneratora - S. Wróblewski, A. Bytnar
19. Silnik synchroniczny z kompaktowym wirnikiem hybrydowym o rozruchu bezpośrednim - P. Zalas, L. Antal
20. Porównanie dwóch konstrukcji silników synchronicznych z magnesami trwałymi do pojazdu terenowego typu quad z napędem elektrycznym - R. Rossa, T. Wolnik
21. Model dynamiczny LSPMSM i ocena jego przydatności do optymalizacji konstrukcji na podstawie obliczeń i pomiarów - W. Jażdżyński
22. Właściwości wirników zastosowanych w wysokoobrotowej hamownicy indukcyjnej - J. Kołodziej, M. Kowol
23. Metoda wyznaczania i analiza rozkładu indukcji magnetycznej w szczelinie powietrznej silnika indukcyjnego liniowego - E. Kupiec, W. Przyborowski
24. Maszyna tarczowa z magnesami trwałymi i regulowanym wzbudzeniem - P. Paplicki
25. Metoda analityczna obliczania pulsacji momentu dwufazowego silnika asynchronicznego zasilanego z falownika PWM - P. Záskalický
26. Badania symulacyjne obserwatorów wielkości elektromechanicznych silnika indukcyjnego zbudowanych w oparciu o wieloobwodowy po stronie wtórnej schemat zastępczy maszyny - A. Kapłon, G. Utrata, J. Rolek
27. Tendencje rozwojowe w mobilności elektrycznej - A. Fischer, P. Seibt
28. Koncepcja i modelowanie silnika o wirującym tworniku oraz magneśnicy do zastosowania w napędzie miejskiego samochodu elektrycznego - D. Adamczyk, M. Michna, M. Ronkowski, A. Wilk
29. Analiza pracy maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi o regulowanym wzbudzeniu - M. Bonisławski, R. Pałka, P. Paplicki, M. Wardach
30. Algorytm do obliczeń elektromagnetycznych silników synchronicznych z magnesami trwałymi o cewkach skupionych - R. Rossa, P. Pistelok
31. Sterowanie dwufazowego silnika indukcyjnego za pomocą konwencjonalnego trójfazowego falownika mostkowego - J. Kaňuch, P. Višnyi
32. Pomiary strat mocy w rdzeniach nanokrystalicznych i amorficznych - R. Gozdur, A. Majocha
33. Model matematyczny generatora synchronicznego dla potrzeb diagnostyki i testowania okrętowego automatycznego regulatora napięcia - B. Bastian, O. Płachtyna
34. Analiza porównawcza wybranych parametrów prądnic synchronicznych w wykonaniu lądowym i morskim - R. Kostyszyn, J. Mindykowski
35. Zastosowanie dyskretnej analizy falkowej do wykrywania zwarć zwojowych w silniku indukcyjnym -
M. Wolkiewicz, Cz. T. Kowalski
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019