Pablo Software Solutions
 
NR 4/2014
Copyright (c) 2014 by Komel All Rights reserved
1. Tematyka badań w zakresie maszyn elektrycznych i transformatorów proponowana przez Komitet Elektrotechniki PAN  - T. Glinka, K. Zakrzewski
2. Bezżłobkowy 1-fazowy generator małej mocy o strumieniu osiowym z magnesami trwałymi - A. Młot, M. Korkosz, M. Łukaniszyn
3. Maszyna elektryczna z magnesami trwałymi jako własny czujnik drgań - M. Barański
4. Eksperymentalne wyznaczanie wpływu wielkości otwarcia żłobka na wartość momentu zaczepowego w wybranej maszynie z magnesami trwałymi - Z. Goryca, A. Pakosz
5. Simulation and Measurement of Synchronous Motor Prototype with an External Rotor by Using Permanent Magnets - J. Kaňuch, Ž. Ferková
6. Badania maszyny prądu stałego z magnesami trwałymi w zakresie pracy prądnicowo-silnikowej - P. Bogusz, M. Korkosz, P. Wygonik
7. Analiza wpływu uszkodzeń czujników na pracę napędu z silnikiem PM BLDC - M. Skóra, Cz. T. Kowalski
8. Influence of Arrangement and Sizes of Magnets upon Cogging Torque and EMF of Two-Phase PMSM - Ž. Ferková
9. Analiza cieplna silnika PMSM za pomocą metody elementów skończonych oraz schematów cieplnych - P. Mynarek, M. Kowol
10. Model i podstawowe równania rozruszniko alternatora o wzbudzeniu hybrydowym z kolektorową strukturą magnesów - W. Przyborowski, E. Kupiec
11. Calculation Methods for Eddy Current Losses at the Example of a Permanent Excited Synchronous Machine Inside the Threshing Cylinder of a Combine Harvester - U. Schuffenhauer, N. Michalke
12. Silnik bezszczotkowy z wbudowaną wysokociśnieniową pompą łopatkową - M. Ciurys, I. Dudzikowski
13. Analiza porównawcza silników synchronicznego magnetoelektrycznego o rozruchu własnym i indukcyjnego pracujących z regulowaną prędkością - M. Barański, P. Idziak, W. Łyskawiński
14. Moment i siła elektromotoryczna w nowym synchronicznym silniku tarczowym z magnesami trwałymi o wydatnych biegunach stojana - J. Kołodziej, M. Kowol, E. Mendrela
15. Analiza termiczno-dynamiczna generatorów do elektrowni wiatrowych bez przekładni mechanicznej - S. T. Kulig, L. Gołębiowski, D. Mazur
16. Analiza pracy silnika synchronicznego z magnesami trwałymi w warunkach zapadu napięcia - Z. Głowacz, H. Krawiec
17. Zależność momentu elektromagnetycznego od wysokości magnesów silnika reduktorowego - K. Bieńkowski, H. Janicki
18. Optymalizacja MES maszyny synchronicznej z magnesami zagnieżdżonymi - R. Piotuch, R. Pałka
19. Wpływ temperatury kriogenicznej na charakterystyki statyczne magnetoelektrycznego silnika bezszczotkowego - D. Kapelski, B. Jankowski, M. Przybylski
20. Modelling of BLDCM with Asymmetrical Double Stator Winding and Back EMF Harmonics - P. Drozdowski
21. Representation of the Stator to Rotor Self- and Mutual Inductances in a Salient Pole Synchronous Generator in the No-Load State - K. Ludwinek
22. Analiza pracy przekładni magnetycznej - M. Kowol, J. Kołodziej, M. Łukaniszyn
23. Analiza błędu w modelu matematycznym przetwornika elektromechanicznego wykorzystującym równania Hamiltona - W. Burlikowski, Z. Kowalik
24. Weryfikacja pomiarowa modelu polowo-obwodowego hydrogeneratora zainstalowanego w elektrowni szczytowo-pompowej w Żydowie - S. Berhausen, A. Boboń, R. Miksiewicz
25. O możliwości zastosowania formalizmu Lagrange'a do modelowania cewek o niejednoznacznej charakterystyce - T. Sobczyk
26. Influence of Representation of the Stator to Rotor Mutual Inductances on the Induced Phase Voltage Waveforms in a Salient Pole Synchronous Generator - K. Ludwinek
27. Eksperymentalna identyfikacja parametrów wieloobwodowego po stronie wtórnej schematu zastępczego silnika indukcyjnego - G. Utrata, J. Rolek, A. Kapłon
28. Modelowanie zjawiska magnesowania  swobodnego i wymuszonego w transformatorach trójfazowych - T. Lerch, T. Matras
29. Analiza pracy silnika indukcyjnego w warunkach zapadu napięcia - Z. Głowacz, H. Krawiec
30. Badanie wpływu subharmonicznych napięcia na pracę transformatora jednofazowego - P. Gnaciński, D. Hallmann, P. Jankowski
31. Propozycja sposobu modelowania obwodów tłumiących na wirniku generatora synchronicznego jawnobiegunowego - K. Ludwinek
32. Some Aspects of Representation of Inductance Distributions in dq0-Axes in a Salient Pole Synchronous Generator - K. Ludwinek
33. Power Losses in Typical Dynamo Steel Sheets During the Axial Magnetization - A. Banach, W. Mazgaj
34. Trójfazowy samowzbudny generator indukcyjny - Z. Szular
35. Zastosowanie modelu dwuliniowego i metody obserwatorów odprzęgających do identyfikacji parametrów maszyny elektrycznej - W. Jarzyna
36. Dynamiczna aplikacja internetowa symulacji obwodowej maszyny indukcyjnej - ujęcie obiektowe - M. Matysiak, M. Michna, M. Ronkowski, A. Wilk
37. Projekt i symulacja nowego prototypu sensora/aktuatora piezoelektrycznego do analizy właściwości tkanek miękkich - Ł. Sienkiewicz, J. - F. Rouchon, M. Ronkowski, G. Kostro
38. Analiza właściwości wysokoobrotowego napędu z dwupasmowym silnikiem reluktancyjnym przełączalnym - P. Bogusz
39. Badania wysokoobrotowego dwupasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
40. Analiza wpływu konfiguracji uzwojeń biegunów na właściwości trójpasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
41. Wpływ doboru funkcji celu na parametry optymalizowanego przełączalnego silnika reluktancyjnego - K. Wróbel, K. Tomczewski
42. Zastosowanie pomiaru strumienia osiowego do okresowej diagnostyki  silników indukcyjnych w zakładach przemysłowych - A. Biernat, P. Góralski
43. Diagnostyka silnika indukcyjnego napędu wentylatora spalin - P. Dybowski, H. Krawiec, W. Milej
44. Maszyna wzbudzana magnesami trwałymi  z anizotropowym stojanem (Część I - model matematyczny) - T. Węgiel, A. Warzecha
45. Maszyna wzbudzana magnesami trwałymi z anizotropowym stojanem (Część II - wyniki obliczeń polowych) - A. Warzecha, T. Węgiel, W. Mazgaj
46. Diagnostyka uszkodzeń silnika indukcyjnego w dynamicznych stanach pracy z wykorzystaniem sygnałów w domenie czasu i częstotliwości - M. Sułowicz, M. Zając
47. Wykrywanie uszkodzeń łożysk tocznych z wykorzystaniem analizy falkowej - M. Zając, M. Sułowicz
48. Optymalizacja cyklu pracy i zużycia energii przez silniki sprężarek śrubowych - D. Rzepisko, M. Sułowicz
49. Induction Motor Signatures Analysis under Influence of Mechanical and Electrical Fault - A. F. Gomez, M. Sułowicz, T. J. Sobczyk
50. Zastosowanie mocy chwilowej do wykrywania ekscentryczności wirnika w silniku synchronicznym - K. Weinreb, M. Sułowicz, A. Dziechciarz
51. Bezinwazyjna diagnostyka uzwojeń klatki silnika asynchronicznego na podstawie przebiegów prądu stojana w stanach przejściowych - J. Tulicki, M. Sułowicz
52. Multicriteria Diagnosis of Synchronous Machine Using MCSA -
J. G. Ferreira, T. Sobczyk, A. Warzecha
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019