Pablo Software Solutions
 
NR 4/2015
Copyright (c) 2014 by Komel All Rights reserved
1. Podstawy teorii elektropiezomechanicznych przetworników - silników piezoelektrycznych - W. Przyborowski
2. Analiza wpływu wybranych uszkodzeń sterownika silnika PM BLDC na widma prądów fazowych - M. Skóra, C. T. Kowalski
3. Identyfikacja parametrów modelu matematycznego maszyny elektrycznej z regulacją strumienia magnesów trwałych - S. Szkolny, T. Jakubowski
4. Analiza drgań hydrozespołu z generatorem wzbudzanym magnesami trwałymi - T. Węgiel, D. Borkowski
5. Numeryczne wyznaczanie częstotliwości drgań stycznych szczotki w maszynie prądu stałego - J. Idziak, P. Idziak
6. Badania prądnicy z magnesami trwałymi - A. Abramowski, P. Paplicki, R. Piotuch
7. Model dwuwirnikowej maszyny indukcyjnej w aspekcie elektromagnetycznego mechanizmu różnicowego - D. Adamczyk, A. Wilk
8. Analiza wpływu niesymetrii obwodu magnetycznego wirnika na parametry rozruchowe 6-biegunowego silnika magnetoelektrycznego synchronicznego - M. Barański, C. Jędryczka, Ł. Knypiński,
D. Stachowiak, W. Szeląg
9. Jednopasmowy bezszczotkowy silnik prądu stałego z magnesami trwałymi przeznaczony do napędu wysokoobrotowego sprzętu AGD - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
10. Silnik indukcyjny zasilany napięciem zawierającym subharmoniczne o kolejności przeciwnej - P. Gnaciński, M. Pepliński
11. Obciążenia cieplne silnika indukcyjnego w warunkach jednoczesnego występowania subharmonicznych i odchylenia napięcia - P. Gnaciński, M. Pepliński, D. Hallmann
12. Badania wstępne silnika indukcyjnego zasilanego napięciem zawierającym subharmoniczne z wykorzystaniem metod polowych - P. Gnaciński, D. Hallmann
13. Wpływ forsowania prądu wzbudzenia na przebieg zjawiska utraty synchronizmu turbogeneratora - A. Gozdowiak, L. Antal
14. Problem rozmagnesowania magnesów z ziem rzadkich w silniku PMSM z uzwojeniem ułamkowo-żłobkowym - A. Herbst
15. Redukcja drgań belki za pomocą piezoelektrycznego kompozytowego siłownika MFC - W. Jarzyna,
M. Augustyniak, M. Bocheński, J. Warmiński
16. Projekt pneumatycznego modułu napędowego jako zadajnika prędkości początkowej w hybrydowej wyrzutni elektromagnetycznej - R. Kroczek, J. Domin
17. Modele silników piezoelektrycznych o ruchu liniowym i obrotowym - B. Kulesz, A. Sikora
18. Wyznaczanie parametrów modelu generatora synchronicznego zmodyfikowaną metodą SSFR w oparciu o symulacje MES z uwzględnieniem nasycenia - F. Kutt, M. Michna, G. Kostro, S. Racewicz
19. Analiza sterowania ślizgowego wielofazowym silnikiem indukcyjnym - J. Listwan, K. Pieńkowski
20. Comparison Of Higher Harmonic Contents In Salient Pole Synchronous Generator With Radial Incisions On The Solid Pole Surface - K. Ludwinek, R. Nadolski, J. Staszak
21. Wpływ parametrów transformatora na wyznaczanie impedancji pętli zwarciowej - K. Ludwinek, J. Staszak
22. Influence Of Field Current Waveform On Higher Harmonic Content In Cylindrical Synchronous Generator - K. Ludwinek, J. Staszak, T. Bekier, J. Kurkiewicz
23. Analiza możliwości zmniejszenia momentu zaczepowego w silniku bezszczotkowym prądu stałego - R. Nadolski, Z. Gawęcki
24. Estymacja prędkości z wykorzystaniem charakterystyki częstotliwościowej silnika indukcyjnego w warunkach odkształconego napięcia zasilającego - J. Rolek, G. Utrata, A. Kapłon
25. Wybrane wyniki badań prototypu wielokomórkowego silnika piezoelektrycznego - R. Ryndzionek, M. Michna, J.F. Rouchon, M. Ronkowski
26. Wykrywanie uszkodzeń w silnikach indukcyjnych w oparciu o sygnały akustyczne - J. Starczyński, M. Sułowicz
27. Analiza rozkładu pola przepływowego prądu w wirniku tarczowym homopolarnej maszyny prądu stałego - P. Sujka
28. Zastosowanie filtrów adaptacyjnych NMLS w nieinwazyjnej diagnostyce wirnika silnika indukcyjnego w stanach dynamicznych - J. Tulicki, M. Sułowicz
29. Analiza możliwości wykorzystania sygnałów akustycznych w diagnostyce maszyn asynchronicznych pracujących przy zmiennym obciążeniu - J. Tulicki, M. Sułowicz
30. Łagodna zmiana prędkości wirowania dwubiegowego silnika synchronicznego w warunkach zakłócenia zasilania -P. Zalas, J. Zawilak
31. Wpływ warunków zasilania na parametry eksploatacyjne silnika z magnesami trwałymi - T. Zawilak, J. Zawilak
32. Estymacja parametrów modelu generatora synchronicznego na podstawie zaszumionych przebiegów dynamicznych przy wykorzystaniu zakłóceń pseudolosowych -
S. Berhausen,
S. Paszek
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019