Pablo Software Solutions
 
NR 4/2016
Copyright (c) 2014 by Komel All Rights reserved
1. Ewald Jürgen von Kleist - człowiek i jego dzieło - R. Nowakowski, P. Szymczak, I. Moszyńska
2. Rozwój napędu elektrycznego górniczych maszyn wyciągowych - S. Gierlotka
3. Kasper Brzostowicz - pedagog, dyrektor szkoły, elektryk - A. Błahut, T. Ochenduszko
4. 50 lat Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. Nieznana prehistoria, czyli jak naprawdę powstał Wydział Elektryczny w Politech­nice Częstochowskiej - A. K. Gąsiorski
5. Prof. Jan Studniarski (1876-1946) w 140 rocznicę urodzin i 70 rocznicę śmierci - Z. Porada
6. Sven Norrman - szwedzki kurier - J. Szczurowski
7. Człowiek, edukacja, postęp. Z kart historii Centralnego Ośrodka Szkole­nia i Wydawnictw SEP - J. Szczurowski
8. 70 lat Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie - M. Wardach, K. Okarma
9. 50 lat czasopisma "Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe"  - J. Bernatt, T. Glinka, M. Czechowicz
10. Oddział Szczeciński Stowarzyszenia Elektryków Polskich w latach 1946-2016 - M. Wardach, T. Pieńkowski
11. Jubileusz 70-lecia Oddziału Wrocławskiego SEP - Z. Lubczyński, W. Michalski
12. Z historii elektromagnetyzmu - A. Przytulski
13. Zasłużony pionier elektryfikacji kolei polskich doc. inż. Stanisław Ple­wako - Z. Tucholski
14. Historia organizacji targów energetycznych Energetab (1984 -2016) - R. Migdalski
15. Historia Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich - J. Grzybowski, A. Skorupski
16. Rola Stowarzyszenia Elektryków Polskich w rozwoju polskiego przemysłu elektrotechnicznego - P. Szymczak, J. Felicki, J. Kuciński, A. Gawłowski, A. Malkowski
17. Historia rozwoju maszyn elektrycznych - T. Glinka
18. Bogdan Kalaman (1938 - 2016) - dyrektor techniczny Ośrodka KOMEL w latach 1972-1978 (polskie silniki do USA i Kanady) - M. Bernatt, G. Knoppek
19. Wacław Kamil Rechniewski - pionier maszyn elektrycznych i transfor­matorów - P. Szymczak, J. Arciszewski
20. Zarys historii elektryfikacji miast Pomorza Zachodniego na przełomie XIX i XX wieku - R. Nowakowski, M. Balcerak
21. Garść wspomnień o niezapomnianym W. O. Koczanie (1909-1988) - O. Iwachiw, B. Stadnyk
22. Historia rozwoju telekomunikacji optycznej - J. Kusznier
23. Historia techniki świetlnej w Polsce - M. Zajkowski, J. Kusznier
24. Erasmus Kittler (1852-1929). Pionier elektrotechniki - P. Sadłowski
25. Wybitni łódzcy elektrycy - A. Boroń
26. Wilhelm Oswald Rotkiewicz (1906-1983) - inżynier radiotechnik, kon­struktor, organizator, nauczyciel, profesor - A. Marusak
27. Profesor Władysław Latek - wybitny ekspert maszyn elektrycznych - W. Urbański
28. Dzieje Politechniki Warszawskiej w zarysie - A. Ulmer
29. Zarys rozwoju elektrowni wiatrowych - P. Szymczak, P. Prajzendanc, A. Łosiewicz
30. Czy pochodne ułamkowe unieważniły prawa Maxwella? - R. Sikora
31. Polski Komitet Ochrony Odgromowej SEP - powstanie i działalność w okresie 1958-2016 - Z. Flisowski, G. Masłowski
32. Działalność Biura Badawczego ds. Jakości Stowarzyszenia Elektryków Polskich w okresie 1932-2016 - M. Ocioszyński, J. Okólski
33. System diagnostyki jako narzędzie wspierające pracę regulacyjną oraz zwiększające efektywność produkcyjną obiektów energetycznych - M. Lipiński, E. Ziaja
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019