Pablo Software Solutions
 
NR 4/2017
Copyright (c) 2014 by Komel All Rights reserved
1. Przedwojenne wydawnictwa Stowarzyszenia Elektryków Polskich w bibliotekach i bibliotekach cyfrowych - A. Leszczewicz
2. Kształtowanie się elektrycznych zakładów usługowych i produkcyj­nych w Częstochowie do pierwszej wojny światowej - A. K. Gąsiorski
3. Od magnetytu i jantaru do fal elektromagnetycznych - A. K. Gąsiorski
4. Instytut Automatyki Systemów Energetycznych - dziesiątki lat z polską energetyką - A. Korczewski, E. Ziaja
5. Cezary Pawłowski (1895-1981) radiolog, konstruktor, organizator, profesor - A. Marusak
6. Elektryczność w cywilizacjach strożytnych? - A. Ulmer
7. Polscy elektrycy w obozie uniwersyteckim Winterthur w Szwajcarii w latach 1940-1945 - B. Ząbczyk-Chmielew­ska
8. Przedpłatowe liczniki energii elektrycznej - D. Świsulski
9. Siedemdziesiąta rocznica miesięcznika "Energetyka"  - I. Gajdowa
10. Początki elektryki w Białymstoku - J. Kusznier
11. Znaczenie światła elektrycznego w rozwoju technicznym, ekono­micznym i społecznym na przełomie XIX i XX wieku - J. Kusznier
12. Eksperymentalna stacja telewizyjna w Warszawie 1937-39 - J. Nowicki
13. Niełatwe początki wydziału elektrycznego Politechniki Warszaw­skiej - J. R. Przygodzki, W. Urbański
14. 60 lat Polskiego Komitetu Elektrotermii SEP - J. Barglik, M. Hering, J. Zgraja
15. Gabriel Sokolnicki - w 140 rocznicę urodzin - J. Hickiewicz, P. Rataj, P. Sadłowski
16. Relacje Ewalda Georga Kleista z Gdańskim Towarzystwem Fizyki Doświadczalnej - J. Sawicki
17. Uniwersalne prawo relaksacji dielektrycznej. Anomalna dynamika układów złożonych - K. Weron, K. L. Chrzan
18. Alessandro Volta i jego ogniwa - K. Amborski, K. Pawluk
19. Profesor Jerzy Jaczewski - L. Referowski, M. Ronkowski
20. Elektrownia Siersza Wodna (1913-1962) - M. Kwiatkowski
21. Działalność naukowa Georgija Woronyja - O. Iwachiw
22. Marian Lutosławski (1871-1918) - P. Rataj, J. Hickiewicz
23. Działalność Koła Elektryków w obozie jenieckim w Oflagu II C w Woldenbergu - P. Szymczak, E. Cadler, P. Grochocki
24. Komitet Automatyki Elektroenergetycznej SEP - S. Wróblewska
25. Władysław Żłobicki - pedagog, urzędnik oświatowy, elektryk - T. Ochenduszko
26. Życie i dorobek naukowy profesora Władysława Pełczewskiego  - W. Gryglewicz-Kacerka, J. Kacerka
27. Działalność Polskiego Komitetu Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich - W. Woliński, R. Romaniuk
28. Lwowskie korzenie Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Elek­tryków Polskich - W. Michalski, Z. Lubczyński
29. Elektrycy krakowscy i krakowskie elektrownie do roku 1939 - Z. Porada, J. Strzałka
30. Słynni dziewiętnastowieczni wrocławscy elektrycy -
A. Przytulski
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019