Pablo Software Solutions
 
NR 4/2018
Copyright (c) 2014 by Komel All Rights reserved
1. Od bursztynu do prądnicy - czyli początki przygody ludzkości z elektrycznością - R. Tadeusiewicz
2. Elektrotechnika na Zjazdach Techników Polskich w przededniu odzyskania Niepodległości - J. Hickiewicz, P. Rataj, P. Sadłowski
3. Udział Politechniki Warszawskiej w odbudowie Polski po zaborach  (część I) - J. R. Przygodzki, W. Urbański
4. Elektrycy z Krakowa i Lwowa wobec perspektywy odzyskania przez Polskę Niepodległości - Z. Porada, J. Strzałka
5. Odzyskanie niepodległości oraz próba założenia Organizacji Techników i Inżynierów Elektryków w Częstochowie w 1918 roku - A. K. Gąsiorski
6. Wybrane przełomowe osiągnięcia w elektryce i ich odbicie w sztuce na przełomie XIX i XX wieku - P. Szymczak, D. A. Borodin
7. Sekcja Elektrotechniczna w Towarzystwie Politechnicznym we Lwowie - jej działalność przed współutworzeniem Stowarzyszenia Elektrotechni­ków Polskich (1900-1919) - P. Rataj
8. 99 lat OZW SEP w pigułce - ludzie i wydarzenia - J. Barglik, T. Skowrońska
9. 50 lecie działalności Koła SEP nr 52 przy Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej - R. Mydlikowski, W. Michalski
10. Działalność Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych - A. Sikora, R Kordas
11. Dolnośląskie Domy Technika - K. L. Chrzan, M. Gutnyk
12. Pierwsi polscy badacze elektryczności: Daniel Gralath i Józef Rogaliński - J. Sawicki
13. Profesor Zygmunt Hasterman - życie i twórczość - F. Mosiński
14. Izaak Rosenzweig (1907-1941) - uczeń Stanisława Fryzego, wielka nadzieja polskiej elektrotechniki - M. Pasko, J. Hickiewicz, P. Rataj
15. Jerzy Szmit (1898 - 1984), wybitny polski konstruktor maszyn elektrycznych i transformatorów - T. Glinka,  J. Hickiewicz, P. Sadłowski
16. Paul Boening, Prof. Uniwersytetu Tung Chi w Woosung/Szanghaj, Th Breslau i RWTH Aachen - K. L. Chrzan
17. Dymitr Sokolcow (1873-1945) pionier radiotechniki i radiotelegrafii, budowniczy systemu radiostacji, organizator, profesor - A. Marusak
18. Longin Kurski - Profesor Politechniki Gdańskiej, Żołnierz I i II wojny światowej - W. Parteka
19. Ludwik Badian fizyk materiałów dielektrycznych - K. L. Chrzan
20. Prof. Tadeusz Łobos i jego Algorytm A4 - K. L. Chrzan
21. Inżynierskie dzieła Jerzego Lisieckiego - K. L. Chrzan
22. Matematyka na wydziale elektrycznym AGH oraz uwagi o szkolnictwie wyższym - W. Mitkowski
23. Elektrycy w historii Politechniki Białostockiej - J. Kusznier
24. Lwowska szkoła metrologii elektrycznej po drugiej wojnie światowej - M. Dorozhovets, O. Iwachiw, B. Stadnyk
25. Działalność księdza pijara Józefa Hermana Osińskiego w Wieluniu i Częstochowie na polu nauczania i budowy piorunochronów - A. K. Gąsiorski
26. Kształcenie kadr i rozwój badań dla potrzeb Elektrowni Jądrowej Żarnowiec (1982 - 1990) - J. Marecki, K. Duzinkiewicz, A. Reński
27. Kolegium Pijarskie w Międzyrzeczu Koreckim w okresie pobytu w nim Józefa Hermana Osińskiego - T. Ochenduszko, B. Pałac
28. Powstanie i rozbudowa Elektrowni Miejskiej w Stanisławowie (1925-1939) - J. Krasnodębski, J. Hickiewicz
29. Zdzisław Stanecki (186?-1931) - jeden z pierwszych przedsiębiorców elektrotechnicznych we Lwowie - A. Kryżaniwskij
30. Zanim powstała centrala. Początki telefonii w Krakowie w świetle materiałów prasowych - M. Więcek
31. Elektrownia Jaworzno I (1898-1998) - M. Kwiatkowski
32. Prekursorzy elektryfikacji i automatyzacji w polskim górnictwie węgla kamiennego - A. Kozłowski, P. Wojtas
33. Wybrane aspekty losów elektroniki w Krakowie - W. Zaraska
34. Internet jako miejsce do wyszukiwania materiałów dotyczących historii polskiej elektryki, na wybranych przykładach - P. Sadłowski
35. M. Kowalczewski, W. Mysiński - Historia rozwoju transformatorów toroidalnych
36. Historia rozwoju dławików toroidalnych -
M. Kowalczewski, W. Mysiński
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019