Pablo Software Solutions
 
NR 71/2005
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Silniki indukcyjne z  miedzianą  odlewaną  klatką wirnika - Ryszard Zapaśnik
2. Silniki przewietrzane o wzniosach h=200-355 mm (37-400 kW) ta
ńsze, ale nie gorsze od silników  zamkniętych - Maciej Bernatt
3. Silniki klatkowe przeciwwybuchowe budowy wzmocnionej zgodne z wymogami dyrektywy Atex  - Zbigniew Damm
4. Silnik indukcyjny zintegrowany z przemiennikiem częstotliwości w wykonaniu przeciwwybuchowym na napięcie 1000 V (1140V) - Zdzisław Budzy
ński , Henryk Kołodziej, Jacek Przybyłka
5. Silniki indukcyjne jednofazowe o podwyższonej sprawności i mocy znamionowej 7,5 oraz 10 HP - Konrad Dąbała, Andrzej Rude
ński, Krzysztof Żochowski
6. Monitorowanie prądów różnicowych w sieciach przemysłowych  - Jarosław Mielczarek
7. Jakie kable lubią falowniki - Marek Trajdos, Robert Pastuszka
8. Zastosowanie wysokotemperaturowych materiałów nadprzewodnikowych w maszynach elektrycznych i transformatorach - Roman Miksiewicz
9. Silnik asynchroniczny z wirnikiem z płynnej stali - Maria Graczyk
10. Stan napręże
ń i odkształceń w łopatkach wentylatorów silników elektrycznych - Bronisław Drak
11. Doświadczenia eksploatacyjne z silnikiem synchronicznym  - Zbigniew Rasz, Artur Polak
12. Wybór chwili załączenia napięcia wzbudzenia podczas synchronizacji silników synchronicznych - Paweł Zalas, Jan Zawilak
13. Wpływ rodzaju silników na parametry elektroenergetyczne napędu walcarki prętów miedzianych - Kazimierz Jagieła, Janusz Rak, Marian Kępi
ński, Marek Gała
14. Diagnostyka maszyn elektrycznych w elektrowniach  przykłady praktyczne - Jerzy Hickiewicz, Zbigniew Ławrowski
15. Diagnostyka stanu izolacji silników indukcyjnych wysokonapięciowych off-line w przemyśle - Sławomir Szymaniec
16. Interaction Aspects of Pulse Stress and Insulation Systems - Vaclav Mentlik, Eva Kucerowa, Vaclav Bocek, Pavel Sebik, Pavel Trnka
17. Wykrywanie stopnia degradacji izolacji zwojowej metodą udarów napięciowych - Sławomir Świtała
18. O możliwości wczesnego wykrywania pęknięć prętów klatki wirnika podczas pracy maszyny asynchronicznej - Józef Strycharz
19. Zastosowanie analizy częstotliwościowej prądu do wykrywania uszkodze
ń wirników silników indukcyjnych zasilanych z przemiennika częstotliwości - Marcin Pawlak, Czesław T. Kowalski
20. Silniki elektryczne z magnesami trwałymi umieszczonymi na wirniku - Tadeusz Glinka, Mieczysław Jakubiec
21. Badania układu napędowego z silnikiem bezszczotkowym (PMSM) o mocy 20 kW - Aleksander Bodora, Arkadiusz Domoracki, Tomasz Biskup, Henryk Kołodziej, Zdzisław Budzy
ński
22. Wpływ parametrów wyjściowych falowników PWM i kabla zasilającego na zjawiska pasożytnicze w silnikach indukcyjnych - Piotr Zientek
23. Generatory synchroniczne dla autonomicznych bezprzekładniowych elektrowni wiatrowych - Jurij Czuczman, Myron Czerepanjak, Ivan Sczur, Philip Golubowsky
24. Małe elektrownie wiatrowe  przykłady praktycznego zastosowania - Artur Polak, Andrzej Beża
ński
25. Napędy elektryczne wielobiegowe - Tadeusz Glinka, Mieczysław Jakubiec
26. Dwubiegowy silnik indukcyjny o stosunku prędkości obrotowych 1:3 - Tomasz Zawilak, Ludwik Antal
27. Rozruch silnika indukcyjnego zasilanego z falownika średniego napięcia z uwzględnieniem synchronicznego przełączenia na sieć - Marcin Grzeczkowicz, Włodzimierz Koczara, Zbigniew Szulc
28. Wybrane zagadnienia sterowania układu napędowego z połączeniem sprężystym - Krzysztof Szabat, Teresa Orłowska-Kowalska, Czesław T. Kowalski
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019