Pablo Software Solutions
 
NR 72/2005
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Wirnik silnika puszkowego jako narzędzie diagnostyczne uzwojeń przy małoseryjnej produkcji lub remontach silników - Karol Kłapciński
2. Doświadczenia z budowy i eksploatacji małych przydomowych elektrowni wiatrowych - Jakub Bernatt, Stanisław Gawron, Emil Król
3. Zastosowanie metody polowo - obwodowej do obliczania parametrów silników synchronicznych z magnesami trwałymi przy pracy synchronicznej - Robert Rossa
4. Badania symulacyjne zespołu napędowego pomp wodociągowych przy dołączaniu dodatkowego silnika - Jacek Bartman, Anna Koziorowska, Tadeusz Kwater
5. Analiza obliczeniowa modelu dynamicznego sum - samotokowego układu napędowego w oparciu o metody numeryczne pakietu matlab/simulink - Janusz Flasza
6. Określenie napięcia zapłonu wyładowa
ń koronowych izolacji między­zwojowej przy zasilaniu napięciem impulsowym - Barbara Górnicka, Lech Górecki, Barbara, Czołowska, Jadwiga Zawadzka
7. Problemy doboru algorytmów sterowania układów napędowych współczesnych dźwigów osobowych - Krzysztof Kolano, Jan Kolano
8. Tłumienie oscylacji strumienia magnetycznego i mocy maszyny dwustronnie zasilanej - Andrzej Popenda
9. Generator z maszyną pierścieniową o bezpośrednim sterowaniu napięcia wyjściowego - Grzegorz Iwa
ński, Włodzimierz Koczara
10. Wyznaczanie charakterystyk statycznych maszyn reluktancyjnych przełączalnych - Piotr Bogusz, Mariusz Korkosz, Jan Prokop
11. Silniki reluktancyjne przełączalne przeznaczone do zastosowa
ń w sprzęcie gospodarstwa domowego - Piotr Bogusz, Mariusz Korkosz, Jan Prokop
12. Study of High-Temperature Insulating Material Properties - Vaclav Mentlik, Eva Kucerova, Vaclav Bocek, Pavel Sebik, Radek Polansky
13. Application of Thermoanalytical Diagnostic Methods In Electrotechnology - Vaclav Mentlik, Radek Polansky
14. The Measuring Systems Construction and Possibilities of their Software Solving - Pavel Prosr, Vit Strnad
15. Wpływ falistości pierścienia ślizgowego na rozpływ prądu w zestyku ślizgowym maszyny synchronicznej - Andrzej Wilk , Piotr Dobrowolski, Grzegorz Kostro
16. Kontrola jakości izolacji elementarnych przewodów uzwojenia prętowego stojana - Henryk Borecki
17. Elektryczny napęd maszyn wyciągowych w kopalniach i jego stuletnia historia - Stefan Gierlotka
18. Wyznaczanie charakterystyk statycznych synchronicznego silnika reluktancyjnego z użyciem metody polowo-obwodowej - Radosław Machlarz
19. Wpływ poziomu uszkodzenia pręta klatki wirnika silnika indukcyjnego na jego rezystancję - Paweł Dybowski
20. Wpływ stopnia uszkodzenia wirnika na widmo składowych symetrycznych prądów stojana silników klatkowych niesymetrycznych - Paweł Dybowski
21. Diagnostyka napędów elektrycznych w oparciu o struktury obserwatorów odsprzęgających - Wojciech Jarzyna
22. Napęd odwracalny w elektrowni szczytowo-pompowej - Jerzy Przybylski
23. Wpływ ukształtowania śladów obróbki elementu stalowego na właściwości tribologiczne materiałów polimerowych w okresie docierania - Piotr Kowalewski, Wojciech Wieleba, Janusz Woźniak
24. Badania blach prądnicowych przeznaczonych do silników pracujących w ciekłych gazach - Stanisław Azarewicz, Dominika Gaworska, Bogumił Węgli
ński
25. Badania bezpiecze
ństwa elektrycznych maszyn i urządzeń rolniczych, leśnych i ogrodniczych - Krystyna Klembalska
26. Pionier - polski Internet optyczny - Marian Noga
27. Wykorzystanie czujników położenia wirnika w obwodzie regulacji prędkości silnika PM BLDC - Krzysztof Krykowski, Janusz Hetma
ńczyk
28. Badania symulacyjne i laboratoryjne silnika PM BDC wykorzystującego czujnik położenia wirnika w obwodzie regulacji prędkości - Janusz Hetma
ńczyk, Krzysztof Krykowski
29. Silniki BLDC - klasyczne metody sterowania - Arkadiusz Domoracki, Krzysztof Krykowski
30. Dwubiegowy silnik synchroniczny w ujęciu polowo-obwodowym w różnych stanach pracy - Janusz Bialik, Jan Zawilak
31. Diagnostyka maszyn indukcyjnych klatkowych z wykorzystaniem cewek Rogowskiego - Sławomir Szymaniec
32. Wysokość otwarcia żłobka, a siły elektromagnetyczne działające na klin magnetyczny zamykający żłobek stojana - Danuta Pliś
33. Model matematyczny do bada
ń cieplnych dwubiegowych silników górniczych - Roman Krok, Janusz Wróblewski
34. System akwizycji sygnałów diagnostycznych dla oceny stanu silnika indukcyjnego klatkowego - Maciej Sułowicz, Tomasz Węgiel, Konrad Weinreb, Tomasz Staniszewski
35. Zastosowanie systemu wnioskowania rozmytego do diagnostyki silnika indukcyjnego klatkowego - Maciej Sułowicz, Konrad Weinreb, Tomasz Węgiel, Marek Masiewicz
36. Realizacja wybranych funkcji sieciowego systemu diagnozującego urządzenia napędowe - Tomasz Węgiel, Ryszard Mielnik, Maciej Sułowicz
37. Wpływ przesunięcia fazy napięcia sieci na SEM i stany dynamiczne silnika asynchronicznego - Stanisław Potrawka, Romana Sikora-Iliew
38. Rozruch silnika indukcyjnego klatkowego napędzającego pompę dużej mocy w trudnych warunkach eksploatacyjnych - Włodzimierz Koczara, Zbigniew Szulc, Jerzy Przybylski
39. Układ napędowy klimatyzatora - Zbigniew Goryca
40. Porównanie właściwości wektorowych metod regulacji momentu i strumienia maszyny indukcyjnej (DTC i FOC) - Andrzej Sikorski
41. Optymalna praca silników indukcyjnych przy zmianach napięcia źródła zasilania - Maria Jolanta Zieli
ńska, Wojciech Zieliński
42. Synteza ważniejszych metod sterowania skalarnego silnikami indukcyjnymi - Wojciech Zieli
ński
43. Zastosowanie estymatora rezystancji uzwojenia stojana i wirnika silnika indukcyjnego - Tomasz Mnich
44. Analiza nieliniowych metod sterowania przekształtnikiem sieciowym AC/DC - Michał Knapczyk, Krzysztof Pie
ńkowski
45. Przekształtniki energoelektroniczne AC/DC/AC i AC/AC  - układy topologiczne i sterowanie - Krzysztof Pie
ńkowski, Michał Knapczyk
46. Analiza matematyczna wyników iskrzenia maszyn komutatorowych prądu stałego - Włodzimierz Zieli
ński
47. Wpływ połączenia spawanego pomiędzy blachami wirnika silnika z przełączaną reluktancją na jego sprawność - Krzysztof Szewczyk, Rafał Golisz
48. Koncepcja redukcji przemiennych momentów pasożytniczych w silniku indukcyjnym klatkowym poprzez podział wirnika na wzajemnie skręcone podpakiety - Grzegorz Kłapyta
49. Sprzężone pole magneto-termiczne silnika indukcyjnego z uszkodzoną klatką wirnika - Maciej Antal, Jan Zawilak
50. Pewne szczególne sposoby wyboru optymalnych pod względem technicznym i ekonomicznym układów elektromaszynowych - Andrzej Horodecki
51. Możliwość zastosowania zmiennych lingwistycznych w diagnostyce układów elektromaszynowych - Andrzej Horodecki
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019