Pablo Software Solutions
 
73/2005
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Cele i mechanizmy Programu PEMP oraz stan obecny i perspektywy programu rabatowego - Krzysztof Brzoza-Brzezina
2. The European Motor Challenge Programme - Paolo Bertoldi, Bogdan Atanasiu
3. Porównanie kosztów cyklu zużycia standardowych i energooszczędnych silników indukcyjnych niskiego napięcia przy pracy z różnym obciążeniem - Tomasz Zieli
ński, Maciej Bernatt
4. Możliwości obniżenia energochłonności napędów dużej mocy - Jakub Bernatt
5. Silniki indukcyjne klatkowe o podwyższonej sprawności w elektrowniach - Wojciech Herman, Jerzy Hickiewicz, Marcin Kami
ński, Krystyna Macek-Kamińska
6. Zużycie energii elektrycznej w układach napędowych przenośników taśmowych - Tadeusz Glinka
7. Techniczne i ekonomiczne aspekty zastosowania kaskady podsynchronicznej do regulacji wydajności  sprężarki - Kazimierz Gatnar, Stefan Łach
8. Możliwości oszczędzania energii w napędach małej mocy - Zbigniew Goryca
9. Poprawa efektywności energetycznej układu napędowego z silnikiem indukcyjnym średniego napięcia poprzez jego zasilanie z przemiennika częstotliwości - Zbigniew Szulc, Włodzimierz Koczara
10. Doświadczenia Grupy Cantoni w zakresie silników energooszczędnych - Zbigniew Damm
11. Przegląd mechanizmów wsparcia finansowego dla modernizacji napędów elektrycznych - Jerzy Piszczek
12. Warunki i możliwości mechanizmu JI w projekcji ekonomicznej i finansowej energooszczędnych przedsięwzięć w napędach elektrycznych - Sławomir Pasierb, Tomasz Zieli
ński
13. Efektywność procesu zarządzania energią w kopalniach KHW S.A. - Stanisław Lasek, Daniel Borsucki
14. Kompleksowe wdrożenie energooszczędnych napędów oraz automatyzacji produkcji i dystrybucji ciepła w Ciepłowni Rydułtowy - Janusz Boczek
15. Energochłonność zestawu pompowego podczas zmian prędkości obrotowej pompy - Leszek Szychta
16. Aktywna kompensacja równoległa z zastosowaniem szerokopasmowego energoelektronicznego źródła prądu - Ryszard Porada, Michał Gwóźdź
17. Szerokopasmowe falowniki energoelektroniczne napięcia i prądu - Ryszard Porada, Michał Gwóźdź
18. Dobór parametrów konstrukcyjnych silnika reluktancyjnego przełączalnego oraz ich wpływ na charakterystyki statyczne momentu - Krzysztof Bie
ńkowski, Adam Rogalski, Marcin Flaszczyński
19. Wpływ parametrów konstrukcyjnych na tętnienia momentu czteropasmowego silnika reluktancyjnego przełączalnego - Krzysztof Bie
ńkowski, Bogdan Bucki, Adam Rogalski, Krzysztof Tomczuk
20. Dwuetapowy rozruch energooszczędny silników indukcyjnych klatkowych - Piotr Drozdowski, Zbigniew Szular
21. Wpływ szerokości otwarcia żłobków na parametry eksploatacyjne silnika indukcyjnego małej mocy - Ludwik Antal, Maciej Antal, Jan Zawilak
22. Nowoczesny system sterowania pojazdu tramwajowego przy minimum zużycia energii elektrycznej - Stanisław Rawicki
23. Wpływ struktury obwodu wejściowego przemiennika częstotliwości na efektywność energetyczną układu napędowego - Jerzy Przybylski, Zbigniew Szulc
24. Synchronizacja silników synchronicznych przez sterowanie prądem wzbudzenia - Paweł Zalas, Jan Zawilak
25. Próba oceny ekonomicznej diagnostyki maszyn elektrycznych - Jerzy Hickiewicz, Zbigniew Ławrowski, Sławomir Szymaniec, P. Trzeciak
26. Metoda pomiaru napięć indukowanych w uzwojeniu twornika obciążonej maszyny prądu stałego - Henryk Banach
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019