Pablo Software Solutions
 
74/2006
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Niektóre aspekty doboru silników energooszczędnych zastępujących silniki standardowe - R. Zapaśnik
2. Silniki indukcyjne klatkowe z wirnikiem zalewanym  miedzią - M. Graczyk
3. Silniki trakcyjne z magnesami trwałymi - nowa jakość napędów elektrycznych - J. Bernatt
4. Mikroprocesorowy system sterowania napędu z silnikami prądu stałego bezszczotkowymi sterowanymi sinusoidalnie - A. Bodora, T. Biskup, A. Domoracki, H. Kołodziej
5. Niskonapięciowy, wolnoobrotowy napęd z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego - Z. Goryca
6. Zastosowanie agregatu prądotwórczego i przemiennika częstotliwośći do rozruchu silnika pompy wody zasilającej w warunkach awarii katastrofalnej - Z. Szulc, K. Fałdyga
7. Badania wpływu zasilania na właściwości napędu indukcyjnego przy zastosowaniu typowego przemiennika częstotliwości oraz szerokopasmowego falownika napięcia - R. Porada, M. Gwóźdź
8. Badania nad modyfikacją przewodu emaliowanego przeznaczonego do pracy w układach izolacyjnych silnika indukcyjnego zasilanego z przemiennika częstotliwości - L. Górecki, B. Górnicka, J. Zawadzka, B. Czołowska
9. Diagnostyka off-line  stanu izolacji silników w przemyśle - S. Szymaniec
10. Degradacja izolacji uzwoje
ń maszyn elektrycznych pod wpływem czasu ich eksploatacji - T. Glinka, A. Polak, A. Decner
11. Diagnostyka izolacji metodą napięcia stałego w Cementowni Nowiny - A. Decner, B. Picheta
12. Problemy eksploatacji silników pierścieniowych 1120 kW - J. Westerowski
13. Prądy łożyskowe i prąd uziomu w układach napędowych zasilanych z falowników PWM - P. Zientek
14. Prądy łożyskowe w układach napędowych z falownikami PWM - A. Kempski, R. Smole
ński
15. Praca łożysk tocznych przy rozruchu oraz przy niewielkich prędkościach obrotowych silnika indukcyjnego - Z. Krzemie
ń
16. Wpływ prądów łożyskowych na uszkodzenia łożysk tocznych silników indukcyjnych dużej mocy - B. Drak, P. Zientek
17. Diagnostyka łożysk tocznych w silnikach w warunkach ich przemysłowej eksploatacji - S. Szymaniec
18. Znaczenie pojemności kabla w układach zasilających silniki indukcyjne za pośrednictwem przekształtników częstotliwości - M. Trajdos, R. Pastuszka, I. Sosnowski
19. Diagnostics Asynchronous Motor with Stator Winding Breakdowns - K. Chmelik, J. Nezval
20. Zalety zastosowania sygnału skutecznej wartości ruchomej prądu w diagnostyce maszyny indukcyjnej zasilanej z falownika napięcia - A. Sołbut
21. Cieplne badania symulacyjne stosowane przy opracowywaniu projektów modernizacji generatorów synchronicznych - R. Krok, S. Sieradzki, J. Adamek
22. Nowoczesne metody diagnostyki izolacji silników i generatorów WN - J. Subocz, M. Szrot, J. Płowucha
23. Nowe podejście do problemu zakłóce
ń w sieciach przemysłowych niskiego napięcia - M. Sałasiński, J. Mielczarek
24. Wpływ warunków środowiskowych na starzenie magnesów trwałych Nd-Fe-B - M. Drak, L.A. Dobrza
ński
25. Praca samotna prądnicy synchronicznej z magnesami trwałymi, zasilającej silnik asynchroniczny w różnych stanach obciążenia - S. Gawron, M. Graczyk
26. Porównanie turbin wiatrowych - A. Polak, M. Bara
ński
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019