Pablo Software Solutions
 
NR 76/2007
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Silniki indukcyjne z miedzianą odlewaną klatką  wirnika - nowe problemy i nowe perspektywy - R. Zapaśnik
2. Zapewnienie niezawodności silnikom średniej i dużej mocy na etapie projektowania - M. Bernatt
3. Wpływ niewyważenia na kondycję silników elektrycznych i maszyn elek­trycznych. Niewyważenie zespołu wirującego silnika jako jeden z podsta­wowych problemów maszyn elektrycznych - P. Cimr
4. Wybrane prototypowe i studialne pojazdy hybrydowo-elektryczne - Z. Pawelski, W. Pawelski, T. Pałczy
ński
5. Elektryczny, niskonapięciowy układ napędowy łodzi -  Z. Goryca, J. Bernatt
6. Przetwornice częstotliwości do napędu silników z magnesami trwałymi - A. Wnuk
7. Oddziaływanie dużych napędów przekształtnikowych prądu stałego na  parametry eksploatacyjne silników asynchronicznych - M. Gała, K. Jagieła, M. Kępi
ński, J. Rak
8. Practical Investigation into EMI from a Lift Motor - A. Nafalski, Ö. Göl
9. Nowoczesne układy napędowe produkcji DFME "Damel" S. A. przezna­czone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem z możliwością regula­cji prędkości obrotowej i monitorowania pracy napędu - J. Przybyłka
10. Napięcia i prądy wałowe w silnikach indukcyjnych dużej mocy użytych w organach urabiających kombajnów górniczych - B. Drak, P. Zientek, R. Niestrój, J. Kwak
11. Badania stanowiskowe systemu posuwu kombajnu z dwoma silnikami zintegrowanymi z przemiennikami częstotliwości - Z. Budzy
ński, P. Deja
12. Zastosowanie przemiennika częstotliwości średniego napięcia z prądem wejściowym kształtowanym sinusoidalnie do pomp wirowych dużej mocy - Z. Szulc, J. Przybylski
13. Systemy nadzoru stanu izolacji elektrycznych sieci przemysłowych - J. Mielczarek, M. Sałasi
ński
14. Badania uszkodze
ń uzwojenia stojana klatkowego silnika indukcyjnego - M. Antal, L. Antal, J. Zawilak
15. Pomiary on-line stanu izolacji uzwoje
ń silników indukcyjnych wysokona­pięciowych - S. Szymaniec
16. Analiza wyników pomiarów wyładowa
ń niezupełnych w silnikach elektrycznych - S. Szymaniec
17. Ocena jakości wykonania izolacji maszyn WN na podstawie pomiarów niskoczęstotliwościowych - J. Subocz
18. Problemy praktycznej diagnostyki maszyn indukcyjnych w przemyśle - P. Dybowski, W. Rams, J. Rusek
19. Zwarcie udarowe jako diagnostyczna metoda pobudzania do drga
ń sil­nika indukcyjnego - J. Hickiewicz, Z. Ławrowski, G. Sikora
20. Obserwacja procesu starzenia izolacji uzwoje
ń maszyn elektrycznych z wykorzystaniem metody napięcia stałego - T. Glinka, A. Polak, A. Decner
21. Analysis of Wind Power Plant Running with Induction Generators - K. Chmelík, S. Mišák
22. Termograficzne badania maszyn elektrycznych - na co należy zwrócić uwagę - A. Polak, M. Bara
ński
 
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019