Pablo Software Solutions
 
NR 78/2007
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Rozwój rynku elektrycznych silników energooszczędnych widziany z perspektywy realizacji programu PEMP - K. Brzoza-Brzezina
2. Potencjał oszczędności energii w napędach elektrycznych oraz europejskie mechanizmy promocji jego wykorzystania - M. Pyka, Sz. Liszka
3. Modernizacja pompowni wody sieciowej w Elektrociepłowni Lublin-Wrotków - A. Jedut, M. Sta
ńczyk
4. Projekt demonstracyjny programu PEMP "Kompleksowe wdrożenie energooszczędnych napędów oraz automatyzacji produkcji i dystrybucji ciepła w Ciepłowni Rydułtowy" - prezentacja uzyskanych efektów - J. Boczek, T. Zieli
ński
5. Analiza efektywności technicznej i opłacalności agregatów do skojarzonego wytwarzania ciepła i prądu z biogazu w Oczyszczalni Ścieków w Opolu - K. Siejka, M. Ta
ńczuk
6. Projekt demonstracyjny programu PEMP w ZWiUK Ekowod w Namysłowie "Modernizacja napędów elektrycznych w układzie dozowania i napowietrzania ścieków w oczyszczalni ścieków Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Ekowod sp. z o.o. w Namysłowie" - prezentacja projektu i pierwsze efekty - W. Krupnik, T. Zieli
ński
7. Racjonalne gospodarowanie energią w czasie doby - sposób na ograniczenie kosztów - J. Bernatt, A. Dąbrowski
8. Wybrane zagadnienia optymalizacji układów pompowych i ich regulacja zmiennoobrotowa - W. Misiewicz
9. Techniczne i ekonomiczne efekty zastosowania nowoczesnych układów regulacji prędkości w pompach ciepłowniczych - A. Pozowski, A. Misiewicz
10. Ocena celowości wymiany standardowych silników napędów potrzeb własnych na wysokosprawne z uwzględnieniem wykorzystania praw do emisji CO2 - J. Hickiewicz, P. Pluta, J. Węgrzyn
11. Sposoby obniżania kosztów użytkowania przemysłowych napędów elektrycznych - J. Buczek
12. Porównanie efektywności energetycznej silników z magnesami trwałymi i silników indukcyjnych - E. Król
13. Silniki wysokosprawne z klatką miedzianą - D. Szczęsny, G. Drabik
14. Doświadczenia z eksploatacji napędów pomp dużych mocy z silnikami zasilanymi z przemienników częstotliwości średniego napięcia 6kV - efektywność eksploatacji napędów regulowanych dużych mocy - J. Przybylski, Z. Szulc
15. Metoda doboru wartości napięcia zasilającego minimalizującego straty mocy w indukcyjnym silniku klatkowym - H. Banach
16. Wybrane przykłady efektywności energetycznej małych napędów elektrycznych - Z. Goryca
17. Poprawa efektywności energetycznej układu napędowego pompy wody zasilającej dużej mocy - T. Kubera, Z. Szulc
18. Analiza porównawcza zużycia energii przez napęd tramwajowy prądu stałego z rozruchem  rezystancyjnym i impulsowym - M. Jędryczka, M. Miszewski
19. Praktyczne metody regulacji trakcyjnych silników indukcyjnych optymalne pod względem energetycznym - L. Lipi
ński
20. Badania niezawodnościowe silników napędowych maszyn górniczych - Z. Szyma
ński
21. Jakość i efektywność energetyczna układów napędowych dużej mocy przy zasilaniu z rezerwowych źródeł energii - W. Koczara, Z. Szulc
22. Efektywność silnika elektrycznego zasilanego z przemiennika częstotliwości - J. Bamberski
23. Wpływ przekształtnika na moc znamionową trójfazowego silnika indukcyjnego - A. Rogalski
24. Drobne elektrownie wiatrowe - przesłanki  wprowadzenia - T. Glinka, W. Goc
25. Modernizacja napędów elektrycznych młynów celulozy w Arctic Paper Kostrzyn  S.A. - A. Rozmarynowski, R. Male
ńki, J. Piszczek
26. Możliwości uzyskania w EkoFunduszu dopłat do projektów modernizacji napędów elektrycznych - J. Bzowski 
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019