Pablo Software Solutions
 
NR 79/2008
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Jubileusz 60-lecia Branżowego Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Maszyn Elektrycznych Komel - J. Bernatt
2. O  uszkodzeniach  klatek  wirnika - M. Bernatt, R. Rut, J. Mróz
3. Rekonstrukcja wirnika w silniku 800 kW, 2p=4, 6 kV w celu przystosowania uzwojenia klatkowego do trudnych warunków pracy - W. Poprawski
4. Technologiczne i eksploatacyjne skutki zmian kształtu pręta klatki silnika indukcyjnego dużej mocy - M. Antal, J. Chamerski, W. Piłat, L. Antal
5. Modernizacja starych układów napędowych w przemyśle cementowym - M. Kacperak
6. Nowe topologie i sterowanie obwodów wejściowych przemienników częstotliwości średniego napięcia umożliwiające ich szerokie zastosowanie - W. Koczara, Z. Szulc
7. Modernizacja układów napędowych dmuchaw w kopalnianych stacjach odmetanowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. jako ważny element optymalizacji pracy stacji odmetanowania na przykładzie KWK "Krupi
ński" - K. Gatnar, G. Kuś
8. Nowa generacja napędów trakcyjnych lokomotyw kopalnianych - Z. Budzy
ński, P. Deja
9. Dławik z litym rdzeniem ferromagnetycznym do rozruchu i hamowania elektrycznego silników indukcyjnych pierścieniowych - J. Jaszczyk
10. Synchronizacja silników dwubiegowych z  zamkniętym układem regulacji prądu wzbudzenia - P. Zalas, J. Zawilak
11. Nowe trendy ochrony sieci zasilających przed wyższymi harmonicznymi prądu i napięcia przy zasilaniu z przemienników częstotliwości - A. Pozowski
12. Rozruch i zatrzymanie napędu elektrycznego zgodnie z zasadniczymi wymaganiami bezpiecze
ństwa - M. Trajdos, W. Monkiewicz
13. Klub "Paragraf 34" - cele i strategia rozwoju - M. Trajdos
14. Poprawa bezpiecze
ństwa elektrycznego w sieciach zasilających niskiego napięcia - M. Sałasiński, J. Mielczarek
15. Techniczno-ekonomiczne aspekty eksploatacji stacji pompowych - K. Nito
ń
16. Badania laboratoryjne stanów przejściowych modelu silnika indukcyjnego z uszkodzonymi prętami uzwojenia klatkowego - J. Mróz, R. Rut
17. Pomiary on-line stanu izolacji uzwoje
ń silników wysokonapięciowych indukcyjnych klatkowych - S. Szymaniec
18. Doświadczenia w stosowaniu czujników RTD i SSC w pomiarach wnz silników - S. Szymaniec
19. Badania diagnostyczne izolacji zwojowej - A. Decner, T. Glinka, A. Polak
20. Diagnostyka silnika indukcyjnego z zastosowaniem sygnału skutecznej wartości ruchomej prądu - część 2 - zasilanie niesymetryczne - P. Dybowski
21. Automatyczna diagnostyka klatki wirnika na podstawie prądu rozruchu silnika indukcyjnego - M. Rad
22. Analiza porównawcza napięć wałowych w różnych silnikach indukcyjnych dużej mocy - B. Drak, P. Zientek, R. Niestrój, J. Kwak, J. M. Lipi
ński
23. Przekształtnik prądu jako sterownik w układach napędowych z silnikami indukcyjnymi - M. Morawiec, A. Lewicki, Z. Krzemi
ński
24. Zagrożenia przy pracy generatorów w małych elektrowniach wodnych - J. Hickiewicz, J. Moch
25. Napęd hybrydowy pojazdów miejskich z podwójnym zasobnikiem energii elektrycznej - M. Fice, R. Setlak
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019