Pablo Software Solutions
 
NR 80/2008
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Contactless Position Measurement for EMC Apparatus - Ch. H. Ng, A. Nafalski, Ö. Göl
2. Ocena stanu układu napędowego sterowanego metodą orientacji wektora pola - A. Sołbut
3. Badania generatora indukcyjnego wzbudzanego kondensatorami - obciążenie niesymetryczne - P. Dybowski, W. Orlewski
4. Badania silnika indukcyjnego małej mocy pracującego w ciekłym azocie - S. Azarewicz, B. Węgli
ński
5. Parametry wybranych blach prądnicowych przy podwyższonej częstotliwości przemagnesowania - S. Azarewicz, B. Węgli
ński
6. Składowa zerowa prądu w układzie elektrowni wiatrowej z generatorem synchronicznym z magnesami trwałymi - J. Guzi
ński, J. Szewczyk
7. Badania symulacyjne właściwości dynamicznych synchronicznego silnika reluktancyjnego - R. Machlarz
8. Jednofazowy silnik synchroniczny reluktancyjny z rozruchem asynchronicznym - Z. Damm
9. Osłabianie strumienia magnetycznego w trakcyjnych silnikach indukcyjnych - A. Dembowski, P. Chudzik, W. Kobos
10. Activation Energy of Transformer Oils - V. Mentlík, R. Polanský, P. Prosr, J. Pihera
11. Stany awaryjne maszyny reluktancyjnej przełączalnej w zakresie pracy generatorowej - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
12. Minimalizacja pulsacji momentu w silniku reluktancyjnym przełączalnym z zastosowaniem funkcji rozkładu momentu - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
13. Zależność jakości energii sieci trakcyjnej od zastosowanych układów transformatorów prostownikowych - A. Sikora, B. Kulesz
14. Zastosowanie sieci neuronowych w detekcji uszkodze
ń silnika synchronicznego ze zwartym uzwojeniem wirnika - J. Kozik
15. Detection and compensation of torque harmonics in drive with induction motor and gear - A. Lewicki, J. Guzi
ński
16. Analiza pracy napędu trakcyjnego z silnikiem indukcyjnym - J. Anuszczyk, D. Zając
17. Mechanical Properties of Epoxy/Glass/Mica Composite at High Temperature - V. Boček, R. Vik
18. Influence of Dicy Crystals on Electrical and Mechanical Behaviour of the Epoxy/Glass Composite - E. Kučerová, R. Vik
19. Analysis of Partial Discharge Detected with Sensors of Emitted Electromagnetic Field - J. Pihera, O. Turek, P. Martínek
20. Wpływ rozłożenia przewodów w żłobku stojana na nagrzewanie silnika indukcyjnego - W. Milej
21. Ciśnienie wybuchu we wnętrzu ognioszczelnych silników indukcyjnych w niskich temperaturach - M. Górny
22. Wdrożenie rozwiązania Active Front End w przetwornicach częstotliwości dużych mocy do 1,2MVA poprzez równoległe łączenie standardowych modułów falownikowych - A. Wnuk
23. Stany przejściowe w filtrach wejściowych napędów trakcyjnych sterowanych impulsowo przy pracy silnikowej i prądnicowej - R. Dudek, S. Kosiorowski, A. Stobiecki
24. Wolnoobrotowy generator tarczowy do małej elektrowni wiatrowej - Z. Goryca
25. Współpraca elektrowni wiatrowej z maszyną dwustronnie zasilaną z systemem energetycznym w warunkach niesymetrii napięć - T. Lerch
26. Modelowanie w budowie i eksploatacji maszyn elektrycznych - J. Flasza
27. Hamownice prądu stałego i przemiennego ze zwrotem energii do sieci - K. Dąbała
28. Wpływ topologii obwodu wejściowego przemiennika częstotliwości dużej mocy na parametry mocy pobieranej z sieci zasilającej - T. Kubera
29. Oprogramowanie do projektowania silników indukcyjnych wysokoobrotowych - M. Dąbrowski, A. Rude
ński
30. Wyznaczanie prądu rozruchowego i momentu rozruchowego dla silników asynchronicznych - W. G. Zieli
ński
31. Wykorzystanie metody pośredniej do określania momentu krytycznego silnika indukcyjnego - W. G. Zieli
ński, M. J. Zielińska, W. Zieliński
32. Metoda wyznaczania rezystancji wirnika z uwzględnieniem wypierania prądu dla silników szybkoobrotowych - M. J. Zieli
ńska, W. G. Zieliński
33. Prądnice synchroniczne z magnesami trwałymi umieszczonymi wewnątrz wirnika - E. Król, R. Rossa
34. 3D FEM Model of the Induction Machine - Calculating Axial Flux - M. Noga, L. Gołębiowski, M. Gołębiowski, D. Mazur
35. Energooszczędne sterowanie silników napędowych  tramwaju z uwzględnieniem sygnalizacji świetlnej  zakłócającej płynność ruchu pojazdu - S. Rawicki
36. Metoda obwodowo-polowa obliczania charakterystyk zewnętrznych prądnic synchronicznych z magnesami trwałymi pracujących samotnie na odbiorniki typu R lub RL - R. Rossa, E. Król
37. Utrzymanie ruchu układów napędowych w przemyśle cementowym - M. Kacperak
38. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do redukcji stopnia iskrzenia w elektrycznych maszynach komutatorowych prądu stałego - W. Zieli
ński
39. Koncepcja systemu ekspertowego monitorowania i diagnostyki elektrycznych maszyn komutatorowych prądu stałego - W. Zieli
ński
40. Drgania własne konstrukcji dwubiegowego silnika synchronicznego - J. Bialik, J. Zawilak
41. Obwody tłumiące turbogeneratora obciążonego niesymetrycznie - P. Kisielewski, L. Antal
42. Ocena możliwości zastosowania określonego schematu cieplnego silnika indukcyjnego w szerszym zakresie mocy znamionowych - T. Mnich
43. Prądnica synchroniczna z magnesami trwałymi o podwójnym wirniku zwiększająca częstotliwość generowanego napięcia - S. Gawron
44. Próba wyznaczenia parametrów znamionowych bezszczotkowych silników synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi - A. Mrozek
45. Silniki z magnesami trwałymi oraz silniki indukcyjne - czynniki obniżające sprawność - E. Król
46. Silniki tarczowe - T. Glinka, W. Tomaszkiewicz
47. Rozruch silników dużej mocy prądu przemiennego przy rozdzielonych uzwojeniach stojana - T. Zawilak
48. Wpływ uszkodze
ń klatki wirnika i nasycenia rdzenia na wartość napięć wałowych w silnikach indukcyjnych - P. Zientek, R. Niestrój
49. Pojazdy z silnikami elektrycznymi - T. Rudnicki
50. Nieszczelność przewodów elementarnych generatorów 200 MW - H. Borecki 
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019