Pablo Software Solutions
 
NR 81/2009
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Dobór silników elektrycznych indukcyjnych klatkowych dla przemysłowych napędów średniej i dużej mocy - M. Bernatt, J. Bernatt
2. Problemy eksploatacyjne turbosprężarek typu TA 48 - B. Zwoli
ński, M. Dziurman, A. Białas
3. Łagodny rozruch silników prądu przemiennego dużej mocy - T. Zawilak, J. Zawilak
4. Rozruch silnika głębokożłobkowego w układzie łagodnego rozruchu - aspekt energetyczny - J. Mróz
5. Zastosowanie napędów regulowanych z eliminacją przekładni do napędów szybkoobrotowych i napędów wolnoobrotowych - A. Pozowski
6. Silniki z magnesami trwałymi o dużej przeciążalności momentem - E. Król, R. Rossa
7. Zastosowanie maszyny o magnesach trwałych o polu osiowym w układach wytwarzania energii elektrycznej - W. Koczara, Z. Chłodnicki
8. Silnik indukcyjny przeznaczony do pracy w podwyższonej temperaturze otoczenia - J. Hickiewicz, R. Matusik, A. Wieczorek
9. Przemienniki prądowe średniego napięcia w pompowniach dużej mocy - A. Morawski, R. Skarży
ński
10. Badanie spektrum drga
ń trójfazowego silnika indukcyjnego przy uszkodzeniach uzwojenia stojana - S. Rawicki, J. Koczorowski, M. Nowak, R. Mirski
11. Kryteria oceny zużycia izolacji zwojowej - A. Decner, A. Polak
12. "Ścieżki pomiarowe" do pomiaru drga
ń względnych w maszynach elektrycznych - S. Szymaniec
13. Znaczenie pojemności kabla w układach zasilających silniki indukcyjne za pośrednictwem przekształtników częstotliwości - M. Trajdos, M. Rudzi
ński
14. Badania wpływu zależności trwałości oraz napięcia zapłonu wyładowa
ń niezupełnych izolacji przy napięciu impulsowym od jej wymiarów - B. Górnicka, L. Górecki
15. Wpływ asymetrii szczeliny powietrznej na wartość napięć i prądów wałowych w silnikach indukcyjnych dużej mocy - B. Drak, P. Zientek, R. Niestrój, A. Bobo
ń, J. Kwak, J. M. Lipiński
16. Skuteczność procesu synchronizacji silnika synchronicznego z układem zamkniętej regulacji przemiennego prądu wzbudzenia - P. Zalas, J. Zawilak
17. Zasoby oszczędności i technicznej wydajności tkwiące w technice łożyskowania - K. Ternka
18. Zarządzanie bezpiecze
ństwem elektrycznym w obiektach przemysłowych - J. Mielczarek, M. Sałasiński
19. Zapewnianie poprawnej eksploatacji urządze
ń oraz systemów elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Podstawowe zagadnienia standardów technicznych użytkownika. Zakład produkcyjny PKN Orlen S.A. w Płocku - K. Kużaj, A. Szczęsny, J. Kolloch, P. Mościbroda, W. Brzózka, W. Kubera, W. Rumiński 
20. Study of Environmental and Economical Effects of Using Electric Vehicles - T. Pirgousis, A. Nafalski, Z. Nedic, Ö. Gol
21. Regenerative Braking in an Electric Vehicle - J. Cody, Ö. Gol, Z. Nedic, A. Nafalski, A. Mohtar
22. Small Power Generator for Wind Power Plants - K. Chmelík, S. Mišak
23. Dwustrefowa regulacja prędkości obrotowej w nowoczesnych napędach elektrycznych opartych na silnikach synchronicznych z  magnesami  trwałymi - R. Rossa
24. Mieczysław Jakubiec - T. Glinka 
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019