Pablo Software Solutions
 
NR 82/2009
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Problemy rozruchu układów napędowych prądu przemiennego zasilanych z baterii ogniw fotowoltaicznych - K. Kolano, J. Kolano 
2. Problemy rozruchu układów napędowych współczesnych dźwigów osobowych z silnikiem indukcyjnym - K. Kolano, J. Kolano 
3. Obwody tłumiące turbogeneratora przy utracie synchronizmu - P. Kisielewski, L. Antal
4. Dydaktyczne zestawy badawcze - S. Gawron, W. Tomaszkiewicz 
5. Badania symulacyjne wpływu metody sterowania synchronicznego silnika reluktancyjnego na jego parametry eksploatacyjne - R. Machlarz
6. Bezczujnikowa praca silnika z magnesami o polu osiowym w zakresie niskich prędkości wirowania - J. Wiśniewski, W. Koczara
7. Zastosowanie oprogramowania DriveWindow w procesie diagnozowania stanów pracy układów napędowych AC i DC - M. Gała, J. Rak, M. Kępi
ński, K. Jagieła
8. Sprężystość mechaniczna w obwodach magnetycznych - część wstępna - Z. H. Żurek
9. Filtr aktywny wyższych harmonicznych prądu sieciowego w napędzie elektrycznym z przemiennikiem częstotliwości - T. Janik, J. Kapinos
10. Kształtowanie charakterystyk trakcyjnych napędów do elektrycznych zespołów trakcyjnych w trakcji wielokrotnej - L. Lipi
ński, M. Miszewski  
11. Sterowanie silnikiem synchronicznym z wewnętrznymi magnesami stałymi IPMS uwzględniające ograniczenia - M. Noga, L. Gołębiowski, M. Gołębiowski, D. Mazur  
12. Autotransformator trójkolumnowy wielouzwojeniowy dla układów prostowniczych clean power - M. Noga, L. Gołębiowski, M. Gołębiowski, D. Mazur  
13. Modelowanie macierzy indukcyjności transformatorów wielouzwojeniowych, trójkolumnowych w funkcji częstotliwości (w ujęciu FEM 3D) - M. Noga, L. Gołębiowski, M. Gołębiowski, D. Mazur  
14. Dobór generatora dla małej elektrowni wiatrowej - A. Polak, M. Bara
ński
15. Korzyści z wdrażania układów napędowych z silnikami energooszczędnymi - J. Flasza
16. Zaawansowane metody oblicze
ń naprężeń i odkształceń na przykładzie analizy korpusu silnika elektrycznego do kombajnu ścianowego KA200 - M. Śladowski
17. Elektryczne układy o regulowanej prędkości w układach sterowania maszyn produkcyjnych spełniających wymagania bezpiecze
ństwa - M. Trajdos, W. Roman
18. Nowoczesne układy napędowe prądu zmiennego maszyn górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego - zagadnienia wybrane - M. Trajdos, W. Roman,  Z. Niczyporuk
19. Porównanie parametrów silnika dwufazowego i trójfazowego zasilanych z przekształtników - M. Bogumił 
20. Projektowanie mikrosilnika z fazą zwartą z wykorzystaniem metody polowej - J. Anuszczyk, P. Błaszczyk
21. Pomiary drga
ń względnych w silnikach elektrycznych - S. Szymaniec
22. Zastosowanie sygnału skutecznej wartości ruchomej prądu stojana w dia­gnostyce silnika indukcyjnego podczas rozruchu - P. Dybowski
23. Mikroelektrownia rzeczna z turbiną ślimakową - K. Dąbała, Z. Krzemie
ń, A. Olszewski 
24. Kontrola stanu izolacji blach maszyn elektrycznych w warunkach przemysłowych - T. Lerch, M. Rad, W. Rams 
25. Analiza wpływu grubości szczeliny powietrznej na charakterystyki statyczne silnika reluktancyjnego przełączalnego - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop 
26. Partial Discharges of Thermally Aged Insulation - J. Pihera, P. Martínek, J. Klasna, B. Paslavský
27. Wykorzystanie modeli cieplnych silników indukcyjnych do estymacji prędkości obrotowej - T. Mnich
28. Układ izolacyjny wysokonapięciowych silników indukcyjnych pracujących w ciekłych gazach - S. Azarewicz, B. Węgli
ński 
29. Wpływ wyboru materiałów magnetycznych i konduktywnych na parametry eksploatacyjne silników indukcyjnych pracujących w niskich temperaturach - S. Azarewicz, A. Zalas  
30. System napędowy Mild Hybryd dla samochodu osobowego - R. Setlak, M. Fice
31. Uwagi do projektowania napędów średniego napięcia z przemiennikami prądowymi - A. Morawski
32. Układ sterowania obciążeniem do małej elektrowni wiatrowej - Z. Goryca   
33. Transformatory prostownikowe podstacji trakcyjnej - poszukiwanie najkorzystniejszego rozwiązania - A. Sikora, B. Kulesz
34. Analiza wpływu grubości szczeliny powietrznej na przebiegi czasowe prądów i momentu silnika reluktancyjnego przełączalnego - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop 
35. Metody eliminacji prądów łożyskowych i prądu uziomu w układach napędowych zasilanych z falowników PWM - P. Zientek, R. Niestrój
36. Badania symulacyjne maszyny reluktancyjnej przełączalnej przeznaczonej do napędu robota kuchennego - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop 
37. Wpływ sposobu zasilania na własności dynamiczne silników prądu stałego zasilanych z impulsowych przetworników energii - A. Fręchowicz
38. Sterowanie zasilaniem silnika bezszczotkowego w napędzie łodzi motorowej - A. Sikora, A. Zielonka
39. Interaktywne oprogramowanie do projektowania silników magnetoelektrycznych o komutacji elektronicznej - M. Dąbrowski, A. Rude
ński
40. Analiza charakterystyk sterowania minimalizujących straty mocy w indukcyjnym silniku klatkowym - H. Banach, M. Drob
41. Pomiar mocy mechanicznej maszyn elektrycznych poprzez pomiar kąta skręcenia wału - T. Barszcz, J. Urbanek, B. Schmidt
42. Charakterystyki biegu jałowego wysokoobrotowych silników indukcyjnych małej mocy - M. Dems, K. Komęza, J. Szulakowski 
43. Diagnostyka komutatorów maszyn elektrycznych prądu stałego - Wł. Zieli
ński
44. Przebiegi nieustalone prądu i momentu elektromagnetycznego podczas rozruchu w silnikach indukcyjnych wysokoobrotowych - M. J. Zieli
ńska, W. G. Zieliński, Wł. Zieliński 
45. Obliczenia i pomiary przebiegów prądów i napięć w alternatorze kłowym w stanie obciążenia - R. Miksiewicz, A. Sikora
46. Systemy impregnacji - porównanie lakierów i żywic pod względem ekonomicznym, ekologicznym i technicznym - H. J. Rausch
47. Induction Machine Diagnosis Using Stator Current and Magnetic Field Analysis - O. Vitek 
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019