Pablo Software Solutions
 
NR 84/2009
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Modeling of a grid connected photovoltaic system using a geometrial transformer model - A. Theocharis, T. Zacharias, D. Tsanakas, J. Milias-Argitis
2. DC drive for universal motor - J. Ka
ňuch, P. Višnyi
3. Analiza pracy silnika magnetoelektrycznego zasilanego z akumulatora przez przekształtnik impulsowy - I. Dudzikowski, M. Ciurys
4. Zjawiska elektromagnetyczne w turbogeneratorze podczas utraty synchronizmu - P. Kisielewski, L. Antal
5. Zwiększenie skuteczności procesu synchronizacji dwubiegowego silnika synchronicznego o niekonwencjonalnej konstrukcji - P. Zalas, J. Zawilak
6. Metodyka wyznaczania parametrów elektromagnetycznych maszyny synchronicznej na podstawie przebiegów nieustalonych wyznaczonych metodą elementów sko
ńczonych na biegu jałowym - S. Berhausen, A. Boboń, S. Paszek
7. Rozruch silników synchronicznych dużej mocy przy częściowym zasilaniu uzwojenia stojana - T. Zawilak
8. Zbadanie możliwości zastosowania arytmetyki interwałowej do wyznaczania sprawności silników indukcyjnych - K. Dąbała
9. Zastosowanie wielokrokowej procedury numerycznego całkowania w obserwatorze prędkości kątowej silnika indukcyjnego - A. Gardecki, K. Macek-Kami
ńska
10. Odtwarzanie strumieni magnetycznych i prędkości obrotowej silnika indukcyjnego przy użyciu estymatora typu MRAS z obserwatorem Luenbergera w roli modelu adaptacyjnego - R. Niestrój, A. Lewicki, T. Biało
ń, M. Pasko
11. Zastosowanie obserwatora proporcjonalnego z dodatkowymi integratorami do odtwarzania zmiennych stanu silnika indukcyjnego - T. Biało
ń, A. Lewicki, R. Niestrój, M. Pasko 
12. Zastosowanie rozszerzonego obserwatora stanu i parametrów do wykrywania uszkodze
ń uzwojenia wirnika oraz stojana silnika indukcyjnego - C. T. Kowalski, R. Wierzbicki  
13. Zastosowanie radialnych sieci neuronowych w detekcji uszkodze
ń wirnika silnika indukcyjnego - M. Kamiński, T. Orłowska-Kowalska, C. T. Kowalski  
14. Analiza wpływu opóźnie
ń układu kształtowania momentu elektromagnetycznego na właściwości dwumasowego układu napędowego - M. Kamiński, K. Szabat
15. Samotokowy układ napędowy z motoreduktorem typu 2SM - HCS i indukcyjnym silnikiem o zwiększonym momencie rozruchowym - wybrane zagadnienia analizy antycypacyjnej - J. Flasza
16. Optimizing of cooling in electric machines - M. Janda, M. Skalka
17. Influence of rotor position on oversaturated areas size of induction machine magnetic circuit - M. Skalka, M. Janda, Č. Ondrůšek
18. Wpływ podharmonicznych na obciążenie cieplne silnika indukcyjnego - P. Gnaci
ński, M. Pepliński, M. Szweda
19. Dopuszczalny moment obciążenia silnika indukcyjnego przy zmianach częstotliwości napięcia zasilającego - J. Hickiewicz, K. Wujec, A. Wieczorek
20. Wyznaczanie optymalnych parametrów zasilania dla minimalizacji strat mocy w silniku indukcyjnym - H. Banach
21. Badanie pracy generatorowej maszyny asynchronicznej wzbudzanej kondensatorami - W. Orlewski
22. Wpływ uszkodze
ń klatki wirnika na wartość napięć wałowych w silnikach indukcyjnych - B. Drak, P. Zientek, R. Niestrój, A. Boboń
23. Energia wydzielona w uzwojeniach silnika indukcyjnego podczas rozruchu w układzie łagodnego rozruchu - J. Mróz
24. Eksploatacja i diagnostyka silników indukcyjnych trójfazowych klatkowych w przemyśle - S. Szymaniec
25. Wzorzec rozmieszczania punktów pomiarowych w cylindrycznej bryle maszyny wirującej - S. Wróblewski, A. Bytnar
26. Prądnice synchroniczne z magnesami trwałymi o małej zmienności napięcia wyjściowego - S. Gawron
27. Pomiary parametrów przełączalnego silnika reluktancyjnego o obniżonych pulsacjach momentu - M. Łukaniszyn, K. Tomczewski, K. Wróbel, M. Kowol, J. Kołodziej
28. Wybrane aspekty optymalizacji silnika reluktancyjnego przełączalnego (SRM) przeznaczonego do napędu samochodu elektrycznego - M. Majchrowicz, W. Jażdży
ński
29. Dobór parametrów konstrukcyjnych modułu wibracyjnego reluktancyjnego wzbudnika drga
ń harmonicznych skrętnych - W. Burlikowski
30. Prądnica o małej prędkości obrotowej przeznaczona do stosowania w odnawialnych źródłach energii - K. Dąbała, Z. Krzemie
ń
31. Wpływ liczby faz na tętnienia siły magnetycznej w aktuatorze liniowym - B. Tomczuk, A. Waindok
32. Moment synchroniczny silnika indukcyjnego o litym i magnetycznie anizotropowym wirniku - D. Spałek  
33. Dwa twierdzenia o siłach elektromagnetycznych we wzbudzonych środowiskach anizotropowych - D. Spałek
34. Rozpoznawanie prądu twornika silnika prądu stałego z zastosowaniem FFT i metryki Euklidesa - A. Głowacz, W. Głowacz, Z. Głowacz
35. Badania symulacyjne układu napędowego z silnikiem szeregowym prądu stałego w oparciu o model uwzględniający charakterystykę magnesowania - A. Patyk, L. Ogi
ński
36. Analiza drga
ń stojana silnika BLDC pochodzenia magnetycznego - J. Podhajecki, A. Młot, M. Korkosz
37. Analiza drga
ń własnych silnika BLDC - J. Podhajecki, M. Korkosz
38. Dwójnik ochronny typu RC do komutatora silnika skokowego - A. Mazurkiewicz
39. Axial disc motor for total artificial heart - R. Huzlík, J. Lapčik, S. Fialová
40. Nowy rodzaj lakieru domieszkowany nanocząstkami SiO2 - M.Q. Nguyen, D. Malec, D. Mary, P. Wery
ński, B. Gornicka, L. Therese, Ph. Guillot
41. Harmonic distortion analysis in armature currents of synchronous machine during co-operation with the power system - K. Ludwinek, A. Siedlarz  
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019