Pablo Software Solutions
 
NR 85/2010
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Silniki wysokiego napięcia dla trudnych warunków eksploatacyjnych. Projektowanie i wykonawstwo - M. Bernatt, W. Poprawski 
2. Silniki elektryczne w napędach górniczych - J. Zawilak, T. Zawilak 
3. Wpływ przemiennego napięcia wzbudzenia na synchronizację dwubiegowego silnika synchronicznego - P. Zalas, J. Zawilak
4. Zapobieganie elektroerozyjnym uszkodzeniom łożysk w silnikach prądu przemiennego zasilanych z falowników - W. Oh 
5. Analiza uszkodze
ń łożysk spowodowanych prądami łożyskowymi - B. Drak, P. Zientek, R. Niestrój, A. Boboń, J. Kwak
6. Energotest Gliwice - produkty i usługi - W. Przytocki
7. Diagnostyka eksploatacyjna silników elektrycznych na podstawie własnych doświadcze
ń - J. Dwojak, I. Struzik
8. Podstawowe zagadnienia eksploatacji urządze
ń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym, a dokumentacja klasyfikacyjna przestrzeni zagrożonych wybuchem, na przykładzie zakładu produkcyjnego PKN Orlen S.A. w Płocku - K. Kużaj, J. Kolloch, P. Mościbroda, W. Brzózka, W. Rumiński
9. Wysokonapięciowa metoda impulsowa oceną stanu izolacji zwojowej maszyn wirujących - W. Kandora
10. Monitorowanie stanu technicznego układu izolacyjnego generatorów synchronicznych - T. Glinka, A. Polak 
11. Kryteria oceny stanu technicznego izolacji zwojowej metodą rozmytej fali napięciowej - A. Decner, A. Polak 
12. Ignacy Mościcki - chemik czy elektryk? - Z. Białkiewicz, J. Hickiewicz   
13. Wybrane problemy konstrukcyjne i technologiczne w maszynach elektrycznych w aspekcie diagnostyki - A. Bytnar, A. Biernat, W. Urba
ński  
14. Eksploatacja i diagnostyka maszyn elektrycznych w przemy­śle cementowym - zagadnienia wybrane - M. Kacperak, S. Szymaniec
15. Diagnostyka transformatora pieco-kadzi po usunięciu awarii - K. Jagieła, J. Rak, M. Gała, M. Kępi
ński
16. Czujniki i przyrządy do pomiarów wyładowa
ń niezupełnych maszyn elektrycznych - S. Szymaniec
17. Wykorzystanie funkcji korelacji w pomiarach on-line wyładowa
ń niezupełnych silników elektrycznych - S. Szymaniec
18. Zasady doboru układu napędowego z przemiennikiem częstotliwości średniego napięcia i silnikiem indukcyjnym klatkowym o znamionowych parametrach: mocy 3150 kW, napięcia 6 kV, częstotliwości 72,5 Hz do pomp wody zasilającej - W. Koczara, Z. Szulc, T. Kubera
19. Wpływ filtrów wyjściowych napięciowych falowników częstotliwości na pracę silników indukcyjnych klatkowych - A. Pozowski, H. Krawiec
20. Ocena efektów modernizacji pompowni wody sieciowej w PGE Elektrociepłowni Lublin-Wrotków - A. Jedut, M. Sta
ńczyk 
21. Dobór parametrów napędów do nowych pomp w układzie zmodernizowanym w EC Tychy S.A. - A. Rusek, A. Popenda, J. Flasza, P.Dziubałtowski  
22. Próby starzenia materiałów izolacyjnych dla silników zasilanych z falownika - A. Bartoszek, R. Menzel, S. Lee
23. Zasilanie i sterowanie przenośników taśmowych w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny z wykorzystaniem nowej generacji łączników - R. Serafin, T. Jędruś, D. Macierzy
ński
24. Kogeneracyjne zespoły prądotwórcze z silnikami gazowymi na gaz z odmetanowania - praca generatorów w układach elektroenergetycznych kopal
ń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. - K. Gatnar, G. Kuś
25. Napędy trakcyjne z silnikami synchronicznymi o magnesach trwałych w transporcie szynowym - J. Anuszczyk, A. Wawrzyniak
26. Wyznaczanie drga
ń własnych wirnika w bezszczotkowym silniku prądu stałego z magnesami trwałymi - J. Podhajecki, S. Szymaniec 
27. Kompleksowe utrzymanie ruchu osi napędu elektrycznego w warunkach przemysłowych - zasady i model - M. Trajdos, J. Małkiewicz 
28. Wpływ napręże
ń powstałych w połączeniu wciskowym między kadłubem a stojanem na rozkład indukcji magnetycznej w szczelinie - Z.H. Żurek, M. Śladowski 
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019