Pablo Software Solutions
 
87/2010
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Siedemdziesięciolecie profesora Bronisława Draka - T. Glinka 
2. Profesor Kazimierz Bisztyga - A. Cieśla
3. Aleksander Rothert (1870-1937) w 140 rocznicę urodzin - Z. Białkiewicz, J. Hickiewicz
4. Zagadnienia elektromechaniczne uzwoje
ń stojanów maszyn indukcyjnych dużej mocy - B.Drak 
5. Historia i dzie
ń dzisiejszy trakcji elektrycznej - T. Glinka
6. Dostosowanie krajowej produkcji silników indukcyjnych do nowych wymaga
ń IEC i Unii Europejskiej - T. Śliwiński  
7. Zależność strat mechanicznych maszyny elektrycznej od napięcia i dokładność ich pomiaru - M. Dąbrowski
8. Przełomowe zmiany w podejściu do silników indukcyjnych - R. Zapaśnik
9. Opracowanie modelu polowego liniowego silnika synchronicznego - G. Kami
ński, T. Wygonowski  
10. Wind Power Plants in Czech Republic - O. Kurka, J. Leuchter  
11. New Type of Axial Starter - V. Hajek, O. Vitek, H. Kuchynkowa   
12. Silniki tarczowe z magnesami trwałymi - T. Glinka, E. Król, A. Białas, T. Wolnik 
13. Design of Switched Reluctance Machines for Industrial Applications - T. Wichert, H. Kuss
14. Optymalizacja obwodu magnetycznego dwumodułowego silnika reluktancyjnego ze strumieniem poprzecznym - M. Łukaniszyn, M. Kowol, J. Kołodziej
15. Obliczenia pola magnetycznego i jego parametrów całkowych w akumulatorze liniowym oscylacyjnym z magnesami trwałymi - B. Tomczuk, A. Waindok, D. Wajnert
16. Analiza podstawowych własności zmodyfikowanej transformacji Parka dla prądowych i strumieniowych zmiennych stanu - W. Burlikowski
17. Wyznaczanie i analiza granicznych własności optymalizowanego silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o rozruchu bezpośrednim (LSPMSM) - W. Jażdży
ński, M. Bajek
18. Estymacja parametrów elektromagnetycznych generatora synchronicznego z elektromaszynowym układem wzbudzenia pracującego w systemie elektroenergetycznym - S. Berhausen, S. Paszek
19. Synchronizacja dwubiegowego silnika synchronicznego dużej mocy z prędkości nadsynchronicznej - P. Zalas, J. Zawilak   
20. Polowa analiza histerezowych strat mocy w transformatorze impulsowym - W. Łyskawi
ński, P. Sujka, W. Szeląg, M. Barański 
21. Reakcja wirnika turbogeneratora na zwarcia zacisków stojana - P. Kisielewski, L. Antal 
22. Konstrukcja reluktancyjnego wzbudnika drga
ń skrętnych: elementy mechaniczne, uzwojenia i rdzeń magnetyczny  - W. Burlikowski, Z. Pilch
23. Postacie drga
ń własnych czół uzwojenia stojana generatora - R. Maniara, D. Kardas 
24. Modelowanie niesymetrii uzwoje
ń dla generatorów synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi - T. Węgiel
25. Noise Testing of Electrical Motors on the Assembly Lines and the Test Results Evaluation - M. Nesvadba, V. Singule  
26. Measurement of Temperature of Electrical Machines Using Termovision Camera - H. Kuchynkova, V. Hajek  
27. Nieinwazyjne metody wczesnego wykrywania zwarć zwojowych w silniku indukcyjnym zasilanym z przemiennika częstotliwości, cz. I - M. Wołkiewicz, Cz. T. Kowalski
28. Nieinwazyjne metody wczesnego wykrywania zwarć zwojowych w silniku indukcyjnym zasilanym z przemiennika częstotliwości, cz. II - M. Wołkiewicz, Cz. T. Kowalski
29. Use of 3D Scanner for Diagnostic of Electrical Machines Design - M. Janda, H. Kuchynkowa  
30. Zastosowanie modelu polowo-obwodowego do monitorowania ekscentryczności silników indukcyjnych - P. Ewert, T. Zawilak
31. Wyznaczanie drga
ń własnych stojana silnika indukcyjnego - J. Podhajecki, S. Szymaniec 
32. Wyznaczanie drga
ń własnych wirnika silnika indukcyjnego - J. Podhajecki, S. Szymaniec
33. Wykrywanie uszkodze
ń uzwojenia wirnika przekształtnikowego układu napędowego z silnikiem indukcyjnym - R. Wierzbicki, Cz. T. Kowalski 
34. Diagnostyka silnika synchronicznego oparta na analizie sygnałów akustycznych z zastosowaniem MMFC i GSDM - A. Głowacz, W. Głowacz, Z. Głowacz 
35. Obliczanie napięcia wałowego w silniku indukcyjnym metodą elementów sko
ńczonych - A. Boboń, B. Drak, R. Niestrój, P. Zientek
36. Diagnostyka on-line uszkodze
ń rdzenia i uzwojenia stojana dużego turbogeneratora - A. Bytnar, R. Krok
37. Coupling the AutoCAD and Delphi Environments for Generating 3D Finite Element Mesh in the Electromagnetic Devices Design - K. Kowalski 
38. Projekt i badania wysokoobrotowego silnika BLDC z rdzeniem amorficznym - K. Krykowski, R. Miksiewicz, Z. Gałuszkiewicz, J. Hetma
ńczyk, D. Makieła
39. Właściwości silnika bezszczotkowego prądu stałego z magnesami trwałymi o różnych rozpiętościach uzwoje
ń stojana - R. Miksiewicz
40. Badanie skuteczności algorytmu nieliniowego simpleksu z leksykograficznym sposobem oceny rozwiąza
ń w optymalizacji silników indukcyjnych - A. Rudeński
41. Wirtualna technika pomiarowa w dydaktyce maszyn elektrycznych - W. Urba
ński
42. Maszyny elektryczne wokół nas. Poszukiwanie dróg do nauczania na kierunku elektrotechnika Politechniki Gda
ńskiej - M. Ronkowski, M. Michna, G. Kostro, F. Kutt   
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019