Pablo Software Solutions
 
NR 88/2010
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Wykorzystanie potencjałów magnetycznych A-V i T-Omega do 3-wymiarowej analizy pola w układach transformatorowych z uwzględnieniem prądów wirowych - B. Tomczuk, D. Koteras, J. Zimon, D. Wajnert 
2. Model matematyczny przełaczalnego silnika reluktancyjnego do analizy stanów dynamicznych - M. Kowol, P. Mynarek, D. Mrocze
ń
3. Badanie drga
ń własnych napędu robota kuchennego z silnikiem SRM - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop
4. Analiza parametrów rozrusznika samochodowego z silnikiem BLDC - M. Ciurys, I. Dudzikowski 
5. Badania silników BLDC przeznaczonych do zastosowania w bezzałogowym aparacie latającym - P. Bogusz, M. Korkosz, J. Prokop, A. Mazurkiewicz
6. Badanie wpływu położenia czujników na pracę silnika o sterowaniu trapezowym PM BLDC - R. Grzenik 
7. BLDC Motor Control Design in Mathlab/Simulink - V. Hubik, J. Toman, V. Singule
8. Wpływ skosu stojana na redukcję pulsacji momentu elektromagnetycznego w bezszczotkowym silniku prądu stałego - A. Młot, M. Łukaniszyn, M. Korkosz
9. Analiza pulsacji momentu elektromagnetycznego w bezszczotkowym silniku prądu stałego z zastosowaniem skośnych magnesów - M. Korkosz, A. Młot  
10. Moment zaczepowy wielobiegunowej maszyny z magnesami trwałymi - Z. Goryca, M. Ziółek, M. Malinowski 
11. Dobór nastaw regulatorów cyfrowych w mechatronicznym układzie wózka inwalidzkiego - A. Fręchowicz, A. Heyduk  
12. Przegląd i analiza układów napędowych stosowanych w rowerach elektrycznych - D. Adamczyk, M. Michna 
13. Pomiar przyspieszenia w badaniach silników liniowych - G. Kami
ński, A. Biernat, A. Herbst
14. Analiza silnika LSPMSM z magnesami w kształcie "c" oraz wpływu nasycenia żelaza na jego własności - M. Bajek
15. Torque Ripple Calculation of a Permanent Magnet Synchronous Motor Supplied by a Three Phase Inverter with PWM - P. Zaskalicky
16. Nowe rozwiązanie konstrukcyjne dwubiegunowej prądnicy synchronicznej z magnesami trwałymi - J. Bernatt, S. Gawron
17. Zastosowanie radialnej sieci neuronowej w diagnostyce uszkodze
ń uzwojenia stojana maszyny indukcyjnej klatkowej - W. Pietrowski
18. Cooling of Electric Machines by Multi-Phase Systems - U. Schuffenhauer et al. 
19. Optymalizacja konstrukcji uzwoje
ń stojanów turbogeneratorów chłodzonych bezpośrednio wodą - R. Krok, P. Pistelok  
20. Metody bezpośredniego chłodzenia uzwojenia w bezrdzeniowej maszynie dyskowej z magnesami trwałymi - J. Szczypior, R. Jakubowski 
21. Pomiary wyładowa
ń niezupełnych silników elektrycznych przy użyciu czujników antenowych - S. Szymaniec 
22. Sterowanie autonomicznym generatorem indukcyjnym ze wzbudzeniem przekształtnikowym - B. Jakubowski, K. Pie
ńkowski
23. Influence of the Dead Time Effect of Inverters on the Control of Sensorless Induction Motor Drives - R. Piotuch, R. Pałka 
24. Zastosowanie silników o dużej sprawności do napędów wentylatorów młynowych - G. Badowski, J. Hickiewicz, K. Macek-Kami
ńska, M. Kamiński, P. Pluta
25. Analiza porównawcza sprawności różnych konfiguracji przetwornicy dla maszyn elektrycznych - T. Jakubowski, R. Pałka  
26. Sprawność maksymalna indukcyjnego silnika klatkowego - H. Banach 
27. Wielomianowa aproksymacja strumienia magnetycznego w maszynie asynchronicznej z uwzględnieniem pierwszej i trzeciej harmonicznej SMM - A. Warzecha
28. Programowalny układ obciążenia dla maszyn prądu stałego - M. Bonisławski, M. Hołub
29. Induction Machine Pulsating Torque Analysis - M. Skalka, M. Janda, C. Ondrusek 
30. Comparison of Selected Properties of Three- and Fivephase Induction Motors - L. Schreier, J. Bendl, M. Chomat
31. Silnik indukcyjny zasilany napięciem zawierającym składowe interharmoniczne - P. Gnaci
ński, M. Pepliński, M. Szweda 
32. Porównanie przebiegów nieustalonych w nieliniowym i zlinearyzowanym modelu zespołu wytwórczego pracującego w systemie elektroenergetycznym - S. Paszek, P. Pruski
33. Dynamika źródła rozproszonego z uwzględnieniem niepewności parametrów - A. Noco
ń, D. Szuster 
34. Elektrownia wiatrowa małej mocy do ładowania akumulatorów - T. Janik, J. Kapinos, K. Mika 
35. Wpływ modernizacji wentylatorów osiowych na wzrost mocy turbogeneratorów - S. Sieradzki, J. Adamek, R. Krok, J. Kapinos
36. Uszkodzenia eksploatacyjne transformatorów energetycznych - J. Kapinos
37. EMC of Universal DC Motor - J. Kanuch, P. Visnyi 
38. Parametryczno-magnetyczna procedura dla wczesnej diagnostyki wyeksploatowania elementów ze stali konstrukcyjnych stosowanych w instalacjach energetycznych i w transporcie - Z. H. Żurek, H. Madej
39. Magnetic Bearing in Blood Pump Systems - R. Huzlik, J, Lapcik
40. Polowa analiza wpływu właściwości cieczy magnetoreologicznej i kształtu tarcz na parametry sprzęgła magnetoreologicznego - P. Kowol
41. Optimal Cost for Specific Electrical Machines - E. Vitkova, V. Hajek   
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019