Pablo Software Solutions
 
NR 1/2011 (89)
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Bezpośredni rozruch zmniejsza trwałość silników klatkowych dużej mocy - M. Bernatt, R. Rut, J. Mróz
2. Typowe uszkodzenia silników indukcyjnych dużej mocy - B. Drak
3. Analiza przyczyn, przebieg i skutki awarii transformatora hutniczego - T. Glinka
4. Diagnostyka eksploatacyjna najczęstszych uszkodze
ń napędów elektrycznych w przemyśle - doświadczenia własne - S. Szymaniec
5. Monitoring stanu technicznego napędów elektrycznych w przemyśle - doświadczenia własne - S. Szymaniec
6. Pomiary i monitoring stanu izolacji uzwoje
ń silników elektrycznych w przemyśle - doświadczenia własne - Z. Plutecki, S. Szymaniec
7. Czujniki do pomiaru wyładowa
ń niezupełnych w uzwojeniach maszyn elektrycznych - P. Paduch, S. Szymaniec
8. Detektor do wykrywania przerw w prętach wirników jednoklatkowych - M. Bara
ński, A. Polak
9. Badania eksperymentalne izolacji silnika 6kV o mocy 1MW z zastosowaniem nowej konstrukcji aparatury diagnostycznej wykorzystującej metody WMPS i Ramp Test - Z. Ławrowski 
10. Wykorzystanie wibrometru laserowego do diagnostyki eksploatacyjnej silników elektrycznych na podstawie własnych doświadcze
ń - J. Dwojak, M. Rzepiela, I. Struzik 
11. Zróżnicowanie systemów on-line nadzoru stanu technicznego agregatów z napędami elektrycznymi - R. Nowicki 
12. Wielofunkcyjne zespoły napędowe - część 1 - Ł. Kubik, W. Tomaszkiewicz  
13. Ultradźwiękowy system testowania wałów - B. Rockstroh, P. Archinger, B. Gohlke
14. Nowoczesne rozwiązanie wzbudzenia silnika prądu stałego maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego - W. Garski, T. Kardyś, P. Michalczuk, A. Buczek
15. Aparatura budowy przeciwwybuchowej dedykowana do zasilania wysokowydajnych systemów odstawy urobku w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny - M. Morawiec, T. Jędruś, D. Macierzy
ński
16. Doświadczenia w uruchamianiu i eksploatacji napędów regulowanych pomp zasilających o prędkościach 3000-4600 min-1 - G. Drabik, K. Ziółkowski, A. Pozowski
17. Problemy projektowe i konstrukcyjne silników trakcyjnych indukcyjnych typu LK450X6 o mocy 250 kW - J. Westerowski
18. Eksploatacja i diagnostyka maszyn elektrycznych w przemyśle cementowym - zagadnienia wybrane - M. Kacperak 
19. Podstawowe zagadnienia eksploatacji urządze
ń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym, a dokument zabezpieczenia przed wybuchem - zakres branży elektrycznej na przykładzie zakładu produkcyjnego PKN Orlen S.A. w Płocku - K. Kużaj, J. Kolloch, W. Rumiński, P. Mościbroda, W. Brześciński, W. Brzózka, W. Szczepanek, P. Lelewski 
20. Silnik klatkowy jako napęd wentylatora w trudnych warunkach pracy - P. Pistelok, T. Czaja
21. Projektowanie silników szczotkowych i bezszczotkowych z magnesami trwałymi w zastosowaniach dla przemysłu samochodowego - J. Junak, G. Ombach   
22. Wolnoobrotowy bezrdzeniowy generator tarczowy o mocy 2  kW - T. Wolnik, A. Białas
23. Prądnica synchroniczna z magnesami trwałymi o wirniku zewnętrznym do przydomowych elektrowni wiatrowych - R. Rossa, A. Białas
24. Analiza obciążenia i strat w transformatorach przekształtnikowych układów napędowych - J. Rak, M. Gała, K. Jagieła, M. Kępi
ński 
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018