Pablo Software Solutions
 
NR 2/2011 (90)
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Bezprzekładniowa prądnica małej mocy do zasilania urządzeń pomiarowych - Z. Goryca, M. Malinowski
2. Wskaźniki diagnostyczne dla układów napędowych z nieliniowymi regulatorami prądu - A. Sołbut
3. Problemy sterowania bezreduktorowego układu napędowego drzwi kabinowych dźwigu osobowego z silnikiem BLDC - K. Kolano
4. Korekta syntezy kąta wektora prądu w układach sterowania napędami indukcyjnymi - P. Chudzik, A. Radecki
5. Badania porównawcze wybranych metod odwzbudzania silnika indukcyjnego zasilanego z sieci o dużych, chwilowych spadkach napięć - A. Radecki, P. Chudzik
6. Bezprzekładniowy napęd drzwi windy - Z. Goryca, K. Kolano
7. Analiza wpływu mikroklimatu na emisję wyładowa
ń niezupełnych w maszynach elektrycznych - Z. Plutecki
8. Efekty magnetosprężyste w stalach krzemowych - Z. H. Żurek, M. Szudyga
9. Ocena współczynnika mocy silnika jako parametru optymalizacyjnego w skalarnych napędach asynchronicznych optymalnych pod względem energetycznym - L. Lipi
ński, M. Miszewski 
10. Układy sterowania silnikiem PMSM - T. Rudnicki, R. Czerwi
ński, J. Fręchowicz
11. Modelowanie silnika indukcyjnego do symulacji zwarć wewnętrznych doziemnych - M. Wieczorek, E. Rosołowski
12. Odtwarzanie napięcia stojana w falowniku trakcyjnym o niskiej częstotliwości przełącze
ń - D. Lewandowski, P. Łukasiak
13. Aparaturowe i metrologiczne aspekty diagnostyki maszyn elektrycznych w oparciu o sygnał prądowy - P. Paduch, S. Szymaniec
14. Poszukiwanie uniwersalnej konstrukcji odlewu korpusu silnika elektrycznego typu SIE(K)132S za pomocą optymalizacji wielokryterialnej - M. Sitek
15. Obliczenia hamowania docelowego pociągów metra z uwzględnieniem różnych rodzajów napędu - J. Anuszczyk, A. Gocek
16. Analiza parametrów trakcyjnych pociągów dużych prędkości - J. Anuszczyk, K. Sokół, A. Wawrzyniak
17. Unifikacja silników trakcyjnych - D. Ratajski, K. Tadeusiak
18. Analiza energetyczna rzeczywistych cykli jazdy - M. Fice, R. Setlak
19. Analiza rozdziału sił hamowania pojazdu hybrydowego z napędem na koła tylne w aspekcie rekuperacji energii - M. Fice, R. Setlak
20. Strategia zarządzania rozpływem mocy w napędzie hybrydowym o strukturze równoległej - M. Fice
21. Porównanie właściwości wysokoobrotowego silnika PM BLDC ze stojanem bezżłobkowym i użłobkowanym - J. Hetma
ńczyk, K. Krykowski, R. Miksiewicz, Z. Gałuszkiewicz, D. Makieła  
22. Pomiary prądu i prędkości w układach sterowania wolnoobrotowych silników BLDC - A. Fręchowicz, A. Heyduk
23. Nowe opcje termoukładów - H. Kuchynkova, V. Hajek
24. Kontrola jakości blach stojanów i wirników maszyn elektrycznych pod kątem przydatności ich do dalszej eksploatacji - M. Rad, W. Rams
25. Układ wstępnego podgrzewania cieczy chłodzącej napędu Mild Hybrid - R. Setlak, M. Fice  
26. Modelowanie zasobników energii elektrycznej dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych - R. Setlak, M. Fice
27. Wpływ układu Start&Stop w napędzie Mild Hybrid na zmniejszenie zużycia paliwa w testach NEDC - R. Setlak, M. Fice
28. Porównanie parametrów trakcyjnych lokomotywy kopalnianej wyposażonej w różne typy napędu z silnikami prądu stałego i zmiennego - A. Dzikowski, T. Gąsior, Z. Budzy
ński
29. Wyznaczanie współczynnika sprawności silnika klatkowego pracującego ze zmienną prędkością obrotową - R. Figura, L. Szychta, E. Szychta
30. Wielotarczowe sprzęgło magnetoreologiczne o płynnie regulowanej wartości przenoszonego momentu - Z. Pilch, P. Kowol, P. Kielan
31. Sterowanie i diagnostyka napędów z silnikami asynchronicznymi - P. Błaszczyk, S. Bara
ński
32. Metodyka bada
ń i diagnostyka urządzeń automatycznego prowadzenia pociągu na przykładzie systemu SOP-2P - S. Barański, P. Błaszczyk
33. Wykorzystanie dławików w wielopulsowych układach przetwarzania napięcia dla potrzeb sieci trakcyjnej - B. Kulesz, M. Pasko, A. Sikora  
34. Bezczujnikowy pomiar położenia w napędzie magnetoelektrycznym - M. Kowalski, Z. Kossowski
35. Badania symulacyjne metody bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego - R. Machlarz
36. Zmodyfikowany filtr wejściowy przekształtnikowych napędów trakcyjnych - R. Dudek, S. Kosiorowski, A. Stobiecki
37. Ograniczenie strat mocy w silniku BLDC wynikających z pulsacji prądu zasilania - A. Sikora, A. Zielonka   
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019