Pablo Software Solutions
 
NR 3/2011 (91)
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Charakterystyka magnetomechaniczna silnika bezszczotkowego o wzbudzeniu od magnesów trwałych o sterowaniu trapezoidalnym - M. Lis
2. Znaczenie użycia koncentratora magnetycznego w obwodzie magnetycznym silnika synchronicznego ze stałymi magnesami wewnątrz wirnika - K. Szewczyk, R. Golisz
3. Badania wybranych rozwiąza
ń napędu górniczej lokomotywy akumulatorowej - Z. Budzyński, S. Gąsior, A. Niedworok, B. Polnik
4. Badania symulacyjne zwarć zwojowych w silniku reluktancyjnym przełączalnym - P. Bogusz, M. Korkosz, A. Mazurkiewicz, J. Prokop
5. Analiza pracy generatorowej maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi - P. Bogusz, M. Korkosz, A. Mazurkiewicz, J. Prokop
6. Minimalizacja momentu zaczepowego silnika BLDC przeznaczonego do napędu bezzałogowego aparatu latającego - P. Bogusz, M. Korkosz, A. Mazurkiewicz, J. Prokop
7. Filtr tętnie
ń prądu dla bezczujnikowego sterowania silnika reluktancyjnego przełączalnego - P. Bogusz, A. Mazurkiewicz, M. Korkosz,  J. Prokop
8. Eliminacja prądów łożyskowych za pomocą łożysk izolowanych - P. Zientek, R. Niestrój, J. Kwak, B. Bartnicki
9. Polowa metoda wyznaczania parametrów i charakterystyk maszyny synchronicznej - S. Berhausen, A. Bobo
ń
10. Wielokryterialny dobór parametrów proporcjonalnego obserwatora strumieni magnetycznych silnika indukcyjnego przy wykorzystaniu algorytmu genetycznego - T. Biało
ń, M. Pasko
11. Geograficzne uwarunkowania w projektowaniu poza siecią systemu energetycznego w odległych rejonach Południowej Australii - R. Singh, Ö. Göl, A. Nafalski
12. Wpływ poprawnego osiowania wałów na poprawność przebiegu procesów produkcyjnych na przykładzie analizy  w Koksowni Przyjaź
ń Sp. z o.o. - J. Flasza, D. Głodkowski
13. Redukcja kosztów eksploatacji układów elektromaszynowych poprzez stosowanie systemów diagnostycznych - analiza problemu - J. Flasza, D. Głodkowski
14. Dobór optymalnej pojemności kondensatora przy jednofazowej pracy silnika indukcyjnego z trójfazowym uzwojeniem stojana - S. Rawicki, M. Nowak
15. Ocena ciepłoodporności przewodów emaliowanych metodami analizy termicznej - L. Górecki, B. Górnicka
16. Silnik tarczowy typu TORUS S-NS - obliczenia obwodu elektromagnetycznego - T. Glinka, T. Wolnik, E. Król
17. Przekładniki prądowe częstotliwości radiowych jako czujniki do pomiaru wyładowa
ń niezupełnych - W. Kandora
18. Optymalizacja nastaw układów przekształtnikowych dla algorytmów sterowania polowo zorientowanych - P. Błaszczyk, S. Bara
ński
19. Sterowanie pociągiem metra przez system automatycznego prowadzenia pociągu - S. Bara
ński, P. Błaszczyk
20. Praca synchroniczna silników indukcyjnych pierścieniowych - S. Azarewicz, A. Zalas, P. Zalas
21. Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej dla małego odbiorcy - W. Mazurek, A. Bryszewska-Mazurek, T. Świeboda, G. Napolski  
22. Zastosowanie magnesów trwałych w silnikach elektrycznych małej mocy - P. Zalas, P. Kisielewski
23. Nowoczesny przekształtnikowy prostownik górniczy ze sterownikiem mikroprocesorowym - Z. Szyma
ński, Z. Gałuszkiewicz, J. Napierała, J. Pluta
24. Zakłócenia w torze enkodera układu napędowego z silnikiem PMSM - M. Maciążek, E. Król
25. Badania przemysłowe przekształtnikowego prostownika górniczego typu NTP 54A 250/6/0,25DC - Z. Szyma
ński, Z. Gałuszkiewicz, J. Napierała, J. Pluta, L. Biolik  
26. Ograniczanie  emisji  hałasu na  stanowiskach dydaktycznych do  badania  maszyn  elektrycznych - H. Banach
27. Koncepcja i modelowanie wysokoobrotowego napędu elektrycznego turbosprężarki. Zastosowanie w ogniwach paliwowych pojazdów samochodowych - D. Adamczyk, M. Michna, M. Ronkowski
28. Elektroniczna filtracja prądu wyprostowanego - L. Gołębiowski, M. Gołębiowski, D. Mazur
29. Prostownik 24-pulsowy z dławikami nie sprzężonymi - L. Gołębiowski, M. Gołębiowski, D. Mazur
30. Kierunki rozwoju napędów elektrycznych w samochodach osobowych w zakresie mocy do10 kW - G. Ombach, J. Junak
31. Zdalne monitorowanie maszyn elektrycznych - A. Decner
32. Wpływ materiału rdzenia na charakterystyki wysokoobrotowych silników indukcyjnych małej mocy - M. Dems, K. Komęza, J. Szulakowski
33. Wpływ nasycenia obwodu magnetycznego i wypierania prądu na przebiegi momentu elektromagnetycznego i prądu podczas rozruchu wysokoobrotowych silników klatkowych - M. J. Zieli
ńska, W. G. Zieliński    
34. Porównanie wskaźników energetycznych przy energooszczędnej pracy silnika klatkowego, realizowanej przez skokową regulację napięcia - W. G. Zieli
ński
35. Uzwojenie mieszane stojana typu gwiazda-trójkąt w silniku synchronicznym z magnesami trwałymi - T. Zawilak, M. Gwoździewicz
36. Ocena ilościowa efektywności energetycznej układów napędowych wirowych maszyn przepływowych dużych mocy - Z. Szulc
37. Modelowanie 3D prądnicy ze wzbudzeniem hybrydowym - P. Dukalski, S. Gawron, J. Bernatt
 
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019