Pablo Software Solutions
 
NR 4/2011 (92)
Copyright (c) 2013 by Komel All Rights reserved
1. Analytical method for calculation of eigenfrequencies and modes of stator cores in AC machines - P. Witczak
2. Numeryczna metoda analizy silnika o biegunach wpisywanych - W. Szeląg, M. Antczak, M. Bara
ński, P. Szeląg, P. Sujka
3. Microgrid-based cryogenic energy storage as a part of Intelligent Energy Infrastructure Management (IEIM) - R. Tomov, M. Woźniak, A. Patel, R. Pałka
4. Koncepcja, modelowanie i symulacja układu napędowego prototypu samochodu elektrycznego "ELV001" - M. Michna, D. Adamczyk, F. Kutt, M. Ronkowski, J. Bernatt, P. Pistelok, E. Król, Ł. Kucharski, M. Kwiatkowski, Ł. Byrski, M. Kozioł
5. Silnik tarczowy z wirnikiem wewnętrznym - obliczenia obwodu elektromagnetycznego - T. Glinka, T. Wolnik, E. Król
6. Calculation of parameters of permanent magnet motor with powder magnetic core using edge element method - D. Stachowiak, R. Wojciechowski
7. Modelling of a separately excited DC motor supplied by a three-phase bridge rectifier using a complex fourier series  - P. Záskalický, M. Ťahla
8. Comparison of FEM and lumped parameter models in application to optimization of a LSPMSM construction - W. Jażdży
ński, M. Bajek
9. Analiza zjawisk cieplnych i magnetycznych w częściach skrajnych stojana dużego turbogeneratora - A. Bytnar
10. Ocena stanu technicznego kap czół uzwoje
ń wirników generatorów na podstawie pomiarów magnetycznych niestabilności austenitu stali G18H18 - Z. H. Żurek, K. Bizoń, M. Szudyga
11. Uzwojenie synchronicznego silnika liniowego - G. Kami
ński, T. Wygonowski
12. Wpływ niesymetrii zasilania na problem wykrywania zwarć zwojowych w silniku indukcyjnym  - M. Wolkiewicz, Cz. T. Kowalski
13. Wpływ subharmonicznych i interharmonicznych napięcia na prądy w uzwojeniach silnika indukcyjnego  - P. Gnaci
ński, M. Pepliński, M. Szweda
14. Wyznaczanie wartości strumienia rozproszonego w uogólnionym układzie magnetycznym przy zastosowaniu metody magnetooptycznej  - Z. Życki, T. Błażejczyk
15. Analysis of thermally unsteady states of electric machines as structures of the two bodies  - J. Mukosiej
16. Magneśnica z cewką skupioną do magnesowania magnesów trwałych - P. Pistelok, A. Białas
17. Wybrane problemy diagnostyki układów napędowych z falownikami napięcia - A. Sołbut
18. Comparison of various control techniques for motor-pump sets applied in selected water distribution system  - A. Popenda
19. The equivalent circuit of specially designed induction motor for a main drive system of polymerization reactor  - A. Rusek
20. Polyarmonic model of synchronous generator for analysis of autonomous power generation systems  - F. Kutt, M. Michna, M. Ronkowski, P. J. Chrzan
21. Przegląd wybranych topologii aktuatorów piezoelektrycznych - R. Ryndzionek, Ł. Sienkiewicz, W. Szłabowicz, M. Grzywacz, M. Ronkowski  
22. Optymalizacja przetwarzania energii dla małych elektrowni wodnych z generatorami pracującymi ze zmienną prędkością obrotową - D. Borkowski, T. Węgiel
23. Wielokanałowy system pomiarowo-analityczny on-line do diagnostyki wibracyjnej turbogeneratora  - S. Wróblewski, A. Bytnar, P. Pietrzak
24. Oszacowanie strat w rdzeniu dławika szeregowego - K. Zakrzewski
25. Sprawność maksymalna indukcyjnego silnika pierścieniowego - H. Banach 
26. Porównanie metod numerycznego wyznaczania prądu transformatorów nieobciążonych  - B. Tomczuk, D. Koteras, J. Zimon, A. Waindok
27. Falkowa analiza strumienia osiowego silnika indukcyjnego pracującego na biegu jałowym - W. Pietrowski
28. Częstotliwości własne drga
ń wirnika silnika synchronicznego z magnesami trwałymi - P. Idziak
29. Analiza strat dielektrycznych w transformatorze impulsowym - W. Łyskawi
ński, A. Graczkowski, W Pietrowski, J. Mikołajewicz
30. Energy-optimal V/f control of permanent magnet synchronous motors for fan applications  - S. Brock, T. Pajchrowski
31. Estymacja sprawności silnika indukcyjnego klatkowego pracującego w zespole pompowym  - R. Figura, L. Szychta
32. Wpływ parametrów sieci dystrybucyjnej średniego napięcia na stany przejściowe generatorów źródeł rozproszonych - analiza wrażliwości  - D. Szuster, A. Noco
ń
33. Zastosowanie magnesów trwałych w silnikach elektrycznych dużej mocy - P. Kisielewski, M. Antal, D. Gierak, P. Zalas    
34. Analiza wektorowych metod przekształtnikowego sterowania autonomicznym generatorem indukcyjnym  - B. Jakubowski, K. Pie
ńkowski
35. Zastosowanie analizy sygnałów akustycznych do wykrywania uszkodze
ń wirników i łożysk w silnikach indukcyjnych  - M. Pawlak
36. Neuronowy detektor uszkodze
ń łożysk tocznych - P. Ewert, Cz. T. Kowalski
37. Wpływ odbiorów silnikowych na poziom mocy zwarciowej w elektroenergetycznych stacjach przemysłowych - M. Caryk, O. Małyszko, S. Szkolny, M. Ze
ńczak    
ISSN 0239-3646
(wersja drukowana)
ISSN 2084-5618
(wersja elektroniczna)
Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych
KOMEL
Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe
71/2005 72/2005 73/2005 74/2006 75/2006 76/2007 77/2007 78/2007
79/2008 80/2008 81/2009 82/2009 83/2009 84/2009 85/2010 86/2010
87/2010 88/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 01/2012
02/2012 03/2012 04/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 01/2014
02/2014 03/2014 04/2014 01/2015 02/2015 03/2015 04/2015 01/2016
02/2016 03/2016 04/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 01/2018
02/2018 03/2018 04/2018 01/2019 02/2019